Tag: provincie

Routledge boek over centraal-lokale betrekkingen

p economisch vlak kent China een doorgedreven decentralisatie. De laatste jaren vindt echter een recentralisatie plaats op het vlak van de sociale politiek. Dit zijn bevindingen uit een boek uitgegeven door Routledge dat volledig gewijd is aan de diverse facetten van de verhouding tussen het nationale niveau en de lokale besturen. De verschillende hoofdstukken werden gebundeld door John A. Donaldson.

Twee aardrijkskundige boeken

We bespreken twee aardrijkskundige boeken over China die uitgegeven werden door de uitgeverij Springer. Het eerste boek behandelt de provincies en de centraal bestuurde steden en hun onderlinge betrekkingen. Het tweede boek gaat over het draagvermogen van het milieu in de centraal bestuurde steden Beijing, Tianjin en de omliggende provincie Hebei. Vijf factoren worden in dit boek zowel per afzonderlijk gebied als voor de totale regio ontleed.

Al voor 13.000 miljard lokale stimuleringsplannen

13 provincies en steden hebben al voor in totaal 12.800 miljard yuan stimuleringsmaatregelen afgekondigd. China Daily vroeg aan 4 westerse economisten en China kenners naar hun oordeel. We vatten het brainstormen samen. De regering die in 2008 een stimuleringsplan van 4000 miljard doorvoerde, is niet van plan dit nogmaals over te doen. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld de geplande spoorlijnen voor de hst niet de nodige kwaliteit boden en dat de werken ook met…

Verhit debat over kernenergie

Premier Wen heeft opgeroepen inzake kernenergie voorrang te geven aan veiligheid boven snelle resultaten. De oproep vindt weerklank in sommige provincies maar niet iedereen is akkoord. Zo hebben de provincies Fujian en Hubei al laten weten dat ze achter de beslissing van de premier staan om geen nieuwe kerncentrales meer goed te keuren tot zolang er geen alomvattende veiligheidsstrategie is voor de kernindustrie, en om een volledige risico-analyse te maken van de bestaande en in…

Verbindingskantoren voor regio’s moeten dicht

De afgelopen jaren hebben verschillende regionale administraties in Beijing zogenaamde verbindingskantoren opgezet. Dat zijn diensten waar ambtenaren kunnen verblijven, contacten leggen en vergaderen als ze in de hoofdstad zijn voor overleg met collega’s of met hoge vertegenwoordigers van centrale regeringsdepartementen. Deze bureaus hebben onder andere de functie om te bemiddelen in geschillen waarrond petitie-acties worden gevoerd. Dat ze de stroom van burgers die petities komen aanbieden, kanaliseren en wat afremmen, stelt Beijing op prijs. Een…