Wil China praten over berekende uitstootlimiet?

China zegt dat het bereid is om te onderhandelen over een wettelijk verplichte en berekende limiet voor de uitstoot van koolstof. Dat is een nieuwe ontwikkeling en het signaal zou een gunstig effect kunnen hebben op het verder verloop van de onderhandelingen in Durban.
Xie Zhenhua , onderdirecteur van de invloedrijke Commissie voor Nationale Ontwikkeling en Ontwikkeling (National Development and Reform Commission, NDRC) is ook hoofd van de delegatie op de klimaatconferentie van Durban (officieel de 17e Conference of Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change,UNFCCC). Xie legde in de marge van de conferentie tegenover journalisten een verklaring af die sommigen hoop geeft. De SCMP uit Hong Kong spreekt zelfs van een grote toegeving. Volgens de hoofdonderhandelaar wil China wel praten (en dat zou voor het eerst zijn) over wat bindende doelstellingen voor uitstootreductie vanaf 2020 moeten zijn. Die onderhandelingen kunnen voor China echter pas beginnen na 2015 als de beoordeling klaar is van de internationale inspanningen betreffende de klimaatwijziging. Nog een voorwaarde is het antwoord op de vraag of de rijke landen hun toezeggingen volgens het Kyoto Protocol zijn nagekomen om de hen opgelegde uitstootreductie te realiseren en om met financiële en technische hulp voor de arme landen over de brug te komen. De voornaamste agendapunten deze week blijven voor China de verlenging van het Kyoto Protocol en de oprichting van een Green Climate Fund.
De officiële media wijzen op de bereidheid van China om zich flexibel op te stellen. China en andere opkomende landen zouden voorzichtige steun willen verlenen aan een voorstel van de EU. Europa wil de verlenging van het Kyoto Protocol voor rijke landen aanvaardbaar te maken door middel van een parallel verdrag waarbij alle landen, ook de arme, zich tot de vermindering van uitstoot zouden verbinden, maar in een verschillend tempo en over aangepaste periodes. Een aantal arme landen zou die voorzichtige steun van China en co. aanvaardbaar vinden. India en een andere groep van arme landen zouden ertegen zijn omdat ze vrezen dat het te grote toegevingen inhoudt en de deur open zet voor langdurige onderhandelingen die gaan uitmonden in een lege huls van een verdrag.
Analisten, zoals Li Yan die campagne voert voor Greenpeace China, noemen de bijdrage van China constructief en hopen dat andere grote spelers het voorbeeld zullen volgen om Durban te redden. Toch voegen ze eraan toe dat de voornaamste voorwaarde voor het accepteren van een bindende, in getallen uitgedrukte uitstootlimiet waarschijnlijk is welke resultaten de volgende twee vijfjarenplannen boeken. Ook in de officiële media valt dat tussen de regels te lezen. De Chinese media blijven wijzen op de historische verantwoordelijkheid van de geïndustrialiseerde landen en op de noodzaak om wereldwijd tot een billijke verdeling van inspanningen te komen. Ook dat de energieconsumptie in China volgens officiële statistieken gedaald is met 16,1% van 2005 tot 2010 en dat er zo anderhalf miljard ton kooldioxide is uitgestoten wordt benadrukt.
Bronnen: SCMP, Xinhua, China Daily, BBC
Zie ook CNTV-uitzending Dialogue

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *