VS-studie: ‘China overtreft VS in innovatie’

Een VS-studie kwam tot de bevinding dat de Chinese innovatie in 2020 139 % bedroeg van de Amerikaanse, vergeleken met 78 % in 2010. Op basis van een andere maatstaf die de relatieve omvang van hun economieën en bevolking meerekent, bedroeg de innovatie-output van China driekwart van het Amerikaanse niveau, vergeleken met 58 % in 2010.

Chinese robot maakt en zet koffie Foto SCMP/Xinhua Disclaimer

De Information Technology and Innovation Foundation denktank uit Washington heeft de innovatie van China en de VS vergeleken en kwam tot vereassende besluiten. China wordt vaak afgedaan als een land dat goed is in kopiëren, zo niet stelen van intellectuele eigendom, met een onderwijs stoelend op onthouden en een overdreven respect voor de autoriteit. Voorzitter Robert Atkinson van de stichting en coauteur van de studie meent echter China dat evolueert van een imitator naar een innovator en een weg volgt die is ingeslagen door zijn Aziatische Tijger-buren, maar op een veel grotere schaal, met veel grotere geopolitieke gevolgen. 

Vooruitgang

Zijn studie vond dat China’s innovatie in 2020 139 % bedroeg van het Amerikaanse equivalent, vergeleken met 78 % in 2010. Op basis van een andere maatstaf die de relatieve omvang van hun economieën en bevolking in rekening brengt, bedroeg de innovatie-output van China driekwart van het Amerikaanse niveau, vergeleken met 58 % in 2010. China heeft al een groot potentieel getoond voor wereld leiderschap op verschillende belangrijke gebieden, waaronder supercomputers, verkenning van de ruimte, kunstmatige intelligentie, kwantumcomputing en hogesnelheidstreinen.
Attkinson ervaart de innovatie capaciteiten van China als een bedreiging voor het marktaandeel van firma’s uit de VS en bondgenoten. Als China de ‘middle income trap’ overwint, kan dat decennialang de wereldwijde geopolitiek, toeleveringsketens en machtsevenwichten op zijn kop zetten, aldus het rapport met titel Wake Up, America: China Is Overtaking the United States in Innovation Capacity”’

Opmars

De stichting onderzocht 22  indicatoren tussen 2010 en 2020, waaronder durfkapitaal, patenten en de hoeveelheid toegevoegde waarde in geavanceerde industrieën. Het besloot dat China op bijna elke indicator aanzienlijke winst boekte. De sterkste opmars van China was het aantal en de kwaliteit van wetenschappelijke en technische artikelen, het aantal wereldwijde patenten met betrekking tot een bepaalde innovatie -bekend als een internationale patentfamilie- en de vergoedingen die het ontving voor zijn patenten en andere vorderingen. Tegen 2020 telde China meer internationale octrooifamilies dan de VS en publiceerde het meer wetenschappelijke artikelen op alle onderzochte gebieden, behalve in de geologie, atmosferische en oceanische wetenschappen. China was goed voor 39,6 % van de 1,7 miljoen patenten die in 2021 wereldwijd werden verleend, meldde het World Economic Forum in december, en dit gevolgd door Noord-Amerika met 19,9 procent en Europa met 11,8 procent.

Gemengd beeld

Het beeld is nochtans gemengd. China’s onderzoek was op elk gebied behalve wiskunde en statistiek minder invloedrijk dan Amerikaanse, aldus het rapport. Het land was ook zwakker dan de VS bij het vertalen van innovatie naar hoogwaardige R&D-industrieën en hightech export. Het rapport identificeerde voorts verschillende sociale trends die China tegenwind bezorgen, zoals de status van de middeninkomens, de snel vergrijzende bevolking en een afnemende economische productiviteit. “.

De auteurs die wat verrast zijn van hun eigen onderzoeksresultaten menen dat president Biden een inhaalbeweging heeft ingezet met de Chips and Science Act, de Inflation Reduction Act en de Infrastructure Investment en Jobs Act

SCMP

Print Friendly, PDF & Email