Tag: rivier

Plan wil watervervuiling drastisch aanpakken

China heeft een plan uitgewerkt om tegen 2020 zowel de kwaliteit van rivieren en meren te verbeteren als het ondergrondse water schoner te maken. Het plan bevat diverse maatregelen en doeleinden. In 10 nijverheden zijn kleine vervuilers gedoemd te sluiten. De toestand van de Chinese wateren is zonder meer ernstig want 60 % van de ondergrond wateren is van slechte of erg slechte kwaliteit en de helft van de grote meren en een derde van…

Op een groen blaadje 131

Stadsinvesteringen gaan ondergronds –De regering heeft de richtlijnen uitgevaardigd om de stedelijke infrastructuur te verbeteren en hierbij is de ondergrondse centraal. Een van de specifieke taken is de bouw en renovatie van diverse ondergrondse nutsleidingen. Tegen 2015 moet er 73.000 km riolering bijkomen, 80.000 km oude gasleidingen moeten vernieuwd evenals 92.800 km oude warmteleidingen. Voort moet op 10 jaar tijd een vrij nieuw systeem van waterafvoer en overstromingspreventie opgezet worden. Derde taak is behandeling van…

Op een groen blaadje 126

Golven milieuprotest in Guangdong De provincie Guangdong kende recentelijk 3 golven van milieuprotest. In het Longwan Industrial Park te Heshan plande de overheid een 30 ha grote verrijkingsfabriek voor uranium die tegen 2020 1000 ton uranium zou afleveren. De site bevindt zich maar op 30 km van het centrum en 500 bewoners van Jiangmen waaronder Heshan valt, trokken naar het centrum en protesteerden hevig. De site ligt ook maar op 100 km van Hongkong. Heshan…

Studie: Meer kanker aan vervuilde Huairivier

Voor de eerste keer heeft een VRC-studie bevestigd dat kanker meer voortkomt in het bekken van de geïndustrialiseerde maar vervuilde Huairivier. Gedurende de 3 afgelopen decennia verdubbelde er het aantal kankerdoden. De studie is een initiatief van Chinese Centre for Disease Control and Prevention, de Chinese Academy of Sciences en de Chinese Academy of Medical Sciences. De studie controleerde 14 arrondissementen die zich langs de Huairivier bevinden in de vier provincies Anhui, Shandong, Jiangsu en…

Op een groen blaadje 96

500 miljard naar sociale woningen –China heeft tijdens het eerste semester 507 miljard yuan geïnvesteerd in door de regering betoelaagde woningbouw. Tijdens deze periode hebben de lokale besturen voor 4,7 miljoen sociale woningen begonnen, waarvan 2,6 miljoen al werden opgeleverd. De plannen voorzien in de bouw van 7 miljoen sociale woningen dit jaar en 36 miljoen tijdens het twaalfde vijfjarenplan. Voeg toe aan :

Op een groen blaadje 88

Plan voor maritieme ontwikkeling –Het Bestuur voor de Zeeën heeft een plan voor maritieme ontwikkeling en de maritieme reserves en deze worden op 5 % van ’s lands oppervlakte gerekend. Dit National Marine Functional Zoning (2011-2020) classificeert het zeegebied onder 8 functies waaronder aquacultuur, visserij, havens, nijverheid en verstedelijking, grondstoffen, reserves….De gebieden voor zee-cultuur zouden tegen 2020 2,6 miljoen ha beslaan, de 2000 km kustlijn zal worden hersteld en 35 % van de kustlijn zal…

Op een groen blaadje 60

Grote investering in rivieren China is van plan de komende 20 jaar meer dan 200 miljard te zullen investeren in het verbeteren van de riviertransport-infrastructuur. Viceminister van Transport Xu Zuyuan heeft meegedeeld dat dit kadert in het opdrijven van de binnenlandse vraag, terwijl er minder vraag verwacht wordt uit westerse landen. Tijdens het 12° vijfjarenplan heeft Peking 45 miljard yuan opzij gezet om de waterwegen uit te breiden en te investeren in binnenhavens. Xu vroeg…

Op een Groen blaadje 57

Groene ontwikkeling brengt jobs –De China Council of International Cooperation on Environment and Development vindt dat China het komend decennium 5700 miljard moet uitgeven voor milieu en energiebesparing. Het sluiten van vervuilende en energievretende ondernemingen kan 100 miljard kosten en ook 952.000 banen. Anderzijds kan de meer groene ontwikkeling 1430 miljard besparen op 5 jaar en het BNP met meer dan 8000 miljard opdrijven en zo 10 miljoen banen scheppen aldus nog de eigen berekeningen.…

Op een groen blaadje 54

-Kort milieunieuws– Tibet: beter management rivieren Tibet gaat gedurende het twaalfde vijfjarenplan het management van haar 99 kleine en middelgrote rivieren verbeteren. 3 miljard zal hier in worden geïnvesteerd. Daardoor zal het overstromingsgevaar worden ingedijkt en irrigatie verbeterd. Daarnaast zullen 24 kleinschalige reservoirs worden aangelegd om het gevaar van bevroren meren uit te schakelen. Helft grondwater onveilig De helft van China’s grondwater haalt niet de standaarden van drinkbaar water, aldus het ministerie. Dit was het…