Witboek COVID-19 beleid China (UPD)

De Chinese regering heeft op 7 juni een witboek gepubliceerd over haar COVID-19 beleid. Het geeft een beschrijving van de Chinese aanpak en van de samenwerking met de internationale gemeenschap. Beijing wil met deze publicatie ook zijn ideeën verduidelijken over een mondiale benadering van de pandemie.

witboek COVID-19
foto Global Times

De titel is: ‘Fighting COVID-19: China in Action’ en het is een uitgave van de Informatiedienst van de Staatsraad, de Centrale Regering.

Presentatie

De volledige Engelse tekst van het witboek, een zestigtal bladzijden lang, staat hier op de website van het persbureau Xinhua. Van de persconferentie ter gelegenheid van de publicatie is er een kort verslag op video (1,25 min). Daarin zijn onder meer beelden te zien die de inhoud van het witboek illustreren: flitsen van de bouw van noodhospitalen, verzorging van patiënten en binnenlandse delegaties van vrijwilligers.

Structuur

In vier hoofdstukken bespreken de auteurs de belangrijkste aspecten van het COVID-19 beleid. Ze schrijven de kroniek van de strijd tegen de epidemie. Er wordt uitgelegd hoe preventie en inperking van de besmettingen werkte en hoe patiënten werden behandeld. Vervolgens zetten ze de belangrijkste principes op een rij. Het laatste hoofdstuk bevat een overzicht van de internationale samenwerking en een verklaring van de Chinese visie hierop. Het witboek bevat acht diagrammen van aantallen besmettingen, genezingen, overlijdens. Bijzonder tekenend zijn diagrammen die aangeven welke maatregelen achtereenvolgens werden genomen en wat daarvan de invloed was op het aantal besmettingen (zie illustratie). Verder vindt de lezer in het derde hoofdstuk twee tabellen. De ene is een inventaris van de indrukwekkende hoeveelheden van verschillende medische hulpmiddelen die naar het eerste epicentrum Hubei zijn gestuurd. De andere geeft cijfers over de toename in de productie van vier essentiële medische hulpmiddelen van januari tot eind mei.

Documenten van de WHO en de The Lancet

Aan de tekst zijn ook de volgende documenten toegevoegd: het Rapport van de gezamenlijke missie van de WHO in China van 28 februari, het artikel in The Lancet van 18 april  ‘Sustaining Containment of COVID-19 in China’ en het redactioneel artikel bij datzelfde nummer van The Lancet. Verder is er een stuk van Xinhua van 28 januari over een ontmoeting die de directeur van de WHO had met president Xi Jinping, en een verslag van de persconferentie op 24 februari over de gezamenlijke missie van de WHO in China, afkomstig van de website van de WHO (who.int).

Kroniek van een overwinning

De kroniek, het eerste hoofdstuk, laat zien dat de overheid en zorgverleners snel en afdoende gereageerd hebben, met totale openheid richting wereldgemeenschap. Dan wordt de uitbraak van het virus stap voor stap ingeperkt en teruggedrongen. Dat verhaal passeert vier mijlpalen. Het begint op 27 december 2019 met de eerste besmettingen. Het eindigt op 28 april 2020 als de laatste patiënt in Wuhan het ziekenhuis heeft verlaten, en de nationale beleidsgroep vanuit de provincie Hubei naar Beijing kan terugkeren. Daarna begint de periode die nu nog steeds voortduurt, waarin China met verdere preventie en streng toezicht een tweede golf wil vermijden. Intussen is de economie en het dagelijks leven met de nodige voorzichtigheid terug op gang gebracht. Aandachtige lezers van deze kroniek zullen misschien tot het besef komen hoe beledigend het moet zijn voor de Chinezen om telkens weer verdachtmakingen en regelrechte verzinsels te moeten aanhoren over hun COVID-19 beleid. Extra bitter moet het zijn dat dit komt vanuit een hoek waar er intussen een hoop ellende is en honderdduizenden doden te betreuren vallen, op rekening van onverantwoordelijke politici.

witboek COVID-19

Sterkte-analyse

In het tweede hoofdstuk maken de auteurs een analyse van de sterke punten van het beleid. Een gecentraliseerde en efficiënte leiding en een systeem waarbij alle sectoren van de maatschappij betrokken zijn, zorgden voor het succes. China stelde alles in het werk om patiënten te verzorgen en levens te redden. Er is op een open en transparante manier aan berichtgeving en informatieverspreiding gedaan, zoals de wet het voorschrijft. Wetenschap en technologie liggen aan de basis van alle geleverde inspanningen. Daarbij staat men open voor zowel westerse wetenschappelijke verworvenheden als die uit andere culturen. De toepassing van westerse geneeskunde werd in een niet geringe mate aangevuld met traditionele Chinese geneeskunde. Voor de auteurs staat het leiderschap van de communistische partij, met Xi aan het hoofd, centraal. De opdrachten die de Chinese president heeft gegeven en de door hem gelanceerde ideeën krijgen ruime aandacht. Uiteraard blijft ook het werk van premier Li Keqiang niet onvermeld. Het socialistische systeem heeft in de optiek van de opstellers de overwinning mogelijk gemaakt, en zij zijn ervan overtuigd dat de meerderheid van het volk dat ook terdege beseft.

Levensreddende principes

De principes die de overheid samen met de meerderheid van de bevolking heeft toegepast, zijn: elk mensenleven telt, het hele land strijdt mee, we willen een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen verenigen. Daarbij vindt men het uiterst belangrijk om de sociale en economische ontwikkelingen niet uit het oog te verliezen.
Die moeten gecombineerd worden met de strijd tegen de epidemie. China blijft bijvoorbeeld vastbesloten om dit jaar de doelstellingen voor de armoedebestrijding te halen. Toen de nood het hoogste was gaf de regering echter het redden van mensenlevens prioriteit boven de economische belangen. Daarmee samenhangend is er dit opmerkelijke feit: China heeft alle COVID-19-patiënten gratis behandeld.

China in de wereld

En dan komt het internationale luik. Eerst wordt de hulp beschreven die China vanuit het buitenland heeft ontvangen, op het moment dat bepaalde gebieden van het land zelf nog het epicentrum vormden van de epidemie die een pandemie zou worden. Vervolgens kunnen de dankbare ontvangers zelf gevers worden van scholing, hulpgoederen en menskracht. Dat alles gaat naar 150 landen en regio’s en vier erkende mondiale instellingen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. De nodige informatie levert China verder aan 180 landen en regio’s en aan 10 organisaties die het voortdurend op de hoogte houdt. In dit witboek gaat China verder met de actie die het al maanden voert, om globale instituten zoals de WHO, en de VN te steunen. Het wil landen ertoe brengen elkaar niet te bestrijden of onrechtvaardig te bekritiseren, maar samen de pandemie aan te pakken.

witboek COVID-19
werken aan het vaccin (foto Xinhua)

Een gedeeld vaccin voor een gemeenschappelijke toekomst

Voor de Chinese regering sluit ook de strijd tegen COVID-19 naadloos aan bij het streven naar wat sinds 2012 het officiële doel is van de Chinese buitenlandse politiek: een gemeenschappelijke en gedeelde toekomst voor de mensheid. Het meest recente voorbeeld van de oprechte wil tot internationale samenwerking, los van de politieke verschillen tussen de landen, is de actie van China voor een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Er wordt keihard en met enig succes gewerkt in laboratoria en bedrijven om een vaccin te maken. Een dergelijk vaccin kan pas worden geproduceerd en vrijgegeven als het werkzaam en veilig is. Zoals bekend, loopt de weg via een moeizaam en langdurig onderzoeksproces, waarvoor vele zorgvuldige tests nodig zijn. Dat alles is duur en vraagt de inzet van vele wetenschappers. China zet zijn onderzoekers en ondernemers in en vooral, het heeft al verschillende keren toegezegd dat het zijn vaccins, zodra ze echt klaar zijn ter beschikking van de wereldgemeenschap zal stellen. ‘China zal er zich voor inzetten om het vaccin vooral toegankelijk en betaalbaar te maken voor de ontwikkelingslanden’, aldus Ma Zhaoxu, viceminister van Buitenlandse Zaken.

Lezen of niet lezen                     

Bij een eerste snelle lezing van het zestig pagina’s tellende witboek valt het op dat er over gemaakte fouten en onvolkomenheden weinig te vinden lijkt. (Dit in tegenstelling tot de debatten en toespraken tijdens en na de recente zitting van het Nationaal Volkscongres, waarin uitgebreid wordt aangestipt wat er beter moet en op welke manier).
Op het einde van het tweede hoofdstuk staat er wel een reeks van verbeteringen waartoe besloten is, maar het is duidelijk dat de grote nadruk op het positieve ligt. Sceptici zullen dit misschien zelfbewieroking noemen en het document daarmee ongelezen laten. Dat zou jammer zijn, want China zet in dit witboek wel gedetailleerd uiteen hoe COVID-19 met goed resultaat kan bestreden worden. In vele landen zouden regeringen met sommige elementen zeker hun voordeel kunnen doen. Het is voor die andere regeringen te nemen of te laten, China maakt beslist geen ‘reclame’ voor zijn aanpak. Ook in dit witboek is er geen bewijs of aanwijzing te vinden dat China de bedoeling zou hebben om via COVID-19 zijn maatschappijmodel aan andere regio’s of continenten op te dringen of aan geopolitieke invloed te winnen, zoals in de westerse pers intussen standaard wordt geschreven. Beijing hoeft zichzelf echt niet te verdedigen, wat Washington er ook over mag beweren. Wat dit witboek in elk geval wel duidelijk maakt: Beijing blijft standvastig bij zijn lijn dat COVID-19 een van die wereldproblemen is die enkel een oplossing kunnen krijgen door internationale solidariteit en samenwerking, geleid door erkende organisaties die landen niet tegen elkaar uitspelen, maar kunnen verenigen, zoals de Verenigde Naties en zijn afdelingen waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie er een is.

De volledige Engelse tekst van ‘Fighting COVID-19: China in Action’ is toegankelijk via Xinhua
De Video, van de persconferentie via gov.cn

Bronnen: Gov.cn (website van de Chinese regering), Xinhua, De Standaard, Wikipedia, fmprc.gov.cn (website ministerie BuZa China)

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar