Vrijhandel EU-China tegen 2030 goed voor extra $ 200 miljard

De Foreign Trade Association (FTA) die vrijhandel promoot heeft de impact berekend die een gedeeltelijke en een verregaande vorm van vrijhandel tussen EU en China tegen 2030 kan opleveren.  De studie komt in de verregaande versie met $ 200 miljard extra bnp voor beiden samen. Dit betekent zowat het bnp van Portugal.

CHEUDe Foreign Trade Association met directeur-generaal Christian Ewert is een vereniging met 1700 leden van Europese en internationale zakenlui en dito verenigingen. De vereniging liet sinds juli 2015 door het Centre of European Policy Studies berekenen wat de weerslag zou zijn van een mogelijks vrijhandelsakkoord tussen China en de EU. De EU en China zijn twee van ’s werelds grootste handeldrijvende economieën. China is de tweede grootste handelspartner van de EU na de VS terwijl de EU de belangrijkste handelspartner is van China. Hoewel hun handel getuigt van dynamiek, blijven er toch heel wat hindernissen op de weg naar een vrijhandel.
De denktank berekende de weerslag van twee mogelijke variaties: een beperkte versie met volledige eliminatie van de invoerheffingen plus 25% vermindering van de reguliere barrières in goederen en diensten en een meer CHEUcartoonambitieuze versie met niet enkel de volledige verwijdering van de invoerheffingen maar 50% vermindering op de barrières in handel en diensten. Hoe meer vrijhandel er komt, dus te groter worden de baten zo vond de studie. In het geval van de ambitieuze versie lopen die tegen 2030 op tot $ 200 miljard wat neerkomt op het volledige bnp van Portugal. De studie behandelt ook de verschillende hindernissen voor de handelsrelaties zoals heffingen, barrières betreffende regels en het intellectuele eigendom. In verband met de mogelijke concurrentie tussen regionale initiatieven geleid door China en het TPP dat geleid wordt door de VS zei dirirecteur-generaal Ewert dat beiden niet noodzakelijk tot een conflict hoeven te leiden. Op het vlak van textiel en kledij bijvoorbeeld bieden beide initiatieven zakelijke mogelijkheden.
De studie laat in elk geval een ander geluid horen dan de steeds geciteerde Amerikaanse studie van Robert Scott en Xiao Jiang verbonden aan het in de VS gebaseerde “Economic Policy Institute” dat berekende dat indien Europa het statuut van markteconomie aan China toekent, dit zou leiden tot een vermindering van het Europees bnp met 2%. Volgens deze Amerikaanse studie zou dit eveneens leiden naar tussen 1,7 miljoen en 3,5 miljoen minder EU-banen. Nu is er dus ook een Europese stem in het kapittel.
SCMP

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar