Toespraak Xi Jinping opening 20ste CPC Partijcongres

President en partijleider Xi Jinping heeft met een toespraak van 1u45 minuten het 20ste partijcongres geopend. Het congres zal één week duren. De 2296 afgevaardigden zullen rapporten aanhoren en erover stemmen, de partijstatuten amenderen, en een nieuw Centraal Comité en Politiek Bureau kiezen. Na het congres zal het nieuwe Permanent Comité van het Politiek Bureau de pers te woord staan.

20ste CPC congres Foto Xinhua Disclaimer

Het vijfjaarlijkse partijcongres is in Beijing aan zijn 20ste zitting begonnen en die duurt tot komende zondag. De 2296 afgevaardigden werden door de meer dan 96 miljoen leden gekozen en meer dan 3000 journalisten, waarvan 1818 uit Hongkong, Macao, Taiwan en het buitenland, verslaan de gebeurtenis. De toespraak van Xi Jinping viel de helft korter uit dan zijn toespraak op het vorige congres. Nadat hij de resultaten sinds het vorig congres had behandeld, besteedde Xi dit keer meer aandacht aan de partijlijn voor de komende 5 jaar.

Toespraak

‘Om in alle opzichten een modern socialistisch land op te bouwen, moeten we in de eerste plaats een hoogwaardige ontwikkeling nastreven’, zo stak Xi van wal. ‘We moeten de nieuwe ontwikkelingsfilosofie op alle fronten volledig en getrouw toepassen, doorgaan met hervormingen om de socialistische markteconomie te ontwikkelen, een hoogwaardige openstelling bevorderen en de inspanningen versnellen om een ​​nieuw ontwikkelingspatroon te bevorderen dat is gericht op de binnenlandse economie, maar met een wisselwerking tussen binnenlandse en internationale economische stromen’, vervolgde hij.

‘China zal ervoor zorgen dat de uitvoering van de strategie om de binnenlandse vraag uit te breiden, wordt geïntegreerd in de inspanningen om de structurele hervormingen aan de aanbodzijde te verdiepen. Er zullen inspanningen worden geleverd om de dynamiek en betrouwbaarheid van de binnenlandse economie te stimuleren en tegelijkertijd op een hoger niveau deel te nemen aan de wereldeconomie. Het land zal sneller een ​​gemoderniseerde economie opbouwen’, zo zei Xi nog. ‘China zal de productiviteit in het algemeen verhogen, de industriële en toeleveringsketens veerkrachtiger en veiliger maken. Een geïntegreerde stad-plattelandsontwikkeling en gecoördineerde regionale ontwikkeling zal worden bevorderd om de economische productie effectief te verbeteren en op passende wijze uit te breiden’

Foto Xinhua Disclaimer

‘We zullen ervoor zorgen dat de markt de beslissende rol speelt bij de toewijzing van middelen en dat de overheid haar rol beter speelt. Het industriële systeem zal worden gemoderniseerd met maatregelen om nieuwe vormen van industrialisatie te bevorderen en de kracht van China op het gebied van productie, productkwaliteit, ruimtevaart, transport, cyberspace en digitale ontwikkeling te vergroten. Om de revitalisering van het platteland te bevorderen zal China landbouw en plattelandsontwikkeling op de eerste plaats blijven stellen, de resultaten op het gebied van armoedebestrijding consolideren en uitbreiden evenals de fundamenten voor voedselzekerheid op alle fronten versterken. China zal een aantal van zijn strategieën doelgericht toepassen: zowel gecoördineerde als specifieke regionale ontwikkeling en nieuwe verstedelijking’, aldus de secretaris-generaal.

Doel

Gezien de eerste partijdoelstelling, het uitroeien van de extreme armoede en het bereiken van een gematigde welvaart, vorig jaar bereikt werd, is de strategie nu gericht op de nieuwe doelstelling, de opbouw van een modern socialistisch land dat welvarend, sterk, democratisch, cultureel geavanceerd en harmonieus is. Xi behandelde nog meer onderwerpen. Er moet een nieuw geboortebeleid komen en een nationale strategie om de vergrijzing op te vangen. Qua huisvesting ligt de klemtoon zowel op kopen als op huren van woningen.

Het meeste applaus kreeg Xi Jinping bij de belofte om Taiwan en het vaderland te herenigen. Hij hield hierbij vast aan de bekende regeringsstrategie. Enerzijds moeten respect, acties ten voordele van de landgenoten in Taiwan, economische en culturele uitwisseling zorgen voor een vreedzame hereniging, anderzijds weigert Beijing het gebruik van geweld uit te sluiten als het gevaar voor separatisme echt dreigend wordt. Xi beloofde tegelijk dat China niet zal deelnemen aan enige vorm van ‘expansionisme’ en het beleid zal voortzetten om zich open te stellen voor de buitenwereld.

Agenda

Foto Xinhua Disclaimer

De meeste waarnemers verwachten dat het Partijcongres de partijstatuten zal amenderen met een consolidering van de positie en het gedachtengoed van Xi Jinping. Daarbij behoren de concepten van ‘gemeenschappelijke welvaart’ en het ‘uitbouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid’. Volledige zekerheid is er echter over de vaste agendapunten van een partijcongres. Het rapport van de Centrale Commissie voor Discipline Inspectie zal worden besproken en met een stemming beoordeeld. Het congres zal eveneens een nieuw Centraal Comité van 200 leden kiezen en een nieuw Politiek Bureau dat ongeveer 25 leden telt. De regel is dat iemand die 67 jaar is, hierin kan zetelen, maar dat iemand die 68 is wordt verzocht met pensioen te gaan, dit met uitzondering van de partijleider. Uit het Politiek Bureau wordt nog een Permanent Comité samengesteld. Dit hoogste orgaan in de politieke hiërarchie zal de pers te woord staan wanneer het partijcongres afgesloten is en de eerste vergadering van het comité een feit is.

Bronnen: People’s Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *