Tag: fraude

Naieve Chinezen bijten in lokaas van snel gewin.

Pyramide schema’s via internet maakten in 2010 ongzveer 40 miljoen slachtoffers in China; de omzet ervan bedroeg liefst 6 miljard yuan. Aldus een recent rapport van China e-Business Research Center uit Zhejiang en China Anti-Pyramid Selling Association te Beijing. In een pyramideschema krijgt iedere deelnemer een commissie op de verkoop die hij/zij kan realiseren. De truc bestaat erin nieuwe mensen te recruteren die voor u verkopen; daarvoor krijg je een premie plus een deel van…

Fraude in waterzuivering

China’s Nationale Auditdienst heeft ontdekt dat 13 bij waterzuiverings-projecten betrokken provincies voor in totaal 515 miljoen yuan fraude hebben gepleegd. Zeven provincies hebben 403 miljoen yuan van een speciaal milieufonds voor andere doeleinden misbruikt en vier andere maakten valse uitgaven met het doel om fondsen op te strijken. Dertien provincies hebben voor 3,6 miljard yuan van gelden voor waterzuivering van afvalwater ofwel verkeerdelijk aangewend ofwel niet geïnd. De Auditdienst is daarnaast aan het navlooien of er fraude…