Klimt Chinese economie terug uit het dal?

De Chinese economie steeg gedurende het tweede kwartaal met “maar” 7,6 %, het zesde kwartaal van verminderde groei. Gehoopt wordt dat nu de diepte van het dal bereikt is zodat de groei terug hoger uitvalt tijdens het tweede semester en zo dit jaar nog een behoorlijke groei kan neergezet, maar liefst zonder vastgoedbel.
Volgens de officiële statistische cijfers groeide het bnp tijdens Q2 met 7,6 %, duidelijk minder dan de 8,1 % tijdens Q1. Tijdens het eerste semester bedroeg de groei 7,8 %, wat toch hoger is dan de beoogde groeivoet van 7,5 % gedurende het gehele jaar. Hoewel de 7,6 % groei de laagste is sinds 2009, geloven de meeste analisten dat de heropleving spoedig zal volgen. Zo voorspelt Daiwa Securities een 8,3 % groei voor het gehele jaar. Feit is dat de minder hoge groeivoeten veroorzaakt zijn enerzijds door een slechter wordend internationaal klimaat en anderzijds de bewuste afkoeling in de vastgoedsector. Volgens economist Zhu Haibin van JPMorgan Chase Bank vertonen de gegevens van juni al enige tekenen van stabilisatie. De nijverheid groeide maar met 9,5 % op jaarbasis, terwijl dat in mei nog 9,6% bedroeg. De groei in vaste activa steeg echter met 20,4 % op jaarbasis. De kleinhandel nam toe met 12 %, inflatie verrekend.
Meer binnenland
Hoofdeconomist Lu Zhengwei van de Industrial Bank vindt dat deze cijfers wijzen op een stabilisatie die waarschijnlijk doorgetrokken zal worden, gezien de regering de fiscale en monetaire teugels wat losser laat na de beteugeling van de inflatie. De voorbije maanden werd de rentevoet tweemaal verlaagd. Het aantal leningen in juni steeg tot 920 miljard in juni, vergeleken met 793 miljard in mei.  Lu vermoedt bij het doortrekken van deze politiek een heropvering tot 7,8 % tijdens het derde kwartaal. Ook wordt gehoopt op meer infrastuctuurwerken en de toelagen voor groene apparatuur zou dan eveneens op het normale toerental moeten draaien.

Grafiek Financial Times


De centrale vraag die moet gesteld worden is of de economie terug in balans geraakt door meer te steunen op de binnenlandse markt of wel  afhankelijk blijft van de buitenlandse zoals in het verleden. Hierbij vindt de Financial Times dat schuchtere pasjes gezet werden in de juiste richting. De kleinhandel bedroeg tijdens het eerste kwartaal 43 % van de productie, het hoogste niveau sinds 5 jaar. De officiële cijfers zijn overigens ondergewaardeerd want deze bevatten bijvoorbeeld niet de logies-cijfers en ook niet het derde van het inkomen die de middenklasse verwerft buiten hun loon, namelijk door investeringen of huur.
Vastgoed
Deze investeringen in vastgoed daalden duidelijk in het eerste semester omdat de regering de luchtbel in de sector bestrijdt. Tijdens het eerste semester groeiden deze investeringen met 16 %, zowat een halvering van het 32 % cijfer tijdens dezelfde periode vorig jaar. De regering heeft al verschillende malen te kennen gegeven dat ze haar anti-speculatie politiek niet zal afzwakken. Het ministerie van Grond en grondstoffen deelde mee dat het aanbod van gronden tijdens het eerste semester daalde met 19,9% en dat opgestarte nieuwbouw in juni afnam met 16 %. Anderzijds steeg in juni voor het eerst in zeven maanden het inkomen uit de verkoop van vastgoed met 6,9 %. Hoewel premier Wen nog deze week in Changzhou verklaarde zijn twee jaar durende campagne tegen speculatie verder te zullen aanhouden, hopen sommigen dat de intrestverlaging die eerder voor de KMO’s bedoeld is, verder zou gevolgd worden door een lossere politiek in de vastgoedsector.
Bronnen: FT, China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *