Vervuilingsbronnen voor heel China in kaart gebracht

Vervuilingsbronnen worden geïnventariseerd in China. Het milieuministerie wil de reële toestand kennen en verbeteren. Sabotage wordt bestraft. Dat is hard nodig, zo bleek onlangs in Xi’an.

Vervuilingsbronnen

Toeristen op de oude stadsmuur in Xi’an


Eind 2017 begint de tweede nationale telling van de bronnen van verontreiniging. Dat heeft de Staatsraad, het kabinet, bekendgemaakt. Er komt een grondige gegevensverzameling in particuliere ondernemingen en staatsbedrijven, landbouw en woongebieden. Onderzoekers en milieu-inspecteurs zullen berekenen hoeveel uitstoot en afvalwater er in 2017 in het leefklimaat terechtkomt. Zij zullen kijken wat het effect is van energiecentrales, zware landbouwmachines, bouwwerkzaamheden.

Op herhaling

De werkgroep belast met de voorbereiding valt onder het ministerie van Milieubescherming (Ministry of Environmental Protection,MEP). De inspecteurs zullen nagaan hoe effectief de middelen zijn die de overheid inzet om de pollutie te bestrijden en het milieu te saneren. Een eerste gelijkaardig overzicht werd voorbereid in 2006 en liep van 2008 tot 2009, met een bespreking in 2010. Bij die eerste registratie zijn 5,9 miljoen productie-eenheden en woonomgevingen beoordeeld. Het MEP heeft laten weten dat de planning en de uitvoering dit keer elk een jaar in beslag zullen nemen. De afronding is dus voor eind 2018. Beleidsmakers en publiek kunnen begin 2019 de rapportage en analyse verwachten.

Zorgvuldig

Het is nodig precies vast te leggen waar, wanneer en hoe het milieu wordt vervuild. Alleen zo kunnen beleid en maatregelen worden ontwikkeld die zijn afgestemd op elke concrete situatie. De onderzoekers zullen gebruik maken van traditionele methoden om gegevens te verzamelen, aangevuld met nieuwe technieken voor remote sensing. Het MEP heeft 1.300 meetstations voor de luchtkwaliteit, maar met de inzet van satellieten en drones zal het ministerie naar verwachting een zo accuraat mogelijk beeld krijgen van de werkelijkheid. Waarom is deze uiterst zorgvuldige, tijdrovende aanpak nodig? Dat wordt duidelijk door het verhaal over de mogelijke hindernissen en zelfs sabotage die milieubeschermers op hun pad kunnen tegenkomen.

Terechte waarschuwing

vervuilingsbronnen

Partijschool van milieuministerie geopend


In de circulaire van het MEP staat een aanmaning. Wie weigert cijfers en gegevens over vervuiling te verstrekken is strafbaar. Dat geldt zeker voor diegenen die data vervalsen. Die waarschuwing komt niets te vroeg. Deze week werd bekend dat vijf lokale milieuambtenaren in Xi’an vervolgd zullen worden omdat ze data over de luchtkwaliteit van een meetstation hebben vervalst. Drie van de vijf hadden watten gestopt in de airsamplers, apparaten om luchtmonsters te nemen. De andere twee hadden cijfers op de computers gemanipuleerd.

Namen noemen en streng straffen

Een collega had hen aangegeven bij de autoriteiten. Die zouden het nog op een andere manier hebben vernomen. Het ministerie heeft namelijk een controlesysteem op lange afstand dat alarm geeft als het uitzonderlijk negatieve of positieve milieuwaarden bespeurt. Het nieuws kwam in de plaatselijke krant China Business View en het officiële persbureau Xinhua heeft het verder verspreid via zijn Chinese media. Sommige experts zijn van mening dat dit soort overtredingen erger is dan de vervuiling zelf, omdat ze de nationale strijd tegen de vervuiling ondermijnen. Milieuambtenaren die deze  sabotage plegen moeten daarom volgens die deskundigen strenger worden gestraft dan de vervuilers zelf.

Botsende belangen

vervuilingsbronnenIn augustus 2016 heeft de centrale regering een wetsontwerp opgesteld om in het hele land vervuilende bedrijfsactiviteiten extra te belasten. Milieuambtenaren zijn verantwoordelijk voor fabriekssluitingen als ze constateren dat de vervuiling te erg wordt. Dit kan leiden tot grote financiële verliezen voor bedrijven in de regio. Eigenbelang en lokaal belang bemoeilijken de strijd tegen de vervuiling. De World Health Organisation berekende echter in 2012 dat meer dan een miljoen Chinezen is overleden aan ziekten die verband hielden met pollutie. Het algemeen belang eist dat China hardnekkig en effectief doorgaat met de ‘oorlog tegen de vervuiling’ die door de nationale leiding is uitgeroepen.
Xinhua, Caixin, SCMP, MEP, Global Times, Wikipedia, China Daily
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.