Watervervuiling drastischer aangepakt

Watervervuiling is misschien nog een dringender probleem dan luchtvervuiling. 20% van de Chinese waterlopen zijn “giftig” en 40% “ernstig vervuild”. In 2012 was in de helft van de Chinese steden de waterkwaliteit “laag” tot “zeer laag”. Het ministerie van Leefmilieu heeft dan ook vorige week een nieuw plan aangekondigd om de zaak grondiger aan te pakken.

AfbeeldingIn een eerste fase wordt 1.000 miljard yuan besteed. Volgens viceminister Zhai Qing gaat men eerst de vervuiling terugdringen in de meest vervuilde waterlopen, en tegelijk maatregelen nemen tegen vervuiling van de waterlopen die nog redelijk goed zijn. De hoeveelheid industrieel afvalwater moet naar beneden.
Het huishoudelijk afvalwater in steden moet gezuiverd worden en ook op het platteland beter verwerkt worden. Volgens de viceminister bedraagt het jaarlijks volume aan COD (chemical oxygen
demand; een maat voor vervuiling) 24 miljoen ton en de hoeveelheid nitraten 2,45 miljoen ton. Beiden moeten 30-50% naar beneden vooraleer er een merkbare
verbetering komt.

Commentaar

Voor Ma Jun, directeur van de ngo Institute of Public & Environmental Affairs in Beijing, is het opstellen en uitvoeren van het nieuwe plan dringend nodig. Vervuild water is een bedreiging voor 300 miljoen inwoners van het platteland. Vorig jaar maakte de overheid bekend dat vervuild water de oorzaak is van hoge aantallen kankers langsheen de Huai rivier en zijn bijrivieren. Xinhua legde ook een verband tussen watervervuiling en abnormaal hoge aantallen kankergevallen in 247 dorpen. Volgens Associated Press was er vorige week in Yunnan nog een confrontatie tussen ontevreden dorpsbewoners en de politie over een fabriek die vervuild water loosde.
Fu Tao van Tsinghua universiteit wijt de watervervuiling aan drie decennia van zeer snelle groei. Het plan zal zeker een positief effect hebben op de waterkwaliteit, maar fundamentele verbetering is een werk van lange adem. Het
zuiveringsproces van water duurt langer en is duurder dan dat van lucht, zeker wanneer de vervuiling doorgedrongen is tot de ondergrondse waterreserves. Ma Jun wil dat men zich laat inspireren door de ervaringen van de campagne tegen de luchtvervuiling. Goede uitgangspunten zijn transparantie, het aanmoedigen van de deelname van de bevolking, beginnen met de bronnen van vervuiling in kaart te brengen en de beperking van het lozen van afvalwater.
Bron: chinadialogue.org.cn
De website van Ma Jun is http://www.ipe.org.cn/en/
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *