Tag: opiniepeiling

Pew: materieel geluk verstoord door corruptie en ongelijkheid

Volgens een opiniepeiling van Pew Research Center zijn veruit de meeste Chinezen nog zeer tevreden over de welvaart die ze kennen. De stijging van de consumptieprijzen blijft hun grootste probleem, maar corruptie, ongelijkheid, voedselveiligheid en achteruitgang van de tradities stijgen pijlsnel op de hitlijst van zorgen. De kijk van veel Chinese burgers op andere landen wordt iets minder zonnig. Het Amerikaanse Pew Research Center, een vooraanstaand onderzoekscentrum, houdt in het kader van het Pew Global…

Pew-poll: China wint aan populariteit

Uit de regelmatig uitgevoerde Pew-steekproef in diverse landen blijkt dat voor het eerst 41 % van de ondervraagden beweert dat China de top economische macht is, wat net iets meer is dan de 40 % die de VS als de topmacht beschouwen. De crisis laat dus zijn sporen na. Het VS-onderzoeksbureau peilde 3 jaar geleden in verschillende landen naar het land dat hen het economisch machtigst lijkt. Toen antwoordden in de  ondervraagde landen 45 %…

77 % tevreden over milieuaanpak

De meeste Chinezen zijn tevreden over de aanpak van de milieuproblemen door de regering. Toch zijn de stedelijke bewoners minder tevreden dan hun landelijke collega’s aldus een Gallup-onderzoek. Uit de bevraging bij meer dan 4200 personen blijkt dat 77 % van de Chinese volwassenen tevreden zijn over de aanpak door de regering van de zorg om het milieu. In de landelijke gebieden loopt het cijfer op tot 80 % tevreden en in de stedelijke gebieden…

Eenzaamheid een plaag onder China's stedelingen

De meerderheid van de mensen die in China’s grote steden wonen, voelen zich eenzaam en overbelast. Dit blijkt uit een recente enquête van Fashion Health Magazine. Van de 69.000 ondervraagde personen zei 90 % dat ze zich in de grote steden eenzaam voelen. Bijna de helft, waarvan de meesten uit Shanghai, Beijing en Shenzhen, zei ongelukkig te zijn met de huidige leefomstandigheden, terwijl nog eens 20 % “extreem ontevreden” is. Geld was eveneens een grote bron van ontevredenheid. Bijna 50 %…