Partijplenum aanvaardt resolutie over CPC-geschiedenis (UPD)

De zesde plenaire zitting van het 19-de CPC-Centraal Comité heeft de eindresolutie aanvaard over haar 100 jaar geschiedenis. De tekst verdeelt deze in vier afzonderlijke periodes met eigen kenmerken en taken. Naar de toekomst toe wordt nu de gematigde welstand is bereikt naar een groot modern socialistisch land gestreefd op alle vlakken.

Op 12 november verscheen een aankondiging en samenvatting hiervan. Op die samenvatting is dit artikel gebaseerd. De volledige tekst van de resolutie is sinds 17 november verkrijgbaar via Xinhua.

Full Text: Resolution of the CPC Central Committee on the Major Achievements and Historical Experience of the Party over the Past Century

Ook de website Friends of Socialist China heeft hem gepubliceerd met een eigen verantwoording en een voorziening om hem als PDF te downloaden.

Het 19-de Centraal Comité van de Chinese Communistische Partij kwam bijeen van maandag tot donderdag en stemde de resolutie over de 100 jaar geschiedenis van de partij. Het was de derde keer dat de CPC een resolutie stemde over haar geschiedenis. De eerste keer was in 1945 toen Mao het haalde van tegenstanders. De tweede keer was in 1981 toen een beoordeling gemaakt werd over de Mao-periode. Het huidig plenum volgt ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de CPC. Wat opvalt is dat deze geschiedenis onderverdeeld wordt in vier periodes. Het gaat vooreerst om de periode van de nieuwe democratische revolutie, de periode van socialistische revolutie en opbouw beide onder Mao. De derde periode is deze van hervorming, opening en socialistische modernisering onder Deng, Jiang en Hu. De vierde is het nieuw tijdperk van socialisme met Chinese karakteristieken onder Xi.

Kenmerken

Tijdens de eerste periode van de nieuwe democratische revolutie was het doel zich te verzetten tegen imperialisme, feodalisme, bureaucratisch kapitalisme en nationale onafhankelijkheid na te streven en de bevrijding van het volk. Mao maakte ook een einde aan de versplintering van het land en eveneens aan de onrechtvaardige verdragen die het buitenland had opgelegd.  Tijdens de tweede periode, die van de socialistische revolutie en opbouw werd de omvorming gemaakt van de nieuwe democratie naar het socialisme met de institutionele grondslagen voor de nationale verjonging.

Deng zou de periode leiden van de hervorming- en open deurpolitiek. De bedoeling bij het bewandelen van de correcte socialistische weg was de productiekrachten te verbeteren en de bevolking uit de armoede te halen zodat ze snel voorspoed zou kennen.

Jiang Zemin en Hu Jintao waren de leiders gedurende de derde periode. China kende in 1989 interne onrust en op buitenlands vlak stortten de socialistische regimes in de Sovjet-Unie en Oost Europa ineen. China behield echter het socialisme met Chinese karakteristieken. Onder Hu werden de inspanningen geconcentreerd op de ontwikkeling met nadruk op het nastreven van duurzame, evenwichtige en duurzame ontwikkeling die het volk eerst plaatst, zo heet het.

De resolutie vindt dat de partij historische ervaring heeft opgedaan op tien aspecten: het vasthouden aan het partij leiderschap, het volk eerst plaatsen, vooruitgang maken in theoretische innovatie, onafhankelijk blijven, het Chinese pad volgen, vasthouden aan een globale visie,  nieuwe wegen inslaan, voor zichzelf opkomen, het eenheidsfront promoten en zich blijven inzetten voor zelf hervorming.

Toekomst

Met het aantreden van Xi begon een nieuw tijdperk met als doel de uitbouw van gematigde welvaart en het aanvatten van de nieuwe fase naar een algehele modernisering  en nationale verjonging. De tekst roemt Xi en het centraal comité voor de politieke moed en een sterk plichtsbesef waarmee hij vele harde problemen aanpakte die al lang op de agenda stonden maar die nooit echt werden opgelost. Hierbij wordt gewezen naar corruptie, milieuvervuiling en de toestand in Xinjiang en Hongkong. De twee laatste onderwerpen doken niet recent op maar etterden al lang.

De boodschap is duidelijk dat gedurende de volgende 100 jaar het leiderschap van de partij moet gevolgd worden. Deze eindresolutie zullen de 95 miljoen CPC-leden op de diverse niveaus moeten bestuderen. Het centraal comité besliste eveneens het volgend partijcongres te houden tijdens de tweede jaarhelft van 2022.  Westerse persorganen beweren dat het voorbije partijplenum als doel had om de positie van Xi Jinping te verstevigen zodat hij nog een termijn als partijleider kan doorgaan.

Global Times, SCMP, Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *