Regionale politiek, soms voorspelbaar, soms omstreden

Beeld van Zhanjiang zoals het (nu nog) is

Beeld van Zhanjiang zoals het (nu nog) is


In deze periode komen de algemene vergaderingen samen van de regionale volkscongressen en adviserende politieke conferenties.
De vergaderingen (her)verkiezen gouverneurs en regeringen, zetten beleidsvoornemens uiteen en kiezen afgevaardigden voor de nationale algemene wetgevende en adviserende vergaderingen in het voorjaar. De regeringsprogramma’s bevatten vaak de te verwachten punten, maar er zijn ook verklaringen die ter discussies staan in de media. Een voorbeeld van bekende geluiden geeft Shanghai. De stadsprovincie mikt op een groei van 7 tot 8 procent. De regering zal meer aandacht geven aan innovatie, onderzoek en ontwikkeling en zal de culturele en creatieve sectoren stimuleren door bijvoorbeeld ‘ondernemende jongeren met een open geest’ aan te trekken. De overheid zal 500 projecten schrappen die niet energiezuinig en te vervuilend zijn. Partijsecretaris Han Zheng stelde ook een socialer en efficiënter beleid in het vooruitzicht met een betere verdeling van de opbrengsten van de hervorming en meer respect voor de wettelijke rechten.
Het project van een kuststad in Guangdong valt dan weer onder de aangevochten beleidsvoornemens. Wang Zhongbing, de burgemeester van Zhanjiang, een havenstad met 6 miljoen inwoners in de nog steeds rijkste provincie, heeft beloofd dat het bbp daar tegen 2017 drie keer zo groot zal worden. Deze krachttoer zal het resultaat zijn van de vestiging van een reusachtige petrochemisch bedrijf, een centrum voor de staalnijverheid en infrastructuurwerken zoals de aanleg van een tweede vliegveld, snelwegen en een hogesnelheidslijn. Die beloften deed de burgemeester op een persconferentie aan de zijlijn van het regionale volkscongres. Het petrochemisch bedrijf  waarvan sprake, is de joint venture van Kuwait Petroleum Corporation en Sinopec, die in Nansha, een ander gebied van Guangdong  moest opkrassen na hevige protesten van de bevolking. De bewoners van de Parelrivierdelta en van Hongkong vreesden vervuiling, schade voor de volksgezondheid. De projecten van Zhanjiang zouden de goedkeuring hebben van de provinciale regering en partijafdeling, maar dat neemt niet weg dat milieudeskundigen en burgers hun vrees uiten dat de massieve bouw van infrastructuur, waaronder potentieel gevaarlijke bedrijven, ten koste zal gaan van het milieu.
Op een aantal van de congressen is een belangrijk thema de vermogensdeclaratie voor functionarissen, waar velen steeds meer op aandringen. Een groot aantal belangrijke lokale politici zegt zo’n declaratieplicht genegen te zijn. Er zijn echter ook deskundigen die het belang en het effect van de verplichting om openheid over vermogens te geven relativeren.
Een totaal ander aspect dat ook media-aandacht trekt en populariteit geniet op de microblogs, is de deelname van opvallend veel ‘bekende Chinezen’, vooral media-figuren, aan de regionale congressen. Een van de bekendste is Diana Pang Dan. Zij is een actrice die in Hongkong woont en werkt en ze is verkozen tot afgevaardigde van het adviserende lichaam, de Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) van Gansu. Zij wil over en in de provincie graag meer films laten maken. Films over het harde bestaan en de heroïsche strijd in het verledenvan Gansu zouden bijvoorbeeld een educatieve waarde hebben volgens haar.
Bronnen: SCMP, Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *