Xi bezoekt noordoosten, premier Li Shenzhen

Zowel president Xi Jinping als premier Li Keqiang hebben deze week inspectiebezoeken verricht. President Xi bezocht het noordoosten namelijk Jinzhou en Shenyang. Premier Li’s inspectiebezoek bracht hem te Shenzhen waar hij onder meer Huawei, BYD en de Yantian haven bezocht.

De 67 jarige premier Li bezig aan zijn laatste jaar (Foto SCMP/Xinhua) Disclaimer

Op het eind van deze maand wordt een belangrijk Politiek Bureau van de CPC gehouden en het is gebruikelijk dat topfiguren inspectietours maken om deze vergadering voor te bereiden. Premier Li Keqiang koos de stad Shenzhen uit dat de vaandeldrager van de politiek van hervormingen en open deur is. Li bezocht telecom producent Huawei, autoproducent BYD, de Yantian haven en sprak gedurende twee dagen met ondernemers.

Hij stopte even bij het bronzen beeld van Deng Xiaoping in het Lotus Hill Park waar hij opmerkte dat Shenzhen vooraan staat in de hervormingen en open deur en hij stelde dat dit moest verder gezet worden. Hij ging hier op door tijdens het aandoen van de Yantian haven verklarend dat de opendeurpolitiek voortduurt en dat dit niet enkel de voordelen zal doen voortduren maar die ook verder zal uitbreiden. Zijn bezoek aan Huawei was een symbool  van het feit dat de delta van de Parelrivier nog altijd een pionier is in technologische vooruitgang. Bij BYD beloofde de premier dat de NEV voertuigen  vrijgesteld zullen blijven van alle soorten belastingen. Tijdens het eerste semester voerde China 1,2 miljoen voertuigen uit of 47% meer terwijl er 202.000 NEV uitgevoerd werden of 16% van alle auto-export.

Li Keqiang had dinsdag de leiders van Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Henan en Sichuan via video aangespoord om ten volle gebruik te maken van de regeringspolitiek en de marktdrijfveren te vrijwaren om de economie te stabiliseren en de werkgelegenheid voor migrerende werknemers te garanderen. Tijdens zijn bezoek aan het investeringsconglomeraat Galaxy Industrial Group richtte de premier zich tot de ondernemers hen belovend dat ze met renteloze rekeningen hun zaak zouden kunnen starten. Naar verluidt is de ontwikkeling van KMO’s/MKBs door de pandemie en de internationale toestand verzwakt, zij het in mindere mate te Shenzhen dan in andere lokaliteiten; aldus vicevoorzitter Guo Wanda van de te Shenzhen gevestigde denktank  China Development Institute

Noordoosten

President bezoekt Liaoshen Campaign Memoria (Foto http://eng.mod.gov.cn) Xinhua) Disclaimer

De uitstap van Xi Jinping naar Liaoning bewijst eveneens dat de vakantieperiode voorbij is. In tegenstelling tot Li die het zuiden uitkoos, opteerde Xi voor het noordoosten dat hij eerder bezocht in 2013 en 2018. Tijdens beide bezoeken benadrukte hij toen het belang van het hervormen van de staatsindustrie en het bevorderen van innovatie en modern management. De partij past  de strategieën voor de revitalisering van het noordoosten toe, zei Xi. ‘[We] moeten doorgaan met het doorzetten van het centrale partijbeleid om het voortouw te nemen bij het heraanpassen van de revitalisering en het versnellen van de aanpassing van de industriemix van [de regio].’

Het noordoosten is ook de streek waar de Communistische partij 70 jaar geleden zijn offensief begon tegen de Kuomintang. Xi bezocht dan ook de Liaoshen Campaign Memorial die de eerste grote overwinning van de communisten over het leger van de nationalisten in 1948 symboliseert.

Bij een bezoek aan het Donghu Forest Park dat bij een vorig bezoek nog brakke grond was, vertelde Xi de bewoners dat de Chinese modernisering moet gebaseerd zijn op het principe van gemeenschappelijke voorspoed. Het gaat om het brengen van rijkdom en geluk aan alle mensen en niet alleen aan een kleine groep mensen, aldus nog Xi. Het concept van groene ontwikkeling moet worden toegepast op ecologisch behoud, milieuverbetering, productie en productie, de ontwikkeling van steden, het leven van de mensen en andere aspecten om de bouw van een prachtig China te versnellen, merkte hij nog op.

Siasun Robot company (Foto Xinhua) Disclaimer

Tijdens zijn inspectietocht van twee lokale rivieren, luisterde Xi naar het rapport over overstromingsbeheer en rampenbestrijding. in de provincie heeft zware regenval in de zomer grote schade aangericht aan landbouwgrond en eigendommen en bijna 200.000 mensen moesten verhuizen. Xi merkte op dat augustus een belangrijke maand blijft voor het noorden om overstromingen te voorkomen en vroeg partijcomités en regeringen op alle niveaus om mensen en hun leven boven alles te blijven stellen. Er moeten inspanningen worden geleverd om het toezicht op overstromingen te versterken, risico’s en kwetsbaarheden op te sporen en nauwgezette en tastbare maatregelen te nemen voor het beheersen en verlichten van overstromingen, zei Xi, eraan toevoegend dat passende regelingen moeten worden getroffen voor degenen die door overstromingen worden getroffen om hun veiligheid te waarborgen.

De president bezocht nog de Siasun Robot and Automation Co waar hij leerde over technologische innovatie in ondernemingen en ook een buurtgemeenschap in het Huanggu district waar hij het had over partijopbouw en buurtdiensten.

Bron: Xinhua, CGTN

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *