Wat brengt 2010?

Neuwe TGV Ningbo-Wenzhou

Neuwe TGV Ningbo-Wenzhou

Het voorbije weekend had een driedaagse economische conferentie plaats in opvolging van de bijeenkomstvan het politiek bureau waar de krijtlijnen voor 2010 werden uitgezet . De conferentie moest de algemene beleidslijnen verder uitwerken naar concrete doelstellingen. Becijferde besluiten warden niet bekend gemaakt, want alles moet eerst naar de regering en het politiek bureau voor goedkeuring.Uit diverse interviews kunnen we wel iets afleiden.

China gaat voluit voor een koolstofarme ontwikkeling, een belangrijke bijsturing van de vroegere ontwikkelingsstrategie: Nieuwe leningen aan energieverslindende sectoren of grote uitstoters van koolstof worden beperkt, industriën met lage uitstoot krijgen bij voorrang krediet, de uitvoer van energieverslinde producten wordt beperkt, er worden een aantal koolstofarme pilootprojecten opgestart.

Recent is de expliciete bezorgdheid over de industriële overcapaciteit en de blijvende zwakte van de buitenlandse vraag. Belangrijke industriesectoren waarin veel overcapaciteit bestaat worden geherstructureerd en er komt geen capaciteit meer bij. Overcapaciteit bestaat vooral in staal, cement en aluminium, maar ook in windmolens en zonnepanelen. Overcapaciteit in uitvoersectoren vergroot het risico op handelsconflicten en protectionisme; vorige week liet het Europese bedrijfsleven in een strijdlustig rapport  weten dat China zijn productieoverschot maar in het binnenland moet kwijt geraken.

Het groeiobjectief voor 2010 zou op 8,4% gesteld worden.

Het tekort op het budget van de centrale overheid bleef dit jaar binnen het doel van 3% van het BNP en gaat wellicht naar 3,5% in 2010. Locale overheden kwamen echter veel meer tekort, en zuiverden het verschil aan via overheids’bedrijven’ die bij de bank lenen .Deze schulden buiten balans zouden volgens het ministerie van financiën einde 2008 opgelopen zijn tot 14% van het BNP en in 2009 nog aanzienlijk gestegen.

Het budget voor 2010 voorziet een fikse toename van investeringen in de landbouwsector (72 miljard euro, plus 20%) en in volkswelzijn (73 miljard euro, plus 29%). Andere prioritaire sectoren zijn steun aan onderzoek en ontwikkeling in 10 sectoren, waaronder nieuwe energieën, zuinige voertuigen, geneesmiddelen en bio-engineering

Chinese banken zullen in 2010 verder gaan met ‘relatief gemakkelijk’ krediet. De bedoeling is bedrijfsinvesteringen en privé-verbruik zoveel mogelijk aan te moedigen; het voorlopige herstel in China draait immers nog teveel op staatsinvesteringen. De kredietverlening zal wel stricter opgevolgd worden ( in 2009 steeg het kredietvolume met 150%!). Mocht de inflatie stijgen, dan wordt er ingegrepen. Gebruik van krediet voor beurs- of immobiliënspeculatie wordt bestreden om zeepbellen te vermijden (zo zullen huiseigenaars extra belast worden indien ze hun huis binnen de vijf jaar verkopen – nu is dat slechts twee jaar). Hetzelfde met kredieten voor projecten met laag rendement . Dat alles zal niet gebeuren door marktelementen zoals de interestvoet verhogen of door de banken beperkingen op te leggen, maar door strengere criteria waaraan projecten moeten voldoen.

Reeds in 2009 werden maatregelen genome om de privé-inkomens te doen groeien: het inkomen van boeren, leeflonen voor stadsbewoners, minimumlonen, en minimumbarema’s van de belastingen werden verhoogd. Deze trend moet verder gaan en de verslechterende verhouding tussen lonen en ondernemingswinsten moet onder controle komen.

Subsidies voor de boeren gaan stijgen, de minimumaankoopprijs van graangewassen eveneens. In afgelegen gebieden komt er betere infrastructuur en betere openbare diensten.

Het moet administratief gemakkelijker worden van het platteland naar de stad te verhuizen; een snellere urbanisatie zal helpen om de ook de situatie van de overblijvende boeren te verbeteren doordat ze meer land gaan kunnen bewerken.

Steunmaatregelen om auto’s, woningen of electrische huishoudtoestellen, te kopen blijven behouden. Voor auto’s wordt de taks wel opgevoerd van 5 naar 7,5%

China streeft naar het heropleven van zijn uitvoer, ondermeer door nieuwe markten aan te boren,én naar een buitenlandse handel in evenwicht. Hoe dit kan wordt niet gezegd, maar normaal betekent dit meer invoeren (of het handelsoverschot gebruiken om in het buitenland te investeren)

Video op CCTV: Het Chinese antikrisisplan

Bekijk ook uitzendingen Dialogue over   Plannen 2010 en over Vastgoedbubble

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *