Witboek uit over verbetering mensenrechten

De informatiedienst van de Chinese regering heeft een omstandig witboek gepubliceerd over de verbetering van de mensenrechten. Onder meer komen er aan bod: een verbeterde werking van justitie, meer respect voor mensenrechten en een betere behandeling van gevangenen. Een korte inhoud en samenvatting in afwachting van een grondiger benadering.

china-justiceDe ‘Leidende groep voor het verdiepen van de hervormingen‘ hield in totaal 19 vergaderingen waarvan er 13 handelden over de hervorming van justitie. Deze groep heeft in totaal 27 documenten daarover onderzocht en goedgekeurd. Zowel het Opperste Gerechtshof als het Hoogste Openbaar ministerie hebben een meerjarenplan voor hun werkterrein opgemaakt. Sinds 2014 lopen er pilotprogramma’s op het vlak van aansprakelijkheid bij justitie, van de categorieën van personeel en het management van hoven en parketten beneden het provinciaal niveau. Rechters en officieren van justitie zijn nu levenslang aansprakelijk voor hun beslissingen en geen hogere verantwoordelijke mag tussenkomen tenzij ze zelf aanwezig waren bij de rechtsgang. De deliberatie wordt audiovisueel opgenomen.
Om de doorzichtigheid te bevorderen heeft het Opperste Gerechtshof 3 platformen opgezet. Eind 2015 telde ‘China Judicial Process Information Online‘ 878.00 bezoeken, op de website ‘China Judgements Online‘ stonden 14,4 miljoen kopieën van vonnissen en de website kreeg 410 miljoen bezoeken. ‘China Law Enforcement Information Online’ publiceerde informatie betreffende 34,3 miljoen zaken, over personen die hun straf uitzitten. Die website kreeg 36 miljoen bezoeken. 3795 processen werden live uitgezonden. Eind 2015 hadden de hoven op alle niveaus 3980 Weibo- en 1447 WeChat accounts en ze ontwierpen 1468 apps, De openbare ministeries hadden 4084 Weibo- en 3168 WeChataccounts en lanceerden 2550 apps. Politieorganen openden 26.000 accounts. Het Opperste Gerechtshof lanceerde een app met mobiele televisie en zond vorig jaar 2862 video’s uit die een publiek van 651.000 trokken.
Het Witboek specificeert ook hoe de parketten erover waken dat de rechten van de verdediging gevrijwaard worden bij ondervragingen door de politie. Overigens beschikken 1734 hoven over een helplijn procesvoering. Ook de vernieuwde rol van de 15.000 toezichthouders bij de parketten wordt toegelicht. Het Opperste Gerechtshof opende verder een online platform met video voor klachten en hoger beroep. Vorig jaar werden er 8200 zaken behandeld.
Diverse wetten werden aangepast om beter de rechten van de verdediging te garanderen. De ondervraging van verdachten moet bijvoorbeeld worden opgenomen. Vorig jaar werden meer dan 10.000 gevallen gevonden van machtsmisbruik door de onderzoekers. In 2015 werd besloten om meer dan 131.000 personen niet te arresteren en 25.000 niet te vervolgen. Het Witboek behandelt ook het snelrecht voor kleinere vergrijpen en het oprichten van aparte organen voor jeugdmisdadigers. Als andere onderwerpen behandelt het witboek nog: het milieurecht, de wetgeving tegen geweld binnen het gezin, administratieve geschillen, misdaden op het werk, corruptie, mensenhandel, zakelijke geschillen, onteigeningen. Het gaat verder nog over buurtgebonden heropvoeding, het verschaffen van gratis rechtshulp en ook de behandeling van de gevangenen.
Lees de volledige tekst

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *