Witboek over bevolking van Xinjiang

China heeft een tiende Witboek over Xinjiang gepubliceerd dat hoofdzakelijk gaat over de bevolking. De Oeigoerse bevolking steeg van 3,6 miljoen in 1953 tot 11,6 miljoen nu. Het weerlegt ook in het westen breed verspreide misvattingen of leugens.

Live streaming Hami meloenen

Het Witboek bevat zes delen: de bevolkingsgroei historisch, de recentste demografie, demografische veranderingen in de Oeigoerse bevolking, de factoren die bijdragen tot de demografische ontwikkeling, het toekomstperspectief en de weerlegging van in het westen verzonnen verzinsels.

Bij de bevrijding in 1949 telde regio in totaal 4,33 miljoen inwoners en tegen 1978 was dit tot 12.33 miljoen aangegroeid. Uit gegevens van de zevende volkstelling blijkt dat in 2020 de totale bevolking in de regio 25 miljoen bedroeg waarvan 10,9 miljoen Han en 14,9 miljoen bewoners van de etnische minderheden. Die namen toe van 4,48 miljoen in 1953 tot 14,9 miljoen in 2020. Gedurende de twee eerste decennia groeide de Oeigoerse bevolking met een samengestelde groeivoet van 1,67% behoorlijk hoger dan algemene 0,83 groeivoet bij de minderheden. In de vier prefecturen van Zuid Xinjiang vormen de Oeigoeren 83% van de bevolking.

Terwijl vroeger Oeigoerse meisjes na de leerplicht op 15 jaar huwden en kinderen kregen, is dit met de verhoging van de scholingsgraad ook bij de meisjes, minder het geval voor deze groep tussen 15 en 19 jaar.  Het gemiddeld aantal schooljaren steeg overigens van 9,27 in 2010 tot 10,11 waardoor de regio ook hoger scoort dan het nationaal gemiddelde. Tijdens dezelfde periode steeg het aantal universitairen van 10.613 tot 16.536 per 100.000. De gemiddelde levensverwachting steeg met 2,35 jaar tot 74 in 2019. In 2020 leefde 56% van de bevolking in de steden of 13% meer. Ook het aantal migranten in Xinjiang groeide indrukwekkend: van de 8 miljoen migranten blijven 4,6 miljoen binnen de regio en 3,39 miljoen komen uit andere delen van het land. Terwijl de bevolking in Zuid Xinjiang voordien twee derden van het geheel uitmaakte, bedraagt dit percentage nu 12,5 %.

In tegenstelling tot eerdere Witboeken weerlegt het ook de leugens die verspreid worden door anti-China krachten zoals ‘dwangarbeid’, ‘verplichte sterilisatie’, en ‘culturele genocide.

Volledige tekst of Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *