Op een Groen blaadje 57

Groene ontwikkeling brengt jobs
–De China Council of International Cooperation on Environment and Development vindt dat China het komend decennium 5700 miljard moet uitgeven voor milieu en energiebesparing. Het sluiten van vervuilende en energievretende ondernemingen kan 100 miljard kosten en ook 952.000 banen. Anderzijds kan de meer groene ontwikkeling 1430 miljard besparen op 5 jaar en het BNP met meer dan 8000 miljard opdrijven en zo 10 miljoen banen scheppen aldus nog de eigen berekeningen. Vooral de lagere overheden worden opgeroepen meer oog te hebben voor het milieu en een meer groene ontwikkeling.
Controlesysteem op Tarimrivier
De Tarimrivier is China’s grootste binnen rivier: hij ontspringt in de bergen, voorziet oases van water en had de laatste jaren de neiging op te drogen. De 1321 km lange rivier krijgt nu een controlesysteem dat 92 miljoen kost en waarbij camera’s en sensoren geplaatst worden op kritische plaatsen. Ingenieurs in de controlekamer kunnen zo de data analyseren om water toe te wijzen aan de diverse bekkens. Een analoog systeem heeft al zijn nut bewezen op de Gele rivier. De rivier is de bron van water voor 8 miljoen mensen.
HST’s terug ingezet
De 54 hoge snelheidstreinen die na het incident in Wenzhou aan controle toe waren, zullen terug de dienst op de lijn Peking Shanghai hernemen. Ze werden door een onafhankelijk orgaan getest en veilig bevonden. De CRH 380BL modellen hadden naar verluidt sensoren die te gevoelig waren. Volgens officiële zegslui zijn alle problemen nu na 3 maanden testen verholpen en de 54 tuigen zullen allen tegen 6 december terug in werking worden gesteld.
Irrigatie op basis van zonne-energie
Straks zal enkel zonne-energie worden gebruikt ter irrigatie van de 436 km lange groene bomenstrook langs de snelweg doorheen der Taklimakan-woestijn. De snelweg werd in 1995 geopend en verminderde de afstand tussen Urumqi en Hotan met 500 km. Langs deze levenslijn werden in 2006 20 miljoen bomen geplant die verzorgd worden door 108 onderhoud stations. Het heeft heel wat moeite gekost geschikte bomen te vinden die groeien langs de woestijn en ook het onderhoud is geen sinecure. 12 stations gebruiken al zonne-energie maar tegen 2014 moet dit in alle stations langs de snelweg het geval zijn. Met de zonne-energie kunnen de onderhoudswerkers ook op het internet surfen of een boek lezen avonds.
Peking: geen ketels op steenkool meer
De laatste 155 stoomketels op basis van steenkool zijn in twee centrale districten dicht gegaan en vervangen door ketels op gas en elektrische stoom. Dit betekent jaarlijks 300.000 ton minder verbrande steenkool en 2360 ton SO² en 800 ton fijn stof. 90.000 gezinnen zullen genieten van de milieuvriendelijke boilers, aldus Liu Wei van Pekings milieubestuur. De hoofdstad begon met het uitschakelen van de boilers op steenkool in 1998. De kost voor de nieuwe verwarming door gas ligt wel op 30 yuan per m², terwijl het voorheen 19 yuan bedroeg. Hoewel er nu geen steenkoolverwarming meer is in het centrum neemt deze vorm toch nog 40 % in van de verwarmingsinstallaties in de totaliteit van Pekings kantons en districten.
Apple discussieert met milieu Ngo’s
Apple heeft op 15 november een 3 uren durende discussie gehad met milieu-Ngo’s en na afloop toegegeven dat 15 van zijn lokale toeleveraars het lokaal milieu hebben vervuild. Apple zal een onafhankelijk audit bureau inhuren om het onderzoek verder te zetten. Hoewel de rapporten met beschuldigingen niet nieuw zijn, is het de eerste keer dat Apple schuld bekent. De milieuverenigingen willen dat Apple nog transparanter is wat zijn toeleveranciers betreft. Toeleveraar van MacBook laptops Catcher technology werd door de overheid gesloten en het is niet geweten wanneer het terug zal open gaan.
Zeespiegel verhoogt
Een nationaal wetenschappelijk rapport stelt dat door de opwarming van de aarde gedurende de komende twee decennia, de zeespiegel met 80 tot 130 mm zal verbogen tegen 2030. Van 1951 tot 2009 steeg de temperatuur met 1,38 centigraden en de gletsjers krompen met 10 %. De verhoging van de zeespiegel zou 18.000 ha lagere gebieden onder water zetten.

Kostelijke nieuwe emissienormen
De elektriciteitsmaatschappijen die al in het rood zitten, zullen volgens secretaris-generaal Wang Zhixuan van de Chinese Raad voor Elektriciteit 100 miljard yuan bijkomend moeten uitgeven om in orde te zijn met de nieuwe uitstootnormen die het ministerie voor Leefmilieu oplegt. De elektriciteitsmaatschappijen vinden nauwelijks banken om de nieuwe apparatuur te financieren. De kost per kWh zou ook 0,015 yuan hoger uitvallen, maar wellicht zal de overheid geen prijsverhoging toestaan zodat er geen geld lijkt voor de aanschaf van de denitrificatie-apparatuur
Evian en Volvic: te veel nitriet
De twee Franse mineraalwaters Evian en Volvic bevatten volgens de Chinese Eetwareninspectie te veel kankerverwekkend nitriet. Ook 27 ton Deens varken werd teruggestuurd omdat het salmonella bevatte. De Franse mineraalwaters werden door Danone in China geïntroduceerd maar hebben 5 maal op 6 hun “toegangsexamen” gemist. Volgens Danone gebruikt China andere normen dan de WHO.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *