Tag: sociale zekerheid

Vijfjaarlijkse enquête bij Chinese werkers

De Chinese nationale vakbond heeft het resultaat van de negende vijfjarige enquëte naar de situatie van de werkende klasse gepubliceerd. Nieuwe ongunstige arbeidsstatuten, nood aan meer beroepsbekwaamheden, en het verlangen naar een beter werk/leven evenwicht springen in het oog.

China heeft derde pensioenpijler nodig

Door de veroudering van de Chinese bevolking neemt de pensioenlast snel toe. Naast de eerste pijler (basispensioen) en de tweede pijler (bedrijfspensioen) maakt de overheid nu ook werk van het stimuleren van de derde pijler (persoonlijk pensioenfonds).