Tag: Nationaal Volkscongres

Twee sessies doen diverse ICT-voorstellen

Tijdens de parlementaire sessies hebben de volksvertegenwoordigers verschillende ICT-voorstellen op tafel gelegd. Deze gingen over het metaversum, nog strengere regulering van video spellen over supervisie van livestreamers tot meer filmzalen in landelijke gebieden. Opvallend waren ook de pleidooien voor integratie van ICT en de traditionele industrie

China beoogt rond 5,5% groei in 2022 (upd)

Premier Li Keqiang heeft in zijn regeringsrapport toegelicht dat China dit jaar naar een groei van rond 5,5% streeft, een inflatie onder 3% en een deficit dat minder dan 2,8% bedraagt van het bnp. Uitgaven voor defensie stijgen met 7.1% maar blijven onder 2% van het bnp. De klemtoon ligt op door zelfredzaamheid de moeilijkheden te overwinnen

Regering streeft in 2021 naar 6% bnp-groei

Premier Li Keqiang heeft bij de jaarlijkse opening van het Volkscongres niet enkel de politiek toegelicht die de regering die dit jaar wil volgen, maar hij stelde ook de krachtlijnen voor van het komende vijfjarenplan 2021-25. Opvallend is dat de regering voor dit jaar een bnp groei nastreeft van minstens 6%