Yunnan: groeien en groen blijven

Yunnan in het zuidwesten van het land is een provincie waar de natuur nog relatief ongerept is. De overheid wil dat zo houden en toch de economische groei sterk opvoeren. Yunnan werd door de ‘Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie’ geselecteerd als één van vijf provincies om de ontwikkeling van een duurzame economie uit te testen. Dit plan is een van de punten in het twaalfde vijfjarenplan dat volgende week aan het Nationale Volkscongres (met het gangbare Engelse letterwoord, de NPC) wordt voorgelegd en waarvoor het parlement waarschijnlijk het licht op groen zal zetten, in twee betekenissen van het woord.
Het experiment is al bezig want Yunnan heeft kunnen delen in het nationale beleid om de westelijke gebieden meer te ontwikkelen. Gouverneur Qin Guangrong zegt dat de productie de komende vijf jaar zal verdubbelen. Ook het aantal toeristen zal tweemaal zo groot worden. Het betekent een grote uitdaging om de juwelen van natuurschoon en biodiversiteit waar Yunnan trots op is ongeschonden te bewaren. Zeven procent van het grondgebied is beschermd  natuurgebied, er zijn 152 natuurreservaten. Zeventig procent van de wateren is nog drinkbaar of veilig voor zwemmen en visvangst. De helft van het grondgebied is bebost en de helft van alle plantensoorten die in heel China te vinden zijn, tref je in Yunnan aan.
Met een bnp van 15.000 yuan per hoofd is Yunnan nu qua welvaart een middenmoter onder de provincies. Dit dank zij een succesvolle armoedebestrijding gebaseerd op economische ontwikkeling. Dat Yunnan hierin is geslaagd met behoud van de natuurlijke rijkdommen schept dus een precedent en een basis om voort te bouwen. De vraag is of de plannen niet overmoedig zijn. De beleidsmakers willen het bnp per hoofd de komende 5 jaar laten verdubbelen en jaarlijks een economische groei van 10% verwezenlijken. Tegen 2015 zou de graad van verstedelijking moeten gestegen zijn tot 45 %. Het aantal toeristen zou in vijf jaar moeten verdubbelen tot 250 miljoen en in die periode 200 miljard yuan in het laatje brengen. Meer dan vijftig miljard yuan zal worden besteed aan het verbeteren van de levensvoorwaarden van de minderheden die één derde uitmaken van de 45 miljoen tellende bevolking. Ook welvaartsverhoging en meer gelijkheid passen in het twaalfde vijfjarenplan en komen dus op de agenda van de ‘twee zittingen’ van deze maand (CPPCC en NPC).
Qin Guangrong (foto), de gouverneur van Yunnan en politiek gezien de op één na machtigste persoon (na de partijleider) bracht in de media zijn strategie naar voren om de uitdaging  van ‘groeien en groen blijven’ aan te gaan. Hij beloofde dat de voorrang vaker zal worden gegeven aan natuurbehoud, in die situaties waar er moet gekozen worden tussen ecologie en eeconomie.  De regering zal hameren op energiebesparing, een vermindering van uitstoot blijven eisen en de bevolking aanmoedigen om op het consumptiepatroon te letten. De provincie mikt op zonne- en biomassa-energie: met de bouw van de nodige energiecentrales is al begonnen. Om deze projecten technisch te ondersteunen heeft de gouverneur aan de ondernemingen gevraagd meer te doen aan hun onderzoek en ontwikkeling op dit vlak. Het toerisme, dat natuurlijk op het milieu weegt, heeft ook een beloftevolle zijde. Als het zoals de slagzin zegt de ‘groenste industrie’ wordt, zal de aantrekkingskracht van blauwe lucht, zuiver water en natuurschoon er ook een succesverhaal van maken.
Bronnen: China Daily, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *