Versterkte samenwerking met Oost- en Centraal Europa

China versterkt de samenwerking met de landen van Oost- en Centraal Europa en daartoe werd afgelopen donderdag een secretariaat opgezet. Al in april had premier Wen een krediet van 10 miljard $ beloofd aan deze landen.

Vice-minister Song Dao


–Het secretariaat was door premier Wen beloofd tijdens een top te Warschau in april. Secretaris-generaal Song Tao van het secretariaat zei op de vergadering tussen de coördinatoren van de betrokken landen dat de bestaande samenwerking op diverse vlakken tussen China en de  Europese-landen verder zal worden gestimuleerd. Het versterken van de samenwerking wordt gezien als een middel om tot een meer allesomvattende en evenwichtige relatie te komen enerzijds en ook als middel om de huidige moeilijkheden te overwinnen anderzijds, aldus nog Song. In de zijlijn van de vergadering werden een aantal overeenkomsten getekend van economische samenwerking.
Van Chinese zijde werd uitgelegd welke maatregelen ten uitvoer zullen worden gelegd zoals de kredietlijn van 10 miljard $, het fonds voor investeringssamenwerking dat in een eerste stadium 500 miljoen $ zou moeten omvatten en het zenden maar Europa van missies die economische samenwerking bevorderen. Andere maatregelen betreffen het opstarten van een experten-adviescomité over de bouw van transportnetwerken tussen China en Europa plus het opzetten van economische-en technologische zones tussen Chinese bedrijven en Europa. Ook werd de ten uitvoering legging aangekondigd van een onderzoek fonds over de relaties tussen beiden. China denkt verder aan een promotiegebeurtenis voor toeristische producten op de “China International Tourism Mart” in November 2012. Het plant een forum over culturele samenwerking in het eerste semester van 2013, een forum voor jonge politieke leiders en de eerste politieke dialoog over onderwijssamenwerking tussen beiden. Landen die deelnamen aan de vergadering waren Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Litouwen, Macedonië, Montenegro, Polen, Roemenië. Servië, Slovakije en Slovenië.
Bron: Volksdagblad

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.