Raadgevende Conferentie werkt aan eenheid van bevolking

China beleeft dezer dagen politieke topevenementen: de Twee Zittingen. Een ervan is de ‘politieke raadgevende conferentie’.

Xi bij de ondernemers en een niet-communistische partij op de CPPCC (foto Xinhua/Shen Hong, disclaimer)

Het Nationaal Volkscongres is, als wetgevende vergadering, van de 2 Zittingen ontegensprekelijk de voornaamste bijeenkomst. We mogen echter de eveneens nationale ‘raadgevende conferentie’, de Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) niet verwaarlozen of vergeten.

Adviesorgaan

In officieel taalgebruik is de CPPCC het belangrijkste politieke adviesorgaan van China. Het heeft geen beslissingsrecht, maar oefent een niet te onderschatten invloed uit op wetgevers, de gerechtelijke macht en de beleidsmakers die wel besluiten nemen en uitvoeren. De CPPCC brengt vertegenwoordigers samen van de communistische partij, van acht kleine wettelijk toegestane partijen en van onafhankelijke, niet-partijgebonden vaderlandslievende experts. (het Wikipedia-lemma Chinese People’s Political Consultative Conference bevat correcte en concrete beschrijvingen van de precieze samenstelling).

Wisselwerking

Grondwettelijk is de CPC verplicht om deze partijen, groepen en persoonlijkheden te raadplegen over alle belangrijke beleidskwesties en, omgekeerd, aandachtig te luisteren naar opmerkingen en voorstellen die van de CPPCC zelf uitgaan. In de praktijk gaat deze wisselwerking vaak over sociaaleconomische, gezondheids- en milieukwesties. Iedere provincie, prefectuur en regio kent eigen afdelingen van de CPPCC.

Van 13e naar 14e

Het 14e nationale CPPCC van de Volksrepubliek begon afgelopen zaterdag 4 maart zijn jaarlijkse zitting. Partij- en staatsleiders woonden, net zoals een dag later bij het NPC, de openingsbijeenkomst bij. De gang van zaken staat onder leiding van Wang Huning, lid van de hoogste leiding van de CPC en vierde in de partijhiërarchie.

samenstelling CPPCC rood: partijen – geel: massaorganisaties – blauw: sectoren – zwart: individuele genodigden disclaimer

Het verslag van Wang

Wang Yang, aftredend voorzitter van het 13e CPPCC, leverde een werkverslag. Wang loofde het 20e Congres van de CPC. Hij noemde de ontwikkeling van de integrale volksdemocratie op dit moment de voornaamste taak van de raadgevende conferentie. Het orgaan dat 5 jaar door hem is geleid moet de eenheid onder het Chinese volk verder bevorderen en nieuwe bijdragen leveren aan de realisatie van de doelstellingen die zijn afgesproken op 20e CPC Congres.  Het doel voor de eerste 100e verjaardag is gerealiseerd: China is nu in alle opzichten een gematigd welvarende samenleving. ‘De verjonging van de Chinese natie zit nu op een onomkeerbare historische koers’, was Wangs conclusie. De aftredende voorzitter was tevreden over het overleg tussen de CPPCC en de nationale bestuursorganen, dat op verschillende punten voor een goed consensus heeft gezorgd. Het politieke adviesorgaan heeft nu als grote taak mee te helpen aan de verwezenlijking van het doel voor de tweede 100e verjaardag. Het moet hard werken voor een ‘vaderlandslievend eenheidsfront’ waaraan alle etnische bevolkingsgroepen meedoen en ‘zich rond de partij scharen’.

Hoog bezoek

Gedurende de eerste dagen van de Nationale CPPC-Conferentie namen verschillende hooggeplaatste partijleiders deel aan besprekingen in specifieke comités. Zo ging Xi Jinping praten met de vertegenwoordigers van de niet-communistische partij China National Democratic Construction Association en de economische belangengroep All-China Federation of Industry and Commerce , de Chinese Kamer van Koophandel. Beide organisaties zijn in de CPPCC vertegenwoordigd. Ook Wang Huning, Cai Qi en Ding Xuexiang, leden van het Permanent Comité van het Politiek namen deel aan het bezoek en de discussie.

Wat Xi heeft gezegd

President en secretaris-generaal Xi Jinping vroeg om een gezonde en waardevolle ontwikkeling van de privésector, naast de publieke sector, die centraal blijft in het werk van partij en staat. Volgens Xi zijn de status en de functies van het particuliere bedrijfsleven niet veranderd. Deze bedrijven worden verder aangemoedigd, ondersteund en ze blijven meer kansen krijgen. Het Centraal Comité van de CPC is nog steeds van mening dat privéondernemingen en ondernemers ‘bij onze eigen familie horen’. Xi prees de particuliere sector als een belangrijke kracht in het streven om de twee honderdjarige doelen en de Chinese Droom van nationale verjonging te realiseren. Hij wil inspanningen zien om het ondernemersklimaat verder te optimaliseren, belemmeringen weg te nemen voor een faire deelname aan markt en concurrentie, eigendomsrechten en belangen van ondernemers wettelijk te beschermen en te zorgen voor een gelijke behandeling van particuliere ondernemingen en staatsbedrijven.

‘een hartelijke, maar zuivere relatie’

Xi sprak ook over micro-, kleine en middelgrote bedrijven, zelfstandigen en ondernemingen die diensten en producten online aanbieden. Zij moeten ondersteuning genieten zodat ze kunnen zorgen voor banen, meer consumptie en internationale concurrentie. Inspanningen zijn ook gewenst om een ‘hartelijke en zuivere relatie tussen de overheid en het bedrijfsleven’ tot stand te brengen volgens Xi. Het is goed mogelijk dat de president doelde op oprichting van een Regelgevende Staatscommissie voor Financiën. Die zal immers financiële activiteiten onder toezicht brengen en problemen zoals de ineenstorting van Evergrande oplossen of de consumenten bescherming bieden in een klimaat van snelgroeiende online betalingsdiensten zoals die van Jack Ma’s Ant Group.

Iedereen laten meedoen

Meer particulier kapitaal moet worden aangemoedigd en aangetrokken voor grote staatsprojecten en belangrijke industriële en toeleveringsketenprojecten, merkte Xi op. De Chinese modernisering is in de ogen van Xi Jinping de modernisering van gemeenschappelijke welvaart voor iedereen. ‘Zowel staatsbedrijven als particuliere ondernemingen moeten de sociale verantwoordelijkheid nemen om die gemeenschappelijke welvaart te bevorderen’.

In eigen beheer

Xi zei verder: ‘we moeten kalm blijven, en vastberaden, vooruitgang nastreven en tegelijkertijd stabiliteit waarborgen (…) ons als één geheel verenigen en de moed hebben om te strijden als het land wordt geconfronteerd met ingrijpende en complexe veranderingen in zowel het binnenlandse als het internationale landschap’. Deze uitspraken kunnen gezien worden als een oproep tot verzet tegen de Amerikaanse boycot en mee te bouwen aan een ‘eersteklas technologie die sterk en in eigen beheer is, en essentieel voor de hoogwaardige ontwikkeling’…want ’op belangrijke gebieden moeten we zelfredzaam zijn en de controle in eigen handen houden’.

logo CPPCC disclaimer

Het bovenstaande geeft aan hoe de CPPCC verder zijn uiterste best doet om ‘het vertrouwen te vergroten, twijfels weg te nemen, de wil van de bevolking over te brengen, te putten uit haar wijsheid en te bouwen aan de breedst mogelijke consensus’, zoals het in een achtergrondartikel van Xinhua beschreven wordt.

Bronnen: Xinhua, Financial Times, Wikipedia, Financiële Begrippenlijst Online

Print Friendly, PDF & Email