Plan wil watervervuiling drastisch aanpakken

China heeft een plan uitgewerkt om tegen 2020 zowel de kwaliteit van rivieren en meren te verbeteren als het ondergrondse water schoner te maken. Het plan bevat diverse maatregelen en doeleinden. In 10 nijverheden zijn kleine vervuilers gedoemd te sluiten.

waterpollt2De toestand van de Chinese wateren is zonder meer ernstig want 60 % van de ondergrond wateren is van slechte of erg slechte kwaliteit en de helft van de grote meren en een derde van de rivieren zijn vervuild. Het plan wil tegen 2020 de waterkwaliteit tot goed optrekken in 70 % van de rivierbekkens en het slechte grondwater beperken tot 15 %. In 70 % van de baaien moet het water van goede kwaliteit zijn. Gezien de ernst zijn de geplande maatregelen dan ook vrij drastisch.
Voor tien vervuilende nijverheden worden strikte verminderingen van uitstoot en lozingen voorop gesteld. Dit gaat van papierproductie, cokes, kunstmest, non-ferro, over lederproductie, de vervaardiging van geneesmiddelen, verven en bedrukken, chemie voor landbouw, galvaniseren tot het verwerken van landbouwproducten. De verouderde capaciteit zal worden afgebouwd: concreet zal dit neerkomen op het sluiten van kleinere verouderde productie-eenheden, terwijl de grotere met voldoende middelen zullen technologisch ondersteund worden om de omschakeling naar een schone productie te maken.
Met het water zal ook zuiniger moeten omgesprongen want de verbruiktewaterpollt waterhoeveelheid per toegevoegde waarde bedraagt in China het dubbele van dat in de ontwikkelde landen. Ook de efficiency van de irrigatie ligt te laag, aldus het ministerie van Leefmilieu. In de toekomst zal de uitbreiding van petrochemie en metaalsmelterijen langs rivieren worden beperkt. Het waterverbruik wordt dus een criterium bij de beslissing of een fabriek al of niet mag bouwen of uitbreiden.
Volgens het Ministerie van Water Resources zal het waterverbruik rond 2030 een maximum bereiken met 700 miljard m3 jaarlijks. De regering wil ondertussen tegen 2020 het totaal waterverbruik beperken tot 670 miljard m3 en wil het water voor de landbouw door meer efficiënte irrigatie tegen 2018 beperken met 3,7 miljard m3 . Voor residentiële gebruikers komt er dit jaar nog een tarief volgens diverse lagen en niet residentiële gebruikers zullen progressieve heffingen moeten betalen als ze de voorgeschreven quota overschrijden.
waterpureVolgens het plan wordt aan de besturen gevraagd om statistieken over de waterkwaliteit publiek te maken. Voor de steden gebeurt dat in 2016; voor de rurale arrondissementen in 2018. Een reeks lagere besturen werden eveneens gepolst naar de gebieden waar het aftappen van het grondwater zou moeten verboden worden. Volgens nieuwsportaal Thepaper.cn zouden de beoogde veranderingen tegen eind 2012 al 2000 miljard yuan aan baten opleveren voor de milieu-industrie.
Bronnen: China Daily, wantchinatimes, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *