Tag: ijzererts

Op een groen blaadje 121

Data bodemverontreiniging geheim –Het milieuministerie zal geen gegevens bekend maken van bodemverontreiniging omdat nog verder onderzoek nodig is in de hevig verontreinigde sites. Advocaat Dong Zhengwei drong sinds januari al tweemaal aan op de publicatie van de gegevens, tevergeefs dus. Volgens het ministerie van Grond en Grondstoffen leidt enkel al de vervuiling door zware metalen jaarlijks tot het verlies van 10 miljoen ton graan en de besmetting van 12 ton met een totaal jaarlijks verlies…

Mokerslagen voor CITIC Pacific in Australië

De avonturen van CITIC Pacific in Australië tonen aan dat grote buitenlandse investeringen niet altijd van een leien dakje verlopen. Er is al enkele jaren een wereldwijde krachtmeting aan de gang over de prijs van ijzererts, tussen de drie grote firma’s (twee Australische en een Braziliaanse) die de ijzerertsen in de wereld quasi monopoliseren, en de Chinese staalfabrieken, de grootste aankopers ter wereld. De Chinese overheid gaat ervan uit dat de monopolies 30 tot 40…

Mijnmultinationals doen China in het zand bijten

Na de mislukking van 2009 met het bijhorende Rio Tintoproces is het doek nu ook gevallen over de jaarlijkse onderhandelingen voor een vaste ijzerertsprijs in 2010. De drie spelers die 70% van de wereldaanvoer controleren (twee Australiërs en een Braziliaan), hebben opnieuw hun wil doorgedreven: er komt geen vaste jaarprijs meer, alleen een vaste trimesterprijs, die meteen het dubbel bedraagt van de vorige jaarprijs.  De Japanse staalbedrijven, de grootste verbruikers na de Chinese, zijn begin…

Rio Tinto: Zware straffen (update)

Het proces in Shanghai van vier personeelsleden van Rio Tinto (drie Chinezen en de Chinese Australiër Stern Hu, verantwoordelijke voor verkoop van ijzererts aan China) wegens omkoperij en stelen van commerciële geheimen is afgelopen. De beklaagden kregen straffen van 7 tot 14 jaar gevangenis. De mediabelangstelling was enorm. Een aantal westerse media tonen zich verbaasd over de strafmaat. De beschuldigden hadden nochtans bekend en de minimumstrafmaat voor dergelijke feiten ligt vast. China neemt witteboordcriminaliteit ernstig , zeker wanneer het…

Geen expansie meer in staalindustrie

De Chinese regering heeft een moratorium ingesteld op het starten van nieuwe staalprojecten in China. Naast de overcapaciteit als reden is ook veel te doen over de verspreide slagorde van de staalproducenten, waardoor ijzererts te duur betaald wordt. Volgens Yu Liangui, analist van een staalinstuut,  zei dat de beslissing om de productiecapaciteit aan banden te leggen als doel heeft de verwarde situatie onder controle te krijgen bij de onderhandelingen over ijzererts. Momenteel is er voor expansie…