Studie voorspelt piek broeikasgassen in 2030

climatechangeVolgens een gespecialiseerde Chinese studie zou China met een beperkingspolitiek de uitlaatgassen kunnen verminderen vanaf 2020 om een piek te bereiken in 2030. Als Peking dit kan bereiken, kan de CO²-uitstoot van fossiele brandstoffen tegen 2050 vallen tot op het niveau van 2005.
Het betreft een rapport van 900 bladzijden van de ‘2050-commissie voor Energie en CO²-emissie’. De commissie roept op om duidelijke doelstellingen te formuleren aangaande de uitstoot van broeikasgassen. Vorig jaar werd China de grootste producent van dergelijke gassen in absolute cijfers (maar niet per hoofd) .
China wil een actieve rol spelen bij het opstellen van een nieuw klimaatverdrag in Kopenhagen en vindt dat de ontwikkelde landen eerst met beperkingen moeten komen omdat zij al langer vervuilen. Volgens het verdrag van Kyoto, dat in 2012 afloopt, is China niet onderhevig aan kwantitatieve  beperkingen.
China’s onderhandelaar Yu Qingtai zei eerder deze maand dat zijn regering de aangroei van broeikasgassen zo vlug mogelijk wil beperken, maar dat de uitroeiing van de armoede prioritair is. Vorige week zei het kabinet dat het van de controle van de emissies een onderdeel wil maken van de algemene planning. Als China geen maatregelen zou treffen, zou de uitstoot van steenkool reeds in 2040 pieken op 3,5 miljard ton per jaar, aldus de studie. Met passende maatregelen kan dit gereduceerd worden tot  2,2 miljard ton in 2030 en vallen tot 1,4 miljard ton in 2050.
Toevallig of niet komt een studie van het Amerikaans ministerie van energie tot de bevinding dat het aantal dagen lichte regenval tussen 1956 en 2005 daalde met 23 % door de luchtvervuiling in China. Het Chinees ministerie van Landbouw maakte dit weekend van zijn kant bekend dat in de noordoostelijke provincies 2,5 miljoen ha ernstig te kampen hebben met droogte die de oogst in gevaar dreigt te brengen.
Lees ook artikels tag-luchtvervuiling
                                tag-klimaat

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *