Tag: rivier

Naar het delen van stroomgegevens met de Mekonglanden?

Onderminister Tian Xuebin bij het Ministerie van Water Resources heeft verklaard dat de bouw van een platform voor het delen van gegevens tussen de Mekonglanden moet versneld. Als China snel gegevens doorspeelt naar de 5 landen stroomafwaarts kan dit hen helpen om de klimaatverandering en het risico van droogte en overstromingen aan te pakken.

Beijings Yongding rivier hersteld

Beijings Yongding rivier kende in het verleden problemen zoals waterschaarste, waterverontreiniging en aantasting van het milieu. Daartegen heeft de hoofdstad alomvattende maatregelen getroffen voor waterbesparing, industriële herstructurering, gecoördineerde bestrijding van verontreiniging, ecologisch herstel en wateraanvulling

Bangladesh kijkt voor Teesta-rivier nu uit naar China

Na het falen van tien jaar durende onderhandelingen met India over de Teesta-rivier onderhandelt Bangladesh nu met China dat een overeenkomst ter waarde van 1 miljard $ voorstelt om de rivier te baggeren en van dijken te voorzien. China heeft in het land overigens 9 projecten in de stijgers staan ter waarde van 7,1 miljard $.

Plan wil watervervuiling drastisch aanpakken

China heeft een plan uitgewerkt om tegen 2020 zowel de kwaliteit van rivieren en meren te verbeteren als het ondergrondse water schoner te maken. Het plan bevat diverse maatregelen en doeleinden. In 10 nijverheden zijn kleine vervuilers gedoemd te sluiten. De toestand van de Chinese wateren is zonder meer ernstig want 60 % van de ondergrond wateren is van slechte of erg slechte kwaliteit en de helft van de grote meren en een derde van…

Op een groen blaadje 131

Stadsinvesteringen gaan ondergronds –De regering heeft de richtlijnen uitgevaardigd om de stedelijke infrastructuur te verbeteren en hierbij is de ondergrondse centraal. Een van de specifieke taken is de bouw en renovatie van diverse ondergrondse nutsleidingen. Tegen 2015 moet er 73.000 km riolering bijkomen, 80.000 km oude gasleidingen moeten vernieuwd evenals 92.800 km oude warmteleidingen. Voort moet op 10 jaar tijd een vrij nieuw systeem van waterafvoer en overstromingspreventie opgezet worden. Derde taak is behandeling van…

Op een groen blaadje 126

Golven milieuprotest in Guangdong De provincie Guangdong kende recentelijk 3 golven van milieuprotest. In het Longwan Industrial Park te Heshan plande de overheid een 30 ha grote verrijkingsfabriek voor uranium die tegen 2020 1000 ton uranium zou afleveren. De site bevindt zich maar op 30 km van het centrum en 500 bewoners van Jiangmen waaronder Heshan valt, trokken naar het centrum en protesteerden hevig. De site ligt ook maar op 100 km van Hongkong. Heshan…

Studie: Meer kanker aan vervuilde Huairivier

Voor de eerste keer heeft een VRC-studie bevestigd dat kanker meer voortkomt in het bekken van de geïndustrialiseerde maar vervuilde Huairivier. Gedurende de 3 afgelopen decennia verdubbelde er het aantal kankerdoden. De studie is een initiatief van Chinese Centre for Disease Control and Prevention, de Chinese Academy of Sciences en de Chinese Academy of Medical Sciences. De studie controleerde 14 arrondissementen die zich langs de Huairivier bevinden in de vier provincies Anhui, Shandong, Jiangsu en…

Op een groen blaadje 96

500 miljard naar sociale woningen –China heeft tijdens het eerste semester 507 miljard yuan geïnvesteerd in door de regering betoelaagde woningbouw. Tijdens deze periode hebben de lokale besturen voor 4,7 miljoen sociale woningen begonnen, waarvan 2,6 miljoen al werden opgeleverd. De plannen voorzien in de bouw van 7 miljoen sociale woningen dit jaar en 36 miljoen tijdens het twaalfde vijfjarenplan.