Peiling van Pew: optimisme onder Chinezen

Veel Chinezen geloven in de toekomst voor hun land en voor henzelf. China is in opkomst en hun persoonlijke levensstandaard verbetert, zo vinden zij. Ze beschouwen de strijd tegen corruptie als afdoend. Luchtvervuiling blijft in hun ogen een groot probleem. Internationaal doet China het goed in de derde wereld. Het Pew Research Center stelde deze opinies vast bij een peiling in april.

peilingHet Pew Research Center nam een vragenlijst door met 3154 Chinezen. De onderzoekers van Pew hielden die gesprekken per telefoon of in een persoonlijk contact. De respondenten waren ouder dan 18 en kwamen uit alle lagen van de bevolking. Tibet, Xinjiang, Hong Kong en Macao vielen buiten de peiling. Op sommige terreinen vergelijkt het onderzoeksbureau de resultaten voor China met die in de VS en in tien Europese landen. Pew kent aan zijn onderzoek een foutenmarge van 3,7% toe. Het rapport kwam woensdag uit.

Binnenlands meer plussen dan minnen

De economische globalisering is een goede zaak volgens 60% van de ondervraagden. Slechts 23% denkt dat ze slecht is voor China. Bijna 90% beoordelen de toestand van de economie als ‘zeer goed’ of ‘redelijk goed’. Een mooie toekomst wenkt: in de komende jaren zal het beter blijven gaan. De financiële situatie zal bij 70% van de respondenten vooruitgaan. Acht op de tien denken dat hun kinderen het beter zullen hebben dan zijzelf.
De mensen ontkennen de problemen niet. Corruptie van ambtenaren is voor 83% een zeer groot of redelijk groot probleem. Bijna 64% van de deelnemers aan de opiniepeiling verwachten dat de huidige grote campagne tegen corruptie resultaat zal hebben in de komende vijf jaar. Velen maken zich ook zorgen over inkomensongelijkheid, en over de veiligheid van voedsel en geneesmiddelen.
De luchtvervuiling is zo erg dat de helft van de ondervraagden voor de oplossing ervan een tragere groei voor lief wil nemen. Ook ander vormen van vervuiling baren het publiek grote zorgen. Er zijn nog functionarissen en opiniemakers die vinden dat de aantasting van de luchtkwaliteit de prijs is voor de welvaart. Slechts 24% van de deelnemers aan de peiling van Pew is het daarmee eens.

China en de VS

peilingZes van de tien zijn bang voor een militaire confrontatie met buurlanden over territoriale kwesties. Ze kijken dan vooral naar de situatie in de Zuid-Chinese Zee. Zij denken dat de VS niet van plan is om China naast zich te dulden. De ‘wending naar Azië’ van de huidige Amerikaanse regering is volgens hen een grote bedreiging. Zij vrezen de VS meer dan de extremisten die Xinjiang willen afscheiden en aansturen op een bloedig conflict tussen moslims en niet- of andersgelovigen. Toch gelooft bijna de helft ook dat de VS een positieve rol kan spelen.

China en de Derde Wereld

Ook op andere terreinen kijken veel Chinezen, volgens deze peiling, met gemengde gevoelens naar de internationale situatie. Driekwart ziet dat China een belangrijkere speler wordt op het wereldtoneel en dat bevalt hun wel. Voor 77% moet China echter zijn ‘manier van leven beschermen tegen vreemde invloeden’. Slechts 22% vindt dat China andere landen moet ‘helpen met hun problemen’, maar 60% verwelkomt een grotere betrokkenheid bij de wereldeconomie.
peilingZoiets is minder tegenstrijdig dan het lijkt. Het wordt duidelijker bij een blik op de betrekkingen met derdewereldlanden. De meeste respondenten willen dat China meer importeert uit die landen. Twee derde is ervoor dat Chinese bedrijven investeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Buitenlandse handel en investeringen door Europese landen zijn alleen onder Europeanen iets populairder. Over hulp aan derdewereldlanden denken de Chinezen volgens Pew echter een stuk gunstiger dan de burgers van andere wereldmachten: 62% is voor. Dat staat tegenover 53% en 48% onder de burgers van respectievelijk Europa en de VS. Voor de Chinezen doet ‘andere landen helpen met hun problemen’ blijkbaar denken aan de hulp uit het Westen. Die komt vaak neer op inmenging. Geen wonder dat maar 22% daarvoor te vinden is. Ook grof militair geweld tegen het terrorisme zien ze niet zitten. Wat dat betreft zijn ze evenmin voorstander van die aanpak als de gewone mensen in het Westen.

Receptie

De Chinese media van het vasteland besteden vooralsnog geen aandacht aan deze peiling. Daar kunnen uiteenlopende redenen voor zijn. De South China Morning Post van Hongkong ziet in zijn berichtgeving vooral een neiging bij de Chinezen om zich op zichzelf terug te trekken. De BBC merkt de vele positieve standpunten en denkt dat ze het gevolg kunnen zijn van de controle op de media of van een geslaagd propaganda-offensief. De China-correspondent van dienst erkent echter dat een andere verklaring zeer wel mogelijk is. ‘Een kwart van de wereldbevolking loopt met een brede smile op zijn gezicht. Zij kijken uit het raam en zien dat het met hen steeds beter gaat.’
SCMP, BBC, Pew

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *