Weer middelen en knowhow van China voor strijd tegen ebola

De Chinese regering heeft gisteren weer twee miljoen dollar geschonken aan de World Health Organization (WHO) om ebola in Afrika te bestrijden. Er zullen verder 1.000 hulpverleners naar de getroffen landen worden gestuurd. Het is hulp voor de directe nood, met een beoogd duurzaam effect. Lessen getrokken uit de SARS-epidemie komen nu van pas.

Het Chinese geld zal gaan naar de activiteiten van de WHO in Guinee, Liberia en Sierra Leone. Tot nog toe heeft China vier ladingen noodhulp, met een totale waarde van 122 miljoen dollar, naar dertien landen gestuurd. Ook internationale organisaties zoals de VN, WHO en de Afrikaanse Unie hebben een deel hiervan ontvangen.

Middelen van kwaliteit

VN ambassadeur v Ch en WHO directeurNaast geld en voedselhulp zijn er goederen geleverd voor preventie, beschermende kledij en brillen, gazen maskertjes, koortsthermometers en medische apparaten. De academie voor medische wetenschap van het leger heeft voor zorgverleners een gerieflijk pak ontwikkeld dat 99,99% veilig is voor hun werk in de gebieden waar de epidemie heerst, en een luchtdichte tent voor de tijdelijke quarantaine bij vermoedelijke gevallen van besmetting. China heeft geholpen bij het opzetten van laboratoria en quarantainecentra. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Ivoorkust droeg de snelle en gepaste hulp van China ertoe bij dat de epidemie dit land nog niet heeft bereikt.

Het initiatief van de overheid

De Nationale Commissie voor Gezondheidszorg en Geboorteplanning, de hoogste Chinese overheidsinstantie voor volksgezondheid, heeft een plan opgemaakt om de volgende maanden meer dan 1.000 extra mensen naar West-Afrika te sturen. Het zijn zorgverleners, deskundigen op het terrein van virusziekten en overheidsinspecteurs voor de controle en de coördinatie van de hulpverlening. De Volksrepubliek heeft al meer dan 700 experts en gezondheidswerkers naar de door ebola getroffen landen gestuurd. De Chinese hulp is niet alleen gericht op het lenigen van de directe nood, maar wil de betreffende landen ook helpen om hun overheidsbeleid te verbeteren en adequater op crisissen te reageren. Chinese experts zullen in Guinea, Liberia, Sierra Leone en buurlanden het lokale medische personeel, maatschappelijk werkers, lagere overheden en ambtenaren en vrijwilligers helpen opleiden. Naar verwachting zullen 10.000 Afrikanen vorming krijgen. Verder komt er een brede voorlichtingscampagne over ebola en over de algemene bevordering van de volksgezondheid. Een groot deel van de Chinese inbreng aan voorgestelde maatregelen, is gebaseerd op de ervaringen en ‘beste praktijken’, de harde lessen die China heeft geleerd tijdens de SARS-epidemie. Zo legt men er nu de nadruk op dat het aankomt op tijdige diagnose en snelle, eerlijke communicatie en op quarantaine en behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium. China bouwt in Liberia een behandelcentrum van 100 bedden. Het Chinese leger levert het medisch personeel, dat bij zijn handelingen nauwgezet de instructies van de WHO zal uitvoeren.
Chinese miljardairs en ondernemingen krijgen kritieken en herhaalde oproepen om meer donaties te doen. Mondiale liefdadigheidsinstellingen, collega tycoons zoals Bill Gates en ook de Chinese overheid sporen de Chinese rijken aan om wat terug te doen, hun sociale verantwoordelijkheid te nemen en dieper in de buidel te tasten. Volgens Deborah Brautigam, directeur van het China Africa Research Initiative, gebeurt dat zo weinig omdat ondernemingen dit liever aan de regering overlaten: “die heeft ervaring en kan er beter voor zorgen dat het geld goed terechtkomt.”

Waakzaamheid en internationale samenwerking

beeld Xinhua IvoorkustDe Nationale Commissie voor Gezondheidszorg en Geboorteplanning, heeft verder nog eens duidelijk gemaakt dat er geen gevallen van ebola in het land zelf zijn geconstateerd. De woordvoerders van die instelling hebben er nog alle vertrouwen in dat de virusbesmetting niet zal uitbreken in China. De overheidsinstantie voor volksgezondheid houdt rekening met de zorg die buitenlandse experts onlangs hebben uitgesproken over de risico’s die het internationale verkeer van en naar Afrika met zich meebrengt voor China. Burgers, hulpverleners van beide kanten worden zorgvuldig gescreend en er zijn noodplannen voor de effectieve behandeling of het repatriëren van patiënten mocht dat nodig zijn. Op dit ogenblik krijgen controles van de toegangen tot het land de absolute voorrang. In Beijing is een speciaal team aan het werk om in te staan voor de preventie tijdens de top van de APEC. In Beijing en Shanghai zijn bepaalde ziekenhuizen aangewezen voor de (onverhoopte) behandeling van ebola. Er worden in verschillende steden oefeningen gehouden om reizigers op te vangen bij wie vermoedelijke ziekteverschijnselen optreden, onder andere in Hongkong. Ook hierbij baseert China zich op de ervaringen met de SARS-epidemie.
Beijing hoopt op daden en samenwerking in de internationale gemeenschap en roept vooral de rijke landen op meer bij te dragen. Vanzelfsprekend heeft de overheid in de landen die ebola het ergste teistert zich gunstig over de Chinese inspanningen uitgelaten. Beijing heeft hiervoor ook lof gekregen van de WHO en de Verenigde Naties, o.a. van Ban Ki-moon zelf. Verder heeft de Wereldbank, die zelf nog eens 100 miljoen dollar heeft gegeven, China samen met Zuid-Korea en Japan geprezen.
Bronnen: Xinhua, China Daily, SCMP
video http://news.xinhuanet.com/english/video/2014-11/06/c_133769239.htm

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.