Rapport over mensenrechten ziet verbetering

Dinsdag heeft de Chinese regering een rapport gepubliceerd over de ontwikkeling van de mensenrechten tussen 2012 en 2015. Het ziet een verbetering op diverse vlakken en belooft nog meer inspanningen.

witboek lensenrechten

Al in 1991 een witboek


Van 2012 tot 2015 liep het tweede Nationaal Actieplan voor Mensenrechten. Volgens het rapport werden de grote doelstellingen van het plan gerealiseerd. Ongeveer 48% van de bindende doelstellingen werden voor de deadline verwezenlijkt of overtroffen. Voor de doelstellingen betreffende de levensomstandigheden van de bevolking was dat zelfs meer dan 50%.

Welke mensenrechten?

Het rapport gaat niet rechtstreeks in op de kritieken in het Westen zoals het censureren van informatie of het lastig vallen van dissidenten. Toch is het interessant te zien welke punten de Chinese overheid belangrijk en positief vindt.
Het is goed eraan te herinneren dat China de mensenrechten bekijkt in hun geheel, inclusief economische en sociale rechten zoals die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vermeld staan. In het Westen worden mensenrechten veelal verengd tot burgerlijke en politieke rechten.

Faire inkomensverdeling, betere sociale zekerheid. 

gapHet rapport beklemtoont een aantal positieve evoluties maar stelt ook dat er nog zwakke punten zijn. Zo verloopt de economische ontwikkeling nog primitief en blijven er problemen doordat die ontwikkeling onevenwichtig , ongecoördineerd en niet-duurzaam is. Daardoor blijft de welvaartskloof kloof tussen stad en platteland groot. Er zijn voor de hand liggende problemen met gezondheidszorg, opvoeding, zorg voor de ouderen, veiligheid van voedsel en geneesmiddelen, inkomensverdeling en leefomgeving.
Ondanks de complexe internationale en binnenlandse toestand heeft de regering gestreefd naar een meer rechtvaardige en duurzame groei waarvan elke burger kan genieten. Zo groeide het bnp gemiddeld met 7,4% per jaar, maar het beschikbare inkomen van stedelingen met 7,5% en dat van plattelandsbewoners met 9,2%. Bijna 67 miljoen mensen werden uit de armoede getild.
De gewone burgers konden genieten van een betere sociale zekerheid en betere openbare diensten, terwijl inspanningen gedaan werden om een gelijke toegang tot onderwijs te realiseren en om de vervuiling aan te pakken.
Het rapport besluit specifiek verder dat de burgerlijke en politieke rechten nu beter beschermd zijn en dat het volk meer kansen krijgt om meester te zijn van zijn eigen land. De bescherming van de rechten van etnische minderheden, vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten is verbeterd.

Betere werking van het gerecht

menseznrechten

An NPR reporter recently was allowed to watch legal proceedings at Hongkou District Court — a rare opportunity for a foreign correspondent in Shanghai


Het afdwingen van bekentenissen door marteling of andere onwettige methodes wordt strenger gecontroleerd en bestreden. De parketten zijn in 870,000 gevallen tussen gekomen vanwege onwettige daden in het strafonderzoek, zoals het misbruik van vrijheidsberoving, het verzamelen van bewijsmateriaal met onwettige middelen of het afdwingen van bekentenissen door marteling recht te zetten  Voor meer dan 83.000 personen werd de vrijlating gevraagd omdat de hechtenis niet nodig geacht werd, en in 93% van de gevallen werden betrokkenen effectief vrijgelaten. Alleen al in 2015 is tegen 243 procureurs een zaak geopend wegens inbreuken op de wet of de discipline.
De rechtbanken op verschillende niveaus spraken in totaal 3,369 verdachten vrij. De toepassing van de doodstraf werd beperkt. In 2015 is het aantal misdaden waarvoor de doodstraf mogelijk is teruggebracht van 55 naar 46. In 2012 heeft het parket bij het Hooggerechtshof een speciaal bureau opgericht om de herzieningen van de doodstraf te coördineren; hierdoor zijn de wettelijke procedures voor de herziening van de doodstraf versterkt. Doodstraffen zijn in beroep allemaal met open deuren behandeld en de argumenten van de advocaten van de verdediging krijgen meer gewicht.
Einde 2013 werd het systeem van ‘heropvoeding door arbeid’ (laogai) afgeschaft. In 2015 kregen vier categorieën misdadigers amnestie; het ging om 30.000 langdurige gevangenen.

Godsdienst: Aandacht voor islam en Tibet

De vrijheid van godsdienst is volledig gewaarborgd. Voor 12 religieuze soorten religieuze activiteiten is geen administratieve toestemming meer nodig. Er is speciale aandacht voor de bedevaart naar Mekka. De regering heeft een interministeriële werkgroep opgezet die er over moet waken dat moslims veilig op bedevaart naar Mekka kunnen gaan. Voor de renovatie van religieuze plaatsen in Tibet is 200 miljoen yuan uitgetrokken. Ook 87 tempels in Qinghai zijn na een grote aardbeving in 2010 herbouwd. 15 miljoen yuan ging naar het onderhoud van moskeeën en religieuze historische sites. Bedienaars van de eredienst hebben nu een volwaardige sociale zekerheid. Einde 2013 hadden 96,5% van hen een ziekteverzekering en 89,62% pensioenrechten.

Meer transparantie, meer rechtstreekse inbreng van de burger

mensenrechtenOm de bevolking zo goed mogelijk te informeren organiseerde de nationale regering 322 nieuwsconferenties om uitleg te geven over belangrijke bijeenkomsten, beslissingen en maatregelen van de staat en de CPC. Op lokaal vlak vonden 9,300 nieuwsconferenties of briefings plaats.
Het systeem van zelfbestuur op het laagste niveau is verder verbeterd. Er zijn nieuwe Regels en Procedures voor de Verkiezing van Dorpsraden, en in meer dan 98% van de dorpen vinden al rechtstreekse verkiezingen voor de dorpsraad plaats.
Sociale verenigingen zijn een belangrijk kanaal geworden waarlangs de bevolking deelneemt aan de maatschappelijke organisatie en de openbare dienstverlening. Einde 2015 waren er al 660,000 geregistreerde verenigingen, 32,3% meer dan in 2012. Deze verenigingen hadden een inkomen van 260 miljard yuan en bezorgden 8,5 miljoen mensen een baan. Ze ontvingen voor 90 miljard giften.
Het internet zorgt voor nieuwe kanalen langs waar burgers hun stem kunnen laten horen. Einde 2015 zaten 688 miljoen Chinezen online, wat overeenkwam met 50,3% van de bevolking. Via het internet is de overheid meer transparant geworden en kunnen burgers ook hun opinie geven over hangende staatszaken.
Bron: Xinhua  Zie ook Dialogue

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *