VW-audit vindt geen dwangarbeid in Xinjiang

De auditcommissie onder leiding van de Duitse consultant Löning heeft na 40 interviews in de VW-vestiging van Xinjiang geen dwangarbeid gevonden. De werknemers hebben weinig te doen, aldus Löning.

SAIC VW ID6X Foto Xinhua Disclaimer

Volkswagen was het voorwerp van kritiek omdat het samen met SAIC een fabriek heeft in Xinjiang. Mensenrechtenverenigingen meenden dat de mensenrechten in de regio worden geschonden en dat men gebruikmaakt van dwangarbeid. De fabriek voert kwaliteitscontroles uit voor de in de regio verkochte wagens en dit gebeurt door joint-venture partner SAIC.

Vorige zomer kondigde Volkswagen aan dat het om een onafhankelijke beoordeling zou vragen. De audit werd uitgevoerd door de Duitse consultant Löning, die gespecialiseerd is in mensenrechten en verantwoord ondernemen. Deze werkte hiervoor samen met een niet nader gespecifieerde wetsfirma uit Shenzhen. Löning was FDP-lid van de Bundestag vooraleer hij tot 2014 fungeerde als federaal regeringscommissaris voor mensenrechten en humanitaire hulp.

Löning interviewde 40 personen uit de fabriek die 197 personen tewerkstelt en kon vrij de fabriek bezoeken. Van de 197 werknemers waren 76 % Han-Chinezen en 23 % maakten deel uit van de etnische minderheden, waaronder Oeigoeren. Löning zegt dat de werknemers gekwalificeerd zijn nadat ze al 10 jaar voor het bedrijf te hebben gewerkt. Ze hebben een lage werkintensiteit en worden boven het gemiddelde in de regio vergoed. Overuren zijn quasi onbestaande.

‘We konden geen aanwijzingen of bewijzen van dwangarbeid onder de werknemers vinden’, aldus directeur en stichter van het consultancybedrijf Markus Löning. Hij voegde er nog aan toe dat de werknemers weinig te doen hebben. Het VW-bestuurslid verantwoordelijk voor integriteit en wet Manfred Döss verklaarde dat de audit werd uitgevoerd met de noodzakelijke toestemming van joint-venturepartner SAIC. Hij verzekerde daarbij nog dat hij in de toekomst elke aanwijzing van mogelijke mensenrechtenschendingen zeer ernstig zal blijven opnemen.

Global Times zegt niet verwonderd te zijn door de resultaten, want het blad bestempelde eerder al de beschuldiging van Xinjiang van dwangarbeid als de grootste medialeugen van de 21ste eeuw.

Bronnen: Financial Times, Global Times, Xinhua

Print Friendly, PDF & Email