Partijleiding wil de CPC saneren UPD

'klokkenluider Zhu'

‘klokkenluider Zhu’


Maandag heeft het permanent comité van het politiek bureau van de CPC opvallende voornemens en verklaringen op papier gezet. Het wakkert de hoop bij media en experts aan.
De partijleiding vindt dat de organisatie best wat kleiner mag worden en doet een oproep om meer boeren, jonge arbeiders en intellectuelen aan te trekken. ‘Incompetente leden’ zullen uit de partij worden verwijderd. Wel zou slechts een handvol leden corrupt en ‘gedegenereerd’ zijn. Anderen hebben hun idealen verloren, zijn slecht op de hoogte van de grondbeginselen en houden zich niet aan de discipline. Het is nodig om het interne werk met partijleden en de rekrutering te verbeteren. De problemen hebben de kracht en de vitaliteit van partij ondermijnd en haar uitstraling en prestige bij de bevolking geschaad.
In de officiële media wordt met enthousiasme gereageerd. De toon is er een van ‘het is ver gekomen, maar nu is er toch hoop op een effectieve aanpak.’ China Daily laat experts aan het woord. Volgens Lin Zhe, een professor van de partijschool, blijkt uit de voorstellen en de gebezigde termen de vastbeslotenheid die deze leiding aan de dag legt. Hij legt uit wat ‘incompetente leden’ betekent: niet alleen corrupte figuren, maar ook mensen die de discipline aan hun laars lappen, overheidsgeld en – macht gebruiken voor hun eigen amusement, bureaucraten en kaderleden die zich buitenechtelijke verhoudingen veroorloven. Wat volgens hem dringend op de agenda moet komen: vermogensdeclaratie, een beperking op geschenken, duidelijkheid over welke instellingen toezicht houden en hoever ze kunnen gaan met hun ingrepen. De CPC moet de top eerst aanpakken zegt Lin en dan doorwerken naar de basis om te laten zien dat er geen sprake is van voorkeursbehandelingen. Daar is Long Yuanfu, 49, een advocaat uit Guangzhou in Guangdong, het van harte mee eens. Hij zegt dat de individuele gevallen waarin ze voor sociale rechtvaardigheid moesten opkomen zijn collega’s en hemzelf hebben gemotiveerd om bij de partij aan te dringen dat er nu echt moet worden ingegrepen. Long is ervan overtuigd dat er nog meer koppen gaan rollen, maar vindt dat er voor een grondige oplossing juridische en politieke hervormingen nodig zijn (zonder deze te specifiëren). Hij voorziet wel dat het nog tien jaar duurt om een wettelijk en juridisch kader te installeren voor de succesvolle aanpak van corruptie. Voor Li Chengyan, een specialist op het vlak van ‘behoorlijk bestuur’ van de Peking University, is de reden om optimistisch te zijn dat nu de lokale controlecommissies, waarvan velen te vergevingsgezind waren uit eigenbelang, zullen worden aangepakt. Sterke instellingen en een goed controlesysteem werken beter dan politieke en morele campagnes zegt Li en de partijleiding heeft dat begrepen. De invloed van onthullingen op internet wordt door de experts gezien als een stimulans en aanvulling voor het werk van de partij-inspecteurs.
Een mooi voorbeeld daarvan is het werk van Zhu Ruifeng. Deze onderzoeksjournalist heeft een anti-corruptiesite ‘Toezicht door het volk’ genoemd. Hij heeft al veel successen geboekt, onder andere het onthullen van een systeem voor afpersing door seks-video’s in Chongqing. Zhu en de politie en partij-inspectie werken onafhankelijk van elkaar, soms op dezelfde zaken. Het is al voorgekomen dat de ene de andere voor is of kan complementeren. Op dit moment onderhandelt de politie van Chongqing met hem om ertoe te bewegen bepaalde van de tapes in te leveren die hij nog wil achterhouden om ze beter te controleren. Een aantal kranten, o.a. Global Times (dat een special aan Zhu wijdt) heeft de politie opgeroepen Zhu niet onder druk te zetten. De journalist zelf ziet tekenen dat de CPC onder leiding van Xi Jinping de corruptie wel en effectief zal aanpakken. Ook de BBC, die hem interviewt, gelooft dat de kans bestaat dat het nu ‘echt gaat gebeuren’. Vandaag echter bekritiseert de Global Times in een commentaar Zhu, samen met andere internetactivisten, omdat ze de reële maatregelen en inspanningen van politie en overheid niet genoeg erkennen en blijven verdacht maken. De GT vindt dat de klokkenluider het bewijsmateriaal dat nog in zijn bezit is moet en met een gerust gemoed kan inleveren bij de politie. Ook roept de krant zowel de internetgebruikers als de overheid op om meer wederzijds vertrouwen te ontwikkelen, de feiten beter uit te zoeken, meer geduld en begrip te hebben. ‘Het gebrek aan vertrouwen in de overheid bemoeilijkt de aanpak van zowat iedere controversiële kwestie’, aldus het artikel, ‘ de functionarissen moeten nog beter leren begrijpen welke eisen de publiek opinie in het internettijdperk stelt en met nog meer openheid te werk gaan om hun geloofwaardigheid te vergroten.
Bronnen: BBC, China Daily, People’s Daily, Global Times
Lees ook http://www.globaltimes.cn/content/758911.shtml
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-21231198

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *