Rusland en India: belangrijke buren op bezoekRussisch premier Medvedev op de Chinese tv

Russisch premier Medvedev op de Chinese tv

Leiders van India, Rusland en Mongolië bezoeken China deze week. Met de twee medeleden van de BRICS mag Beijing alvast op economische en diplomatieke doorbraken hopen.

Rusland

Zowel president Xi als premier Li spreken met nadruk in termen van zeer vriendschappelijke betrekkingen die er op dit moment zijn. De officiële media vragen aandacht voor de hulp die de twee landen elkaar afgelopen zomer hebben geboden bij de overstromingen van de Heilongjiang, een rivier in het noordoosten die de Russen kennen als de Amur (In 1969 was het stroomgebied ervan nog een van de fronten in het grensoorlogje tussen de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek). De Russische premier Medvedev krijgt door Xinhua een chatsessie met Chinese jongeren aangeboden. De eerste minister is in Beijing in het kader van de 18e periodieke ontmoeting tussen Chinese en Russische regeringsleiders sinds 1996. Er zijn al afspraken over handel en investeringen over en weer en over samenwerking op de terreinen van de aeronautica, ruimtevaart, kernenergie, landbouw en infrastructuur. De beide premiers hebben tegen elkaar opgeboden in hun optimisme om de doelstelling van 100, 150 of zelfs 200 miljard dollar als waarde van hun handel te halen, gedurende de tweede helft van dit decennium. Gisteren hebben ze ook een contract getekend voor een bijkomende jaarlijkse levering van 10 miljoen ton ruwe olie van Rusland aan China, door de staatsonderneming Rosneft. In 2012 heeft China 24,33 miljoen ton ruwe olie van Rusland gekocht en Rosneft bouwt samen met China National Petroleum Corporation (CNPC), een raffinaderij in Tianjin, die per jaar 16 miljoen ton olie zal verwerken. De onderhandelingen over de exacte prijs die China voor Russisch aardgas zal moeten betalen lopen nog, maar dat er enorme leveringen van aardgas komen staat vast. De woorden over vriendschap houden verband met het aspect van soft power dat de beide landen, naast hun economische betrekkingen in het zonnetje willen zetten: ‘vriendschapsjaren’, culturele uitwisselingen en samenwerking tussen de media en in de literatuur. Politici, diplomaten en journalisten wezen ook op het feit dat China en Rusland gelijklopende ideeën hebben voor vreedzame, politieke oplossingen van kwesties zoals de burgeroorlog in Syrië of het atoomprogramma van Iran.

India

Twee premiers op weg naar het werk

Twee premiers op weg naar het werk

Het is van 1954 geleden dat de regeringshoofden van China en India in een en hetzelfde jaar bezoeken uitgewisseld hebben. Om maar te zeggen hoeveel belang Beijing en New Delhi vandaag hechten aan goed nabuurschap en hoe hoog ze de kansen daarop inschatten. Het gonst ook van de geruchten over een gedragscode die in de maak zou zijn voor troepen aan de grenzen tussen de beide landen. De fundamentele oplossing van hun grensgeschillen zelf zal nog even in de ijskast blijven. De twee Aziatische staten willen in elk geval geen incidenten meer zoals er dit jaar nog zijn gebeurd toen militairen van beide partijen elkaar beschuldigden van het betreden van elkaars grondgebied. Een verbetering van het wederzijds vertrouwen is nog een van hun doelstellingen in dat verband. Premier Singh krijgt in China een goede pers. Hij is volgens journalisten en waarnemers iemand die de economie van India op een opbouwende manier meer aandacht geeft en die zich oprecht inspant om de relatie met China te verbeteren. Er klinken geluiden dat India er niet op gericht is om China te omsingelen of te beletten meer invloed te krijgen in Zuidoost-Azië. Indiase politici bevestigen van hun kant dat ze zich geduldig opstellen en de zaak van twee kanten willen bekijken in de territoriale meningsverschillen met de Volksrepubliek. India zegt ook toe dat het neutraal blijft in de conflicten over de Zuid-Chinese Zee en, net als China, vindt dat die problemen bilateraal moeten worden opgelost. Toch zal Beijing met argusogen kijken naar het bezoek dat minister van Buitenlandse Zaken Salman Khurshid aan de Filippijnen brengt, net terwijl zijn premier in China is. Ook het feit dat New Delhi met instemming heeft gesproken over het feit dat Manila de zaak van de Zuid-Chinese Zee voor de VN wil brengen is tegenstrijdig aan de welwillende verklaringen van de Indiase leiders. Beijing zal New Delhi moeten blijven overtuigen dat het geen kwade bedoelingen heeft met de goede samenwerking tussen China en Pakistan. China en India willen graag hun handel opvoeren van de huidige 66,5 miljard dollar tot 100 miljard dollar tegen 2015. Dat kan zowel de motivering als de doelstelling zijn bij het streven om hun betrekkingen en die tussen hun bevolkingen te verbeteren. Uitslagen van recente opiniepeilingen zouden kunnen wijzen op onverschilligheid of argwaan over en weer onder de burgers van de beide buurstaten.

Bronnen: Xinhua, BBC, Bloomberg, SCMP, China Daily

De chatsessie van Medvedev: http://forum.home.news.cn/post/viewPost.do?id=127699916&pg=1&lan=en

 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *