Sociale trends in Guangzhou

Loonstrookje in handen (foto Beijing Shots)

Loonstrookje in handen (foto Beijing Shots)


Er beweegt wat op het sociale front in Guangzhou. De vuilniswerkers staken, bijgestaan door advocaten en bonden. De plaatselijke bond gaat op proef vakbondsleiders laten verkiezen door de basis.
Nadat er vorige week weer gestaakt werd door de vuilniswerkers in Liwan, een district van de hoofdstad van Guangdong, is er door juristen gevraagd om de rechten van deze werknemers beter te beschermen. De bedrijven voor afvalverwerking krijgen het verwijt dat zij zich onttrekken aan hun sociale verantwoordelijkheden. De overheid is te laks bij de controle: zij onderneemt te weinig tegen werkgevers die te lage lonen bieden of premies voor overwerk te laat uitbetalen. Vorig jaar in dezelfde periode waren er ook al stakingen rond dezelfde problemen in deze sector. Volgens het advocatenkantoor ETR zijn ‘privébedrijven, door de overheid ingehuurd voor diensten zoals afvalverwerking,  enkel nog in hun winsten geïnteresseerd’ zodra ze het contract op zak hebben. De stadsregering van Guangzhou heeft een programma op touw gezet waarbij de 300 advocaten van ETR subsidies krijgen om gedurende 40 uur per jaar gratis juridische hulp te verlenen aan personen en bedrijven om de sociale verantwoordelijkheid te stimuleren. ETR roept de 23.000 advocaten in de provincie Guangdong op hieraan ook mee te werken en zal meer donaties hiervoor proberen te verkrijgen. De lokale afdeling van de ACFTU, de vakbond, had in 2012 nog een rapport opgesteld over de loonvorming. De Guangzhou Federation of Trade Unions kwam tot de conclusie dat de overheid meer geld moest investeren in maatregelen die konden zorgen voor hogere lonen en voor meer ‘corporate social responsibility’. De districtsraad van Liwan heeft als antwoord op de staking beloofd dat de lonen van de vuilnismannen in elk geval vanaf mei met 10 procent omhoog gaan naar 1.430 yuan per maand. De Guangzhou Federation of Trade Unions bouwt aan de weg. Ze laten dit jaar een proefproject voor de verkiezing van vakbondsleiders lopen in 10 plaatselijke bedrijven. De hogere kaderleden in die bedrijven krijgen hun aanstelling nu van een departement van het stadsbestuur of zelfs van de raad van bestuur van het bedrijf. Guangzhou zal, volgens een kaderlid van de bond, de eerste stad in China worden waar arbeiders zelf de vakbondsbestuurders rechtstreeks verkiezen. In de hoofdstad van de welvarende zuidelijke provincie Guangdong met zijn vele ondernemingen, hebben meer dan 85 procent van de bedrijven nu een vakbondsafdeling. Guangdong kent een mix van buitenlandse firma’s, joint ventures, particuliere en staatsbedrijven en de provincie was vorige week in het nieuws door het incident bij de Southern Weekly. Hier, zoals elders in China, weerklinkt ook weer de roep om vaart te zetten achter de hervorming van de hukou, het registratiesysteem. Dat ze te boek staan als dorpsbewoner zorgt er onder andere voor dat de migranten geen gebruik kunnen maken van de sociale voorzieningen in de steden waar ze naartoe trekken om te werken. Veel vuilniswerkers zijn zulke migranten. Als ze hun hukou kunnen veranderen zullen ze net zoals door een loonsverhoging welvarender worden, meer kunnen consumeren en dus bijdragen aan de omvorming van het groeimodel.
Bron: China Daily
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.