Op een groen blaadje 224

Plan in de maak voor besparing grondwater

grondwatdeplVolgens Qi Bingqiang van het Ministerie voor Waterbronnen bereidt de regering een plan voor m.b.t. de bescherming van het grondwater. Het plan bepaalt het doel voor de uitbating in elke provincie en stelt doeleinden voor de vermindering van het overgebruik in 21 van de provincies. Dit overgebruik van het grondwater doet zich voor op een oppervlakte zo groot als Italië. Ook een controlenetwerk met 20.000 stations staat op stapel. Ook een ander prijsplan behoort tot de maatregelen: waar over extractie groot is, wordt de prijs duurder. In provincies als Hebei en Shaanxi bestaat al een provinciale regeling. China Daily

 Naar meer “spons’-steden

watervloedNaast het grondwater is de regering ook wat van plan met de afvalwateren. Een campagne voor “sponssteden” voorziet tijdens renovatiewerken en de bouw van nieuwe wegen, woon- en nijverheids- en groene zones dat ook de bouw van de aangelegde riolering van hoog niveau moet zijn. Dit riolensysteem moet het regenwater snel afvoeren en het doen uitmonden in recyclage installaties. De betrokkenheid van de privésector hierbij zal worden aangemoedigd. Global Times

 Richtlijnen voor Bohai-cirkel

Bohai_SeaDe regering heeft ook richtlijnen afgekondigd voor het gebied rond de Bohaizee en dit omvat Beijing & Tianjin, Hebei, Liaoning, Shandong, Shanxi en Binnen Mongolië. De richtlijnen roepen op tot de uitbouw van infrastructuur, samenwerking op milieuvlak en strijd tegen de vervuiling en ook op het vlak van nijverheid zodat Beijing ontlast wordt. De regio wordt een belangrijke groeipool genoemd waar een beter marktsysteem de hulpbronnen moet helpen verdelen. De openbare diensten moeten billijk verspreid zijn en steden meer geïntegreerd met de rurale gebieden. Ook een coördinatie mechanisme met Beijing wordt voorgesteld. english.gov.cn
Nieuwe steun voor groene wagens
ecarDe regering heeft de lokale besturen gevraagd de aankoopbeperkingen en verkeerscontroles op te heffen voor groene wagens, terwijl die behouden blijven voor wagens op fossiele brandstoffen. Kopers van e-auto’s zullen nummerplaten kunnen kopen zonder het loterijsysteem dat in grote steden ingevoerd is. De regering zal voorts lokale besturen, openbare instellingen en busmaatschappijen aanmoedigen meer groene wagens te gebruiken. Twee weken geleden beloofde de regering meer oplaadstations te bouwen zowel in de steden zelf als tussen de steden. Van nieuwe woongelegenheden wordt gevraagd om deze ook van opladers te voorzien, terwijl niet minder dan 10 % van de parkeerplaatsen oplaadmogelijkheden moet bezitten. Aan privéfirma’s die hierin investeren zullen grond- en belastingvoordelen worden toegekend. China Daily

Serie grote PV-projecten als steun

pvhondaHet Nationaal Energiebestuur is van plan een pilot van thermische centrales op zonnepanelen te helpen bouwen waarvan de capaciteit niet lager mag liggen dan 50.000 KW/ eenheid. Het initiatief is bedoeld als steun voor- en ter uitbreiding van de sector. Experts gaan het voorbereidend werk doen en voorstellen formuleren over de te gebruiken uitrusting. Vorig jaar had China voor 28 GW aan capaciteit en de plannen voorzien 100 GW tegen  2020 China Daily

Nieuwe reserve schaliegas

schaliegasIn Sichuan werden twee blokken schaliegas ontdekt van meer dan 163 miljard m3. Het gaat om een blok in het kanton Weiyuan en een in het kanton Gongxian, aldus de woordvoerder van PetroChina Southwest Oil and Gasfield in Chengdu. Volgens hoofdgeoloog Wang Lanshan zijn de bewezen gasvoorraden gelijk aan 130 miljoen ton aardolie. Sichuan verwacht dit jaar 2 miljard m3 schaliegas te produceren en tegen 2020 tussen 5 en 8 miljard m3. China Daily

60% vervuilende auto’s op stal

vuilcarsVan januari tot augustus heeft China 695.000 sterk vervuilende voertuigen van de weg gehaald en dat is 60 % van het totaal, aldus het Ministerie van Leefmilieu. Er schieten nog 4 maanden over om het doel dat in 2005 voorop gesteld werd te halen. Tianjin heeft al zijn deel gedaan maar 13 provincies waarbij Hunan, Shandong, Hainan en Fujian blijven achter met minder dan de helft van het gestelde doel. Om de eliminatie te versnellen, publiceert het Milieuministerie nu maandrapporten voor het publiek. Chinagate,  China Daily

31 kernsites weerhouden

nucleartaishnNadat het kernprogramma stil lag na de ramp in 2011 te Fukushima heeft de regering 31 sites om kernreactoren te bouwen weerhouden, zo meldt de China Times. De Chinese Academy of Engineering en de China Nuclear Energy Association hebben de voorafgaande veiligheidsonderzoeken uitgevoerd nadat 10 provincies daartoe voorstellen indienden Global Times

 WB: $ 150 mjn voor rurale wegen in Guizhou

tongrenDe Wereldbank heeft voor $ 150 miljoen leningen vrijgemaakt om gemeentelijke en dorpswegen te verbeteren in de provincie Guizhou wat ten goede zal komen aan 333.000 personen die in het bergachtig gebied rond Tongren wonen. Transport is er pover en een kwart van de bewoners leeft onder de armoededrempel.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *