Tag: schaliegas

Op een groen blaadje 231

Nieuw voorstel voor spoorlijn naar Iran Op een vergadering in het kader van het ‘One Belt One Road’-project (OBOR) van de China Civil Engineering Society, heeft hoofdingenieur He Huawu van de China Railway Corp een nieuwe route voorgesteld voor de spoorweg van China naar Iran. Vanuit Urumqi zou de lijn Almaty aandoen in Kazachstan, Bisjkek in Kirgizië, Tasjkent en Samarkand in Oezbekistan, Asjchabad in Turkmenistan om uiteindelijk Iran te bereiken. Dit wordt als een complementaire…

Op een groen blaadje 224

Plan in de maak voor besparing grondwater Volgens Qi Bingqiang van het Ministerie voor Waterbronnen bereidt de regering een plan voor m.b.t. de bescherming van het grondwater. Het plan bepaalt het doel voor de uitbating in elke provincie en stelt doeleinden voor de vermindering van het overgebruik in 21 van de provincies. Dit overgebruik van het grondwater doet zich voor op een oppervlakte zo groot als Italië. Ook een controlenetwerk met 20.000 stations staat op…

Op een groen blaadje 217

Fitness wordt een rage Sinds 2011 is het aantal fitness fanaten in 70 Chinese steden elk jaar aangegroeid met 5 miljoen. De welstellende middengroep voelt de behoefte om de werkdruk van zich af te schudden en hun enthousiasme voor fitness wordt groter. Niettegenstaande de vervuiling zit joggen in de lift. Veel stedelingen dragen een armband waarmee ze hun gezondheidscijfers bijhouden. Bekenden springen eveneens op de modetrend. Aangenomen wordt dat het publiek besef over fitness begint wanneer…

Op een groen blaadje 205

Betere benzinekwaliteit De regering heeft beslist dat vanaf volgend jaar alle voertuigen in de 11 provincies van oostelijk China brandstof moeten gebruiken volgens de vijfde standaard namelijk met minder zwavelgehalte dan 10ppm. In het gehele land moeten brandstoffen aangeboden worden volgens deze standaard, ten laatste in 2017. Om dit doel te bereiken zullen de oliegroten 68 miljard yuan moeten investeren om hun brandstof schoner te krijgen. wantchinatimes

Op een groen blaadje 195

480.000 Xinjiang inwoners krijgen drinkwater Dit jaar zullen 480.000 rurale bewoners van Xinjiang toegang krijgen tot drinkwater en de overheidi investeert daar 329 miljoen yuan in, aldus de Regionale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Tegen eind dit jaar zullen meer dan 3,4 miljoen inwoners evenals 440.000 leerlingen en leraren uit rurale- en herdersgebieden in de regio toegang hebben tot drinkbaar water volgens de normen, aldus de Commissie. Peoples Daily

Op een groen blaadje 171

Versneld naar vastgoedtaks De wetgever zal zich voor het jaareinde buigen over een stappenplan ter invoering van een vastgoedtaks. Gezien de gemaakte vooruitgang zou het wetgevend proces tegen 2016  afgewerkt kunnen zijn zodat het systeem tegen 2017  operationeel zou zijn. De uitbreiding van de pilotgebieden Chongqing en Shanghai bleek onmogelijk door het ontbreken van een wettelijke basis. De nieuwe hervorming omvat zowel een vastgoedtaks voor de eigenaars als een grondtaks voor de ontwikkelaars. Eigendomsregistratie in de dorpen…

Op een groen blaadje 160

PV-industrie terug hoopvol De vraag naar zonnepanelen zou dit jaar naar verwachting met 15% stijgen en dit dank zij meer vraag uit China en Japan. De prijs bereikte het hoogste niveau sinds midden 2012. IHS-Analist Stefan de Haan ziet een heropleving in de gehele sector. Dit jaar zal 44 GW capaciteit worden toegevoegd wereldwijd, 21% meer dan vorig jaar. De helft van de nieuwe projecten komt uit de 2 landen. SCMP

Op een groen blaadje 153

Minister gebruikt zelf GG-olie Landbouwminister Han Changfu heeft op een persconferentie in de marge van het Volkscongres verklaard dat hij genetisch gewijzigd voedsel gebruikt, voornamelijk gg-sojaolie. China heeft een achterstand in het onderzoek ter zake, aldus Han. Genetisch gewijzigd katoen heeft al 95% van de binnenlandse markt. In totaal laat China de verkoop toe van 17 gg-producten toe van 5 planten: sojabonen, olie uit raapzaad, mais, katoen en tomaten. 4 provincies planten gg-gewassen: Hunan, Hubei,…

De stand van zaken 166

KBC verkoopt ADB aan Yinren KBC verkoopt haar Antwerpse Diamantbank (ADB) aan de groep Yinren uit Shanghai. De merknaam ADB en het managementteam blijven behouden en het hoofdkantoor blijft in Antwerpen. De bank speelt een belangrijke rol bij de financiering van diamanthandel en -bewerking. In de deal is wel afgesproken dat KBC een deel van de kredietportefeuille (met een hoger risico) voor haar rekening blijft nemen. KBC blijft nog voor maximaal twee jaar gewaarborgde financiering…

Op een groen blaadje 144

Driestromenland nog meer beschermd –De regering heeft een plan aangenomen voor de bescherming van Sanjiangyuan of het driestromenplateau en daarbij de hulp ingeroepen van de privésector. Het te rehabiliteren gebied wordt uitgebreid van de huidige 152.000 km2 tot 395.000 km2. Ook het controle- en alarmsysteem wordt verbeterd. Volgens onderzoeker Song Xianfang is het milieu er zeer fragiel en vereist de bescherming veel investeringen die niet enkel kan gedragen worden door de lagere besturen zelf. Ondernemingen…