Verstedelijking heeft groene diensten nodig

We publiceren hieronder de opinie van het openingsartikel uit het Volksdagblad van vandaag. Het partijblad heeft het over de noodzaak van een groenere dienstenector als te volgen weg tot een meer duurzame verstedelijking.
Recycle BuildingOm de uitdagingen van industrialisering en uitbreidende steden aan te gaan moet China stappen zetten om een groene dienstensector te ontwikkelen. Bij zijn eerste persconferentie als premier beschreef Li Keqiang de Chinese verstedelijking als “zonder voorgaande in de geschiedenis”. Hij had gelijk. De voorbije decennia kwamen honderden miljoenen boeren in de stad wonen en waarschijnlijk zal dit ook tijdens de komende decennia het geval zijn. Een aangroeiende bevolking betekent ook een groeiende nood aan energie en grondstoffen. Dit probleem is vooral ernstig in China door het laag niveau van energie-efficiency. Volgens economist Gu Shengzu droeg China voor 8 % bij tot de wereldeconomie, terwijl het 17,7 % verbruikte van de totale voortgebrachte energie. China lijdt al aan stedelijke ziekten zoals luchtvervuiling. Het traditioneel economisch model gekarakteriseerd door hoog energieverbruik en ongebreidelde exploitatie van grondstoffen is niet langer vol te houden. China moet een duurzaam model van verstedelijking vinden, een model dat helpt om een groene economie op te bouwen. Zoals alle andere zal de Chinese economie gedurende de latere fase van industrialisering moeten evolueren naar een milieuvriendelijke vorm van verstedelijking. De urbanisering is vooral een uitdaging wegens de grote toevloed  naar de steden wat een immense druk uitoefent op de infrastructuur, de steden, de banenmarkt en het transport.
De oplossing van het probleem is de ontwikkeling van een groene dienstensector die bijvoorbeeld meer volk onthaalt op minder ruimte. Wat is een groene dienstensector? Zoals de nijverheid als de landbouw brengt de dienstensector veel afval voort. Een groene dienstensector brengt niet enkel minder afval voort, maar vermindert ook het verbruik van grondstoffen en energie zonder afbreuk te doen aan de behoeften voor een beter leven. Kortom een groene dienstensector helpt de economie te evolueren naar een duurzame ontwikkeling. De Chinese weg naar duurzame ontwikkeling is echter niet zonder greenfinhindernissen. Volgens een studie uit 2006 gebruikt de Chinese dienstensector meer energie per productie dan in de meeste OESO-landen. Bij gebrek aan groen gevoel streven vele dienstenfirma’s groei na zonder efficiency en de afwezigheid van een groen beoordelingssysteem bevordert het nastreven van winst ten koste van het milieu.
Om de dienstensector groen te maken is een systematische hervorming nodig. Bijvoorbeeld zouden bepaalde sleutelgebieden als piloot kunnen worden uitgekozen om deze later uit te breiden naar de gehele sector. “Groene financies” kunnen bijvoorbeeld deel uitmaken van de hervorming. Groene financies vereisen dat de financiële departementen de potentiële milieu-impact nagaan van hun beslissing om leningen toe te kennen. Daarbij is nog veel werk aan de winkel: het opzetten van een milieuvriendelijk wettelijk systeem, groene beoordeling inbouwen bij het uitschrijven van leningen tot speciale agentschappen oprichten voor groene ratings…
Groene logistiek kan ook deel uitmaken van de hervorming. Groene logistiek houdt het maximum gebruik in van grondstoffen tot en met recyclage evenals de vermindering van de vervuiling. Het regelgevend departement zal ook speciale standaarden moeten uitvaardigen voor logistieke firma’s evenals steun en toelatingen verlenen om de groene logistieke firma’s te laten slagen op de markt.

Tesco Logistics Centre 2

Groen logistiek centrum van Tesco


Een energiebesparende dienstensector die milieuvriendelijke technologieën, diensten en producten levert en de bedrijven verplicht de groene methoden te volgen, biedt ook een groot potentieel. Meer staatshulp en regelgeving zijn echter nodig. Terwijl sleutelnijverheden ondersteund worden moet de staat ook macro-maatregelen treffen. De regeringsinstanties moeten een plan op lange termijn opstellen met de milieudoeleinden om de groene dienstensector uit te bouwen. Gedetailleerde sub plannen zijn nodig voor speciale nijverheden als logistiek en toerisme. Ook ISO14000 kan een rol spelen om de ondernemingen groene normen te doen aanvaarden. Bovendien moet de regering zelf groen worden door milieuvriendelijke aankopen die op zijn beurt de groene sector kunnen steunen. Enkel met de hulp van de staat, ondernemingen en de deelname van de bevolking kan de groene dienstensector een realiteit worden.
Auteur Xia Jiechang is onderzoeker bij de National Academy of Economic Strategy die valt onder de Chinese Academy of Social Science.. De Chinese versie verscheen eerst in het magazine China Development Observation vooraleer het door China Daily overgenomen werd en uiteindelijk door het Volksdagblad vandaag.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *