Een gezonde economie, welvaartsspreiding en territoriale eenheid (upd)

De Chinese premier Wen Jiabao heeft vandaag in een toespraak de beleidsvoornemens en doelstellingen van de regering in 2010 aangekondigd.

Dit gebeurde, zoals gebruikelijk, bij de opening van de grote vergadering van het Volkscongres (NPC).
De media hadden vooraf een samenvatting van de tekst gekregen.

Hoofddoelstellingen
Beijing wil een groei met 8 procent van het bruto binnenlands product realiseren, de tewerkstellling in de steden met 9 miljoen arbeidsplaatsen vermeerderen, de geregistreerde werkloosheid in de steden onder de 4,6 procent houden en de index van de consumptieprijzen vasthouden rond de 3 procent.
De regering wil verder de betalingsbalans verbeteren en de economische ontwikkeling aanpakken om ze op een andere, meer evenwichtige manier laten verlopen.
Welvaart spreiden
De regering wil niet alleen de maatschappelijk welvaart in zijn geheel laten toenemen, maar die welvaart ook beter verdelen. Om dat doel te bereiken moet de inkomensverdeling rationeler gebeuren.
De rechtstreekse subsidies aan landbouwers stijgen dit jaar en een proefproject met een pensioenverzekering voor bejaarden op het platteland wordt uitgebreid.  In de ziekteverzekering wordt meer geïnvesteerd. De hervormingen in het onderwijs en de strijd tegen de klimaatswijziging worden gestaag en zoals aangekondigd verdergezet.
Zorgen voor de eenheid van het land
In Xinjiang, Tibet, en de gebieden in andere provincies waar veel Tibetanen wonen blijft de regering vooral op economische en sociale ontwikkeling mikken om de eenheid van het land te bevorderen.
De steun voor Hong Kong zal gericht zijn op de versteviging van zijn activiteiten als financieel en handelscentrum en op economische innovatie. In Macao ligt de nadruk verder op het toerisme en de vrijetijdsindustrie.
Het streven wat Taiwan betreft is om te komen tot een hereniging op een vreedzame wijze.
De goede betrekkingen met het eiland zullen toenemen: bedrijven van het vasteland zullen stimulansen krijgen om in Taiwan te investeren (daar waar in het verleden de initiatieven vooral van Taiwanese bedrijven uitgingen). Het akkoord voor economische samenwerking  (Economic cooperation framework agreement, ECFA) dat Beijing en Taipei dit jaar zullen sluiten zal zorgen voor een win-winsituatie.
Cijfers en concrete maatregelen
Werk
Aan het werkgelegenheidsbeleid gaat de regering 43,3 miljard yuan (€ 4,6 miljard) toekennen.
Dat geld moet in de eerste plaats banen helpen creëren voor afgestudeerden, migranten en seizoenarbeiders van het platteland, kansarmen en afgezwaaide soldaten.
De centrale regering gaat met  10,6 miljard  yuan (€ 1 miljard) de ontwikkeling van kmo’s steunen.
Wonen
Beijing zal de prijsstijgingen voor de woningen in sommige steden resoluut afremmen en dringend werken aan het lenigen van de woningnood.
Een som van 63,2 miljard yuan (bijna € 7 miljard) moet helpen de bouw van sociale woningen te bevorderen, een toename van 8,1 miljard tegenover vorig jaar.
Speculatie met grond en vastgoed waarbij wetten en regelingen worden overtreden zal de overheid strenger bestraffen.
Platteland
De regering zal  818,3 miljard yuan (€ 88 miljard) investeren in de plattelandsgebieden (alweer 93 miljard yuan meer dan vorig jaar).
De rechtstreekse subsidies aan landbouwers stijgen dit jaar met zes miljard en gaan naar een totaal van 133,5 miljard yuan (€ 14,3 miljard).
Het huidige proefproject met een pensioenverzekering voor bejaarden op het platteland wordt uitgebreid en zal gaan lopen in 23 procent van alle districten in het land.
Gezondheidszorg
In de ziekteverzekering voor niet-actieven in de stad en de nieuwe coöperatieve gezondheidszorg op het platteland wordt meer geïnvesteerd. Per jaar zal er 120 yuan (€ 13) per persoon door de overheid worden bijgedragen. Een aangepaste verhoging van de individuele bijdrage moet daar tegenover staan.
Wetenschap en technologie
China kiest voor speciale inspanningen op de volgende terreinen van onderzoek: biologie, nanotechnologie en nanowetenschap (waarbij eigenschappen van materialen op de schaal van atomen worden bestudeerd en bewerkt), quantum control, informatienetwerken, klimaatsverandering, ruimtevaart en oceanografie.
Klimaat
China zal hard doorwerken aan de ontwikkeling van technologieën met lage uitstoot.
In de industrie en in het consumptiepatroon zullen er ingrepen komen die de uitstoot verminderen.
Het land zal deelnemen aan de internationale samenwerking op dit gebied.
Zuiniger omgaan met energie moet een resultaat opleveren dat gelijk is aan het aanwenden van 80 miljoen ton steenkool.
Defensie
Bij defensie zal er meer en meer aandacht komen voor informatisering en de veiligheid op dat gebied.
Bron: Xinhua
Zie ook CCTV-fragment over Wens toespraak

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *