Wen bezoekt Rio+20 conferentie en Latijns-America (Upd)

President Hu was nog niet terug uit Denemarken en Mexico of premier Wen vertrok naar Rio om deel te nemen aan de UNO-conferentie 20 jaar na de eerste wereldmilieutop. Nadien bezoekt hij nog verder Brazilië, Uruguay, Argentinië en Chili.
Vooreerst deelt premier Wen deel aan de UNO-top over duurzame ontwikkeling waar hij eveneens zal deelnemen aan de top van de minst ontwikkelde landen en Rio +20. In de marge zal hij ook de twintigste verjaardag vieren van het “Chinees Comité voor Internationale Samenwerking in milieu en ontwikkeling” .De twee onderwerpen van discussie op de top zijn vooreerst “duurzame ontwikkeling en groene economie tegen de achtergrond van het uitroeien van armoede” en het “raamwerk-mechanisme ter bevordering van duurzame ontwikkeling”.  120 regeringsleiders of staatshoofden zullen de conferentie bijwonen. . De ervaringen van de afgelopen 20 jaren zullen worden besproken, de uitdagingen op een rij gezet en een strategie voor de toekomst uitgewerkt.
China hoopt op ernstige vooruitgang en heeft om de conferentie voor te bereiden een voorbereidend comité opgezet met 29 departementen en onderzoeksinstituten. In september laatstleden werd tussen de Chinese regering en de UNO een symposium georganiseerd op hoog niveau over duurzame ontwikkeling. In oktober werd China’s standpunt gepubliceerd over de conferentie en de thema’s die er mee verband houden. Zopas in juni werd het rapport publiek gemaakt over de vooruitgang die China gedurende de laatste 10 jaar gemaakt heeft en ook met de doelstellingen voor de toekomst.
Premier Wen heeft op de conferentie China’s standpunt toegelicht. Hij benadrukte nogmaals het principe van de gemeenschappelijke, maar verschillende verantwoordelijkheid (tussen ontwikkelde- en ontwikkelingslanden). Hij kondigde aan dat China 6 miljoen $ bijdraagt voor het UN-Leefmilieufonds dat ontwikkelingslanden helpt en 200 miljoen $ voor het driejarig project om kleine eilanden, minst ontwikkelde – en Afrikaanse landen te helpen tegen de klimaatsverandering. In de marge van de conferentie had premier Wen ook een onderhoud met zijn Indiase collega Singh die beloofde dat Indië zich niet op sleeptouw zou laten nemen om China ofwel te omcirkelen of in bedwang te houden. Naast de regering doen ook NGO’s en 21 Chinese privebedrijven mee aan de groene dialoog tijdens de conferentie. Privebedrijf Vantone beloofde zelfs  voor 500 miljoen yuan steun aan 500 milieu-NGOs de komende 5 jaar.
Latijns-America
Rio en Brazilië zijn dus Wens eerste stopplaats. Het gaat om het eerste bezoek van een Chinees premier aan het land sinds 16 jaar. Als ontwikkelende macht en nieuw opkomend land is Brazilië het eerste ontwikkelingsland om een strategisch partnerschap met China aan te gaan. Premier Wen zal met president Rousseff praten over diverse onderwerpen en samenwerkingsakkoorden tekenen op het vlak van onderwijs, wetenschap & technologie, landbouw, kwaliteitsinspectie, douane, toerisme en cultuur. Beide landen gaan voor 30 miljard $ in hun beide munten uitwisselen. Zowel vliegtuigbouwer Ambraer als autoproducent Marco Polo zullen een filiaal mogen opzetten in China. Tenslotte wordt een tienjarig samenwerkingsakkoord tussen beide landen in het vooruitzicht gesteld en dit gaat van studiebeurzen tot ruimtetechnologie. (Br: FT)
Van 22 tot 23 juni verblijft premier Wen in Uruguay. Dit is ook het eerste bezoek van een Chinees premier sinds 24 jaar. Ook hier zowel besprekingen over politiek, bilaterale samenwerking en verder verdiepen van vriendschap en vertrouwen. Er werden akkoorden gesloten over milieubescherming, telecommunicatie, economie & technologie en kwaliteitsinspectie.
Argentinië is aan de beurt tussen 23 en 25 juni. Het eerste bezoek van een Chinees premier sinds 27 jaar. Dit jaar valt de 40 verjaardag van de diplomatieke betrekkingen en dus een gelegenheid om te vieren. Met president Kircher en anderen zullen ideeën uitgewisseld worden om op middellange-en lange termijn deze betrekkingen te verdiepen. Hier samenwerkingsakkoorden op het vlak van justitie, consulaire zaken en landbouw.
Tenslotte volgt Chili tussen 25 en 26 juni, het eerste bezoek van een Chinees premier sinds 16 jaar. Eveneens besprekingen met president Pinera en voorzitters Kamer en Senaat over hoe de wederzijdse betrekkingen naar nieuwe hoogten te brengen en akkoorden over landbouw en kwaliteitsinspectie. Gedurende zijn bezoek zal premier Wen een belangrijke toespraak houden op het hoofdkwartier van de UNO Economische Commissie voor Latijns Amerika en de Caraïben. Wen stelde Mercosur een vrijhandelsassociatie voor

Zie ook Dialogue op CNTV over Rio+20

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *