Tag: opiniepeiling

Wereldwijde enquête peilt naar imago van China

China houdt sinds 2011 een wereldwijde enquête naar zijn imago, de China National Image Global Survey. Het initiatief kwam van de overheid via de China Foreign Languages Publishing Administration samen met een Iers commercieel bureau, Kantar Millward Brown and Lightspeed.

Peiling van Pew: optimisme onder Chinezen

Veel Chinezen geloven in de toekomst voor hun land en voor henzelf. China is in opkomst en hun persoonlijke levensstandaard verbetert, zo vinden zij. Ze beschouwen de strijd tegen corruptie als afdoend. Luchtvervuiling blijft in hun ogen een groot probleem. Internationaal doet China het goed in de derde wereld. Het Pew Research Center stelde deze opinies vast bij een peiling in april. Het Pew Research Center nam een vragenlijst door met 3154 Chinezen. De onderzoekers…

Het profiel van de boeren-migranten

Tweede bijdrage over de Madariaga-conferentie over nieuwe consumptiepatronen in China. De presentatie van Chu Rongwei van de School of Management aan Fudan Universiteit. Op basis van eigen onderzoek schetste Chu een profiel van de boeren-migranten die naar de stad trekken om werk te vinden. Wist u dat hun salaris de voorbije 5 jaar 14 % steeg per jaar? Op het platteland leven 420 miljoen personen, 690 miljoen personen zijn echte stedelingen. In de steden leven echter…

De sociale stand van zaken 35

Controverse rond kinderen filmproducer –Recentelijk ontstond ophef rond het aantal kinderen van filmproducer Zhang Yimou. Zhang heeft naar verluidt een kind bij zijn ex-vrouw Hua Xia. Hij heeft verder een dochter en 2 zonen met zijn vrouw Chen Ting waarmee hij in 2011 huwde. Tenslotte wordt aangenomen dat hij nog twee dochters en een zoon heeft uit andere relaties.. Op Weibo wordt de vanzelfsprekende kritiek geuit “Geldt de geboorte politiek misschien niet voor bekende Chinezen?”…

Vertrouwen in samenleving op een dieptepunt

Onderling vertrouwen onder de bevolking daalde volgens een recente opiniepeiling tot een dieptepunt. Minder dan de helft van de ondervraagden vertrouwt de anderen, terwijl de vreemdelingen maar voor 30 % vertrouwd worden. De cijfers komen uit het laatste rapport “Blue Book of Social Mentality” dat het algemeen vertrouwensgevoel op 59,7 % bepaalt, terwijl in 2010 nog 62,9 % gescoord werd. De studie werd uitgevoerd door het Institute of Sociology bij de Chinese Academy of Social…