Communistische Partij China: partijreglement voor behoorlijk bestuur en voorbeeldig gedrag

De Communistische Partij van China (CPC) heeft een nieuw partijreglement. Van de functionarissen, maar ook van andere CPC-leden wordt verwacht dat ze zonder meer voor een behoorlijk bestuur zorgen. Verder moeten de 88 miljoen leden een voorbeeldig gedrag vertonen in hun persoonlijk leven. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt mag een sanctie verwachten.

wang in hemdsmouwenEr zijn op 12 oktober twee regelgevingen aangenomen die vandaag zijn bekendgemaakt. De leden van het Politiek Bureau van het Centraal Comité waren van mening dat het bestaande partijreglement niet voldeed om de strijd tegen corruptie grondig te voeren. Ook kenden vele leden de regels en de gedragscode slechts oppervlakkig of zelfs helemaal niet. Dat deed hun band met de partij geen goed en het was een gevaar geworden voor het weefsel van de organisatie.

Strenger en belangrijker dan de wet

Voor het eerst zijn alle leden gehouden aan het nieuwe partijreglement betreffende het behoorlijk bestuur. Er zijn daarnaast acht regels aangenomen die vooral bestaan uit een ethische code waar men zich aan moet houden. De artikelen over corruptie, omkoperij en plichtsverzuim, die ook al in de strafwet staan, zijn uit het partijreglement geschrapt omdat ze gericht zijn tegen overtredingen die niet alleen voor leden van de CPC gelden en waar strafrechtelijke vervolging op staat voor alle burgers. Partijleden echter moeten publieke en persoonlijke belangen van elkaar scheiden en de openbare belangen de voorrang geven. Ze zijn verplicht om onbaatzuchtig op te treden, voorstander te zijn van eenvoud en te waken voor verkwisting. Een belangrijk principe is dat de partijdiscipline strenger is dan de wet en dat de leden het partijreglement de voorrang moeten geven boven de wet. De straffen zouden volgens insiders strenger en uitgebreider zijn dan ooit tevoren in de periode van openheid en hervorming die in 1978 is begonnen.

In kleur en in zwart-wit

Opvallend zijn de vormen van wangedrag die voor het eerst concreet en expliciet worden genoemd. Er geldt nu een verbod op het houden van banketten, overmatig drankgebruik en golf spelen. Het was functionarissen al eerder verboden om er ‘minnaars of minnaressen op na te houden of overspel te plegen’. Die formulering is nu vervangen door het ruimer toepasbare en dus strengere ‘verbod op ongepaste seksuele verhoudingen’. Die woordkeuze heeft naast de juridische ook een morele dimensie. De Britse Guardian heeft van de Reutersberichtgeving hierover vooral de passages over golf overgenomen. In hun artikel staat de verklaring voor dit op het eerste gezicht bizarre mikpunt: in China zou golf niet zozeer een sport zijn, als wel een aanleiding voor het afsluiten van louche deals of een manier voor bepaalde ambtenaren om te pronken en zich boven het gewone volk te verheffen.
Minder kleurrijk, maar wellicht belangrijker is de nieuwe regelgeving over regelrecht politieke overtredingen. Er is nu een niet te negeren verbodsbepaling over de vorming van klieken, de minachting voor principes, de verhulling van persoonlijke zaken die de partij aangaan, de politieke bevoordeling van verwanten en medewerkers.

Verleden en toekomst

hamerDe aanpassingen in het partijreglement zijn overduidelijk doorgevoerd, omdat de CPC de lessen heeft moeten trekken uit situaties die boven water zijn gekomen tijdens de doorgaande hevige campagne tegen corruptie en de noodzakelijke vervolging van bepaalde functionarissen, tot op het hoogste niveau. Om het therapeutische en preventieve effect te vergroten heeft de partijleiding een rondschrijven gestuurd naar alle organen van partij en overheid, op alle niveaus.
Xinhua, South China Morning Post, Guardian

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “Communistische Partij China: partijreglement voor behoorlijk bestuur en voorbeeldig gedrag

  1. Om te golfen kunnen ze in Londen terecht:
    Lid blijven van Britse golfclub kost leden 100 duizend pond
    Wie lid wil blijven van de populaire golfclub Wentworth ten zuidwesten van Londen zal eenmalig 100 duizend pond moeten betalen. Wie lid wil worden zelfs 125 duizend pond. Daarnaast zal de jaarlijkse contributie worden verhoogd van 8000 naar 16 duizend pond per jaar.
    Vorig jaar nam de Reignwood Investment Group uit Peking voor 135 miljoen pond het hele complex over van de Britse zakenman Richard Caring. Reignwood is het speeltje van de Chinese tycoon Chanchai Ruayrungruang, beter bekend als Yan Bin, een van de allerrijkste Chinese miljardairs. Toen werd nog beloofd dat de unieke cultuur van het golfcomplex gehandhaafd zou blijven worden. Inmiddels heeft hij zichzelf tot voorzitter van de club benoemd. Alle leden worden verplicht een schuldpapier van 100 duizend pond te kopen. Formeel zouden die in de toekomst weer verkocht kunnen worden, maar niemand weet wat de echte waarde is.

  2. zo voor en ambtenaar je mag niet naar de kerk en een 2e kind krijgen. want er was een politie agent moet zijn ontslag inleveren omdat zijn vrouw een 2e kind krijgt. zijn meesten van deze regel niet een beetje te streng aan het worden. over de banketten kan ik voorstellen sinds een paar ambtenaren een soort illegalen banketten geeft met bedreigde diersoorten. het verkoop van sperma, eicellen en surrogaat moederschap is ook illegaal. nu moeten velen chinezen naar America maar krijgen ambtenaren nu ook wat problemen ervan? ik vraag me af of homoseksueel wel mag voor ambtenaren?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *