VS vs China, het huidige debat over een levensgevaarlijke verhouding

Vriend en vijand in het debat heeft intussen begrepen dat de regering Biden de nieuwe koude oorlog tegen China vastberaden voorzet.

Bondgenoten worden door team Biden niet langer beledigd en afgestoten, zoals onder teamTrump, maar overtuigd en verleid. Wat ook duidelijk is: een oplossing van de grote wereldproblemen komt zo niet naderbij.

schadelijk en gevaarlijk

Een oplossing zoeken voor de crisissen rond het klimaat, de COVID-19 pandemie, kernbewapening, de ongelijkheid in de wereld, het vluchtelingenprobleem, regionale oorlogen enz. is gebaat bij samenwerking en dialoog gedirigeerd door een sterke VN. Bovendien vrezen waarnemers, alweer onder vriend en vijand, dat deze nieuwe koude oorlog de wereld naar een levensgevaarlijke situatie kan leiden. Vanaf dat punt lopen de meningen uiteen.

maart 2021

Westerse analisten geven verschillende interpretaties aan de soms spectaculaire gebeurtenissen van de afgelopen weken: de virtuele bijeenkomst van de Quad, de reis van
VS-diplomaten naar Japan, Zuid-Korea en India, de clash van de VS en China in Anchorage (Alaska), het uitdelen van sancties over en weer door de VS, de EU en China, de NAVO-top in Brussel en de diplomatieke besprekingen van Wang Yi met landen in het westen en het zuidoosten van Azië.

cold war warriors

In de VS en in Europa zien meer en meer journalisten en politici in die ontwikkelingen een bevestiging dat China gekozen heeft voor een agressieve politiek, om de VS van zijn troon te stoten en een geheime agenda van wereldoverheersing uit te voeren. Zij vragen zich af in hoeverre de VS en de EU, en andere Europese landen, front kunnen vormen tegen deze tegenstander en op welke manier ze daarvoor in Azië bondgenoten kunnen vinden.

vredesduiven

Anderen zijn vooral onder indruk van de gevaren die dit met zich meebrengt. Sommige vredesactivisten menen dat de bedreiging niet van China alleen uitgaat. Hun conclusie is dat Europa niet moet kiezen tussen de VS en China.

optimistische visie

Een minderheid vindt dat het Westen de zaken op hun kop zet en dat de eigenlijke agressor de VS is. De optimisten onder hen denken dat het Westen er dit keer niet in zal slagen de wereld in twee blokken te verdelen. In de EU en in de VS zijn er staten en belanghebbenden, zo hopen en denken zij, die in China zien wat het werkelijk is: een levensbelangrijke en machtige economische en geopolitieke partner. ‘Na het publieke vuurwerk in Anchorage kwamen de constructieve besprekingen achter gesloten deuren’.

pessimistisch of realistisch?

Pessimisten (of zijn zij de realisten?) wijzen echter op het toenemende aantal basissen van de VS in de Stille Oceaan en de geplande uitbreiding van zijn militaire budget dat al veruit het grootste van de wereld is. Zij merken op dat het NAVO-rapport ‘NATO 2030: United for a New Era’, en de laatste NAVO-top in Brussel krachtige pleidooien inhielden voor de uitbreiding van de activiteiten naar de Stille Oceaan en dat die activiteiten nu al ontplooid worden, met provocerende patrouilles aan de oevers van China, waaraan Frankrijk en het VK deelnemen.

dominant

In het westerse publieke debat domineert de stroming van diegenen die de nieuwe koude oorlog tegen China wel degelijk willen steunen, maar die vinden dat Europa moet zoeken naar een manier om daar zelf niet het slachtoffer van te worden. Dat is duidelijk te zien aan de politieke en journalistieke steun voor de campagnes over vermeende mensenrechtenschendingen in Xinjiang en Hongkong en voor het aanvallen van de Chinese belangen rond Taiwan en in de Zuid-Chinese Zee.

meer evenwicht

Voor een evenwichtige meningsvorming is het belangrijk ook te luisteren naar een andere klok, het geluid van de tegenstanders van de nieuwe koude oorlog, met een optimistische of een pessimistische visie. Volgend weekend, zaterdag 10 en zondag 11 april kan dat door deelname aan twee online discussies.

10 april

Op zaterdag zoeken activisten en academici die de NoColdWar-campagne steunen naar wegen om een vreedzame Pacific te bereiken, door op te komen tegen het agressieve beleid van de NAVO: For a peaceful Pacific: opposing NATO’S military aggression.

11 april

Op zondag buigt een panel van deskundigen over de VS, China, Rusland en andere delen van de wereld zich over een document dat onlangs verscheen: The Longer Telegram. In deze anonieme bijdrage aan de invloedrijke Atlantic Council geeft een adviseur zijn mening over hoe de regering Biden de nieuwe koude oorlog het beste kan voeren. Een panel van het onderzoeksinstituut Geopolitical Research Group neemt het stuk onder de loep in The Longer Telegram: First Time as Fluke, Second Time as Flop?

Bronnen: nocoldwar.org, geopoliticaleconomy.org, Wikipedia, liberationnews.org, truthout.org, martinjacques.com, Uitpers

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *