Tag: Nationaal Volkscongres

Pensioenleeftijd naar 65?

Wetgeving voor de verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar wordt een agendapunt op de jaarlijkse voltallige bijeenkomst van het Chinese parlement die binnen enkele dagen begint.

Het economisch testament van Li Keqiang

Aftredend premier Li Keqiang presenteerde in het nieuw verkozen parlement zijn eindrapport dat zoals gewoonlijk vooral rond economie draait. Het bevat een overzicht van 2022 en van de vijf jaar regeringsbeleid sinds de verkiezingen van 2018. Verder schetst het de
huidige uitdagingen en bevat het aanbevelingen voor de streefdoelen van 2023 en de middelen om die te realiseren.

Twee sessies doen diverse ICT-voorstellen

Tijdens de parlementaire sessies hebben de volksvertegenwoordigers verschillende ICT-voorstellen op tafel gelegd. Deze gingen over het metaversum, nog strengere regulering van video spellen over supervisie van livestreamers tot meer filmzalen in landelijke gebieden. Opvallend waren ook de pleidooien voor integratie van ICT en de traditionele industrie

China beoogt rond 5,5% groei in 2022 (upd)

Premier Li Keqiang heeft in zijn regeringsrapport toegelicht dat China dit jaar naar een groei van rond 5,5% streeft, een inflatie onder 3% en een deficit dat minder dan 2,8% bedraagt van het bnp. Uitgaven voor defensie stijgen met 7.1% maar blijven onder 2% van het bnp. De klemtoon ligt op door zelfredzaamheid de moeilijkheden te overwinnen