Voedselveiligheid op de CPPCC

woordvoerder CCPPC en pers


Vandaag start de algemene vergadering van de nationale politieke adviesraad, de CPPCC (Chinese People’s Political Consultative Conference). Hoog op de agenda staat de voedselveiligheid. De afgelopen jaren zijn er schandalen geweest door voedselvervuiling die veel ellende heeft veroorzaakt en zelfs mensenlevens heeft gekost. Op 25 februari heeft een parlementair comité het strafrecht aangescherpt. Dat onderdeel van het Nationale Volkscongres dat elke twee maand samenkomt, heeft wetsvoorstellen opgesteld met strengere straffen voor misdaden zoals het oppeppen van melk met het giftige melamine. Zo zal voor sommige van die wandaden de doodstraf kunnen worden uitgesproken, een straf waar juist op andere terreinen zuiniger mee wordt omgesprongen (het aantal delicten waarop de doodstraf staat is met 13 verminderd tot 55). 
Dit onderwerp kwam ter sprake in een persconferentie in de aanloop naar de jaarlijkse grote zitting van de CPPCC.  Woordvoerder Zhao Qizheng prees de maatregelen genomen door de wetgevers. Op de vergadering zullen ze gunstig beoordeeld worden, maar ook aangevuld. Zo zullen de media worden aangemoedigd om hun rol als waakhond op dit terrein verder en met nog meer verve te spelen. Ook gaan er straks van de politieke adviesraad suggesties uit om de gezondheidsdiensten waakzamer te maken. Na het melamineschandaal is er in 2009 een speciale commissie aangesteld onder voorzitterschap van vicepremier Li Keqiang en is er een wet op de voedselveiligheid aangenomen. In 31 provincies zijn er nu centra voor inspectie. Vorig jaar zijn er 130.000 zaken behandeld, waarbij het in 115 gevallen tot een rechtszaak kwam. 
Zhao Qizheng wees nog op een ander agendapunt: de controle van de bezittingen van regeringsambtenaren. Onlangs is beslist dat die moeten worden openbaar gemaakt en dat er ook opening van zaken moet komen over verwanten van kaderleden in het buitenland. Dit proces zal tijd vergen, want tien miljoen ambtenaren en nog meer beleidsmedewerkers moeten het ondergaan. Het komt de CPPCC toe de uitwerking van die regeling en de toepassing ervan met raad en daad bij te staan en te superviseren. 
De persconferentie was formeel naar aanleiding van de zitting van een nationaal comité bij de CPPCC. Ze gaf een idee van de werkwijze van die adviesraad. Vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking winnen de mening in over recente wetten en maatregelen en over thema’s die de bevolking beroeren. De CPPCC is samengesteld uit 2000 vertegenwoordigers van alle politieke partijen van China (naast de CPC nog acht erkende niet-communistische partijen), volksorganisaties zoals de vakbond en personaliteiten op vele terreinen. Ze zijn voor 5 jaar verkozen en werken regelmatig in comités rond thema’s zoals bevolking, sociale kwesties, milieu. Er is ook een verdeling van comités op verschillende niveaus van nationaal tot lokaal. Die krijgen tegenwoordig steeds meer feedback van het publiek. Bijvoorbeeld: van de 457 miljoen internetgebruikers laten er heel wat via forums hun mening weten en proberen ze zo de politici te beïnvloeden. Er zijn de afgelopen maanden vele oproepen gedaan door belangrijke politici om meer rekening te houden met de opinies en klachten van het publiek. De adviezen van de CPPCC-leden, die jaarlijks één keer met zijn allen vergaderen, gaan onder andere naar het Nationale Volkscongres. Dat begint zijn algemene zitting zaterdag. Leden van de CPPCC zullen er aan deelnemen, wel met adviesrecht maar zonder stemrecht.
 Bronnen: China Daily, http://www.law.kuleuven.be/chineesrecht/webterras/ccppc1.htm

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar