Klimaatcrisis duwt VS en China naar elkaar

De VS en China hebben op de klimaattop in Glasgow een gezamenlijke verklaring afgelegd over samenwerking voor het klimaat. Er zijn nog andere aanwijzingen dat de VS de nieuwe koude oorlog misschien enkele graden willen afkoelen. President Xi riep intussen op tot meer samenwerking op een APEC-top.

De twee landen erkennen in de verklaring in Glasgow dat de klimaatcrisis dermate dringend is dat hun inspanningen in de jaren 20 moeten versneld worden om ze te doen aansluiten bij de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Ze beloven betere samenwerking met elkaar, met andere landen en in multilaterale organisaties zoals de UNFCCC (de klimaatconferentie van de VN). Die samenwerking omvat naast het versnellen van de groene transitie ook technologische innovatie voor het klimaat.

De domeinen voor samenwerking zijn talrijk; ze worden breed en weinig concreet omschreven. Enkele meer concrete springen er wel uit.

Ze gaan samenwerken aan strategieën om sterk variabele goedkope hernieuwbare energiebronnen beter te koppelen en de coördineren met het verbruik in grote regio’s, om zo met minder reservecapaciteit toch vraag en aanbod in evenwicht te kunnen brengen.

Beide landen zullen hun acties versnellen om de uitstoot van het sterke broeikasgas methaan in de jaren 20 aanzienlijk terug te dringen. De EU en de VS stellen 30% voor maar China wil zich niet op een cijfer laten vastpinnen. China en de VS gaan samenwerken door het uitwisselen van ervaringen en gezamenlijk onderzoek. Het akkoord verwijst in dat kader naar het deze maand aangekondigde Amerikaans Methane Emissions Reduction Action Plan en het Chinese project voor een nationaal actieplan tegen methaan. Beide landen gaan hun inspanningen tegen methaan opdrijven. Ze plannen een verdere werkvergadering in de eerste helft van 2022; daar gaan ze praten over vermindering van methaan bij het ontginnen en verwerken van brandstoffen en in de landbouwsector.

De VS en China erkennen dat het nodig is de nog niet vervulde belofte van de ontwikkelde landen om tussen 2020 en 2025 jaarlijks 100 miljard dollar steun voor het tegengaan van de klimaatgevolgen te geven aan ontwikkelingslanden, zo snel mogelijk te realiseren.

Ze gaan ook een werkgroep oprichten om regelmatig te overleggen over de maatregelen die individueel of multilateraal genomen worden om de klimaatactie te versnellen.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het akkoord ‘een belangrijke stap in de goede richting van meer samenwerking en solidariteit’

Nog meer positieve stapjes

Het aangekondigde akkoord staat niet op zichzelf. De Chinese klimaatgezant Xie Zhenhua verklaarde dat het akkoord opnieuw aantoont dat samenwerking de juiste keuze is voor de VS en China, en dat beide landen meer punten van akkoord dan van meningsverschil hebben.

President Xi stuurde een videoboodschap naar de top van APEC-bedrijfsleiders op donderdag. Hij verklaarde dat China verder maatregelen zou nemen om het buitenlandse bedrijven op de Chinese markt gemakkelijker te maken. In zijn boodschap riep Xi de APEC-landen op samen tegen Covid-19 te strijden. Hij verder op voor meer economische samenwerking en waarschuwde de regio voor het terugvallen in de confrontaties en verdeling van de koude oorlog. Het opdelen van de regio volgens ideologische breuklijnen of het vormen van gesloten allianties met geopolitieke bedoelingen is niet goed. Ook voor de klimaatmaatregelen is samenwerking de enige goede weg vooruit. Het klimaat is onze gedeelde verantwoordelijkhei, maar- zo beklemtoonde Xi nog maar eens- niet iedereen heeft dezelfde historische verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde?

Er zijn tekenen dat ook de regering Biden de nieuwe koude oorlog die president Trump lanceerde nu toch wat wil afkoelen. Deze vrijdag ontmoeten de leiders van de twee landen elkaar virtueel op de APEC-top (Asia-Pacific Economic Cooperation); beide landen maken deel uit van APEC. En voor volgende week is er een virtuele topontmoeting tussen de presidenten Biden en Xi aangekondigd.

n een interview met CNN deze week zei de Amerikaanse National Security Adviser Jake Sullivan dat de regering Biden niet streeft naar een fundamentele verandering van het Chinese systeem.

Nog tekenend zijn de steunbetuigingen die het National Committee on U.S.-China Relations, dat streeft naar samenwerking tussen de twee landen, ter gelegenheid van zijn jaarlijkse redeptie mocht ontvangen van zowel de Amerikaanse als de Chinese president. Xi herhaalde zijn gebruikelijke uitspraken dat China streeft naar een constructieve relatie en samenwerking. Maar van Biden was de toon een stuk warmer dan de voorbije maanden. Hij erkende dat een goede relatie van de VS met China van belang is voor heel de wereld, voor zaken gaande van de pandemie tot en met het klimaat. ‘De brede internationale gemeenschap moet samenkomen terwijl we elk ons deel doen voor de realisatie van een veilige, vreedzame en duurzame toekomst’. Biden dankte het comité voor zijn hulp bij het creëren van wederzijdse begrip en constructieve communicatie op zoek naar een gemeenschappelijke basis.

Bronnen: Xinhua, China Daily, Global Times, Caixin, South China Morning Post.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *