Xi schetst de samenwerking koers met Centraal-  Azië

Nadat president Xi Jinping zijn collega’s staatshoofden van de vijf Centraal Aziatische staten één voor één heeft ontvangen, zat hij de top met de vijf landen voor en deed daarbij een reeks voorstellen gaande van het uitbreiden van economische banden tot het versterken van culturele uitwisselingen en het waarborgen van regionale vrede .

De presidenten van C+C5 met een paar echtgenotes Foto Global Times/Xinhua Disclaimer

President Xi Jinping heeft zijn collega’s staatshoofden één per één onthaald met de Kazachse president Tokayev woensdag eerst. De ontmoeting was hartelijk om twee redenen  Tokayev werd juist 70 en Xi zei dat het boekdelen sprak dat hij op zijn verjaardag naar China kwam. De Kazachse president heeft nog een jaar aan het Beijing  Beijing Language Institute gestudeerd en was ambassadeur in het land vooraleer hij minister van Buitenlandse Zaken en president werd.  Xi riep op op de samenwerking op het gebied van economie, handel, investeringen, landbouw, autoproductie en energie uit te breiden, de verbindingen uit te breiden en nieuwe samenwerkingsgebieden te verkennen waaronder e-commerce, innovatie en big data. China en Kazachstan zien de ondertekening van een overeenkomst over wederzijdse visumvrijstelling als een kans om de uitwisseling en samenwerking van mens tot mens te versterken, zei Xi. Hij verwelkomde de lancering van het toerismejaar van Kazachstan in China in 2024 en sprak zijn overtuiging uit dat de opening van een Kazachs consulaat-generaal in Xi’an lokale uitwisselingen tussen de twee landen zal bevorderen.

Tokayev repliceerde dat Kazachstan klaar staat klaar om met China samen te werken om het China-Centraal-Azië-mechanisme volledig te benutten en gezamenlijk de regionale veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling te bevorderen. Na de gesprekken ondertekenden de twee staatshoofden een gezamenlijke verklaring en waren ze getuige van de ondertekening van een reeks bilaterale documenten over samenwerking qua economie, handel, energie, transport, landbouw, verbindingen, cultuur en lokale aangelegenheden. In de verklaring staat onder meer dat China en Kazachstan inzake vervoer bereid zijn om het niveau van verbindingen-, het grensoverschrijdend vrachtvervoer en de leveringsmogelijkheden van havenvracht te verbeteren, de praktische samenwerking met betrekking tot de China-Europe Railway Express en de Trans-Caspian Sea International Transport Corridor te verdiepen en de combinatie land-zee te bevorderen.

Kirgizië

De presidenten Xi Jinping en Kirgizische Sadyr Japarov kondigden aan dat de bilaterale betrekkingen opgetrokken worden tot het niveau van alomvattend strategisch partnerschap. Ze waren ook getuige van de ondertekening van meerdere samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van economie en handel, industrie, investeringen, douane, landbouw en culturele en intermenselijke uitwisselingen. Japarov hoopte eveneens dat de China-Centraal-Azië-top een nieuw samenwerkingsplatform wordt voor beide partijen China en Kirgizië zijn tevreden over de voltooiing van de haalbaarheidsstudie van het China-Kirgizië-Oezbekistan spoorwegproject en zijn bereid om gezamenlijk het opvolgwerk te bevorderen en zich voor te bereiden op de start van de bouw, aldus een verklaring. De China Railway Construction Corporation (CRCC) en de State Power Investment Corporation hebben met Kirgizië een investeringsakkoord getekend voor Centraal Azies eerste grootschalig gecentraliseerd PV-project. De centrale van 1000 MW zal het grootste dergelijk project worden in het land.

Tadzikistan

Tegenover de Tadzjiekse president Rahmon bevestigde Xi klaar te zijn om meer hoogwaardige landbouwproducten uit het land te willen invoeren. De Chinese president riep beide partijen op om de samenwerking op het gebied van economie, handel, verbindingen, landbouw en grote projecten te verdiepen en nauwere intermenselijke uitwisselingen te verrichten. . Rahmon sprak zijn bereidheid uit om de ervaringen van de ontwikkeling van China te leren en de samenwerking op het gebied van handel, productiecapaciteit, landbouw, transport, groene economie en intermenselijke uitwisselingen op te schalen. De twee leiders ondertekenden na hun gesprekken een gezamenlijke verklaring en waren getuige van de ondertekening van meerdere samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van verbindingen, wetenschap en technologie en uitwisselingen op lokaal niveau. In de verklaring staat onder meer dat de  Chinese zijde kennis heeft genomen van de voorstellen van Tadzjikistan om de modernisering van de snelweg China-Tadzjikistan-Oezbekistan te bevorderen en het potentieel van het logistieke centrum van Kulob in het zuiden van Tadzjikistan volledig te benutten om de multimodale transportcorridor tussen China, Tadzjikistan, Oezbekistan, Turkmenistan en Iran en Turkije te ontwikkelen. Ze benadrukten het grote belang van de bouw van de economische en transportcorridor China-Tadzjikistan-Noord-Afghanistan, terwijl ze benadrukten hoe belangrijk het is om de Karasu-Kulma-pas het hele jaar door soepel en ononderbroken te houden.

Oezbekistan

 Xi Jinping en de Oezbeekse president Shavkat Mirziyoyev beloofden dat China en Oezbekistan zullen samenwerken om alomvattende bilaterale samenwerking te bevorderen en gezamenlijk bij te dragen aan regionale veiligheid, stabiliteit en ontwikkeling. Ze ondertekenden een gezamenlijke verklaring en keurden een plan goed voor het bevorderen van een alomvattend strategisch partnerschap tussen de twee landen tussen 2023 en 2027. De twee leiders waren getuige van de ondertekening van een reeks documenten over bilaterale samenwerking op het gebied van investeringen, armoedebestrijding, handel in landbouwproducten, quarantaine en inspectie en subnationale samenwerking. Mirziyoyev riep op tot uitbreiding van de samenwerking op het gebied van economie, handel en investeringen, verdieping van de wederzijdse connectiviteit en en tot de bevordering van partnerschap op het gebied van energie en gezondheid. De Oezbeekse minister van Investeringen Kudratov toonde woensdag ook de sterke interesse van Oezbekistan om met China samen te werken op het gebied van elektrische voertuigen, nieuwe energie-industrie en digitale samenwerking.

Turkmenistan

Tegen de Turkmeense president zei Xi dat het potentieel voor toekomstige samenwerking enorm is en dat China met het land wil samenwerken op het vlak van economie en handel, aardgas en onderlinge verbindingen alsmede ter bevordering van hightech-samenwerking op het gebied van communicatie en ruimtevaart. Berdimuhamedov prees de ontwikkeling van de bilaterale banden er op wijzend dat de betrekkingen tussen de landen gebaseerd zijn op wederzijds respect, gelijkheid, wederzijds voordeel en win-winresultaten. Turkmenistan hecht veel belang aan de ontwikkeling van het alomvattend strategisch partnerschap met China en is bereid zijn strategie om de Grote Zijderoute nieuw leven in te blazen, verder af te stemmen op het Belt and Road Initiative en de samenwerking op de sleutelgebieden energie en innovatie te verdiepen. ,.

Foto’s presidenten: China Daily/Xinhua Disclaimer

Voorstellen

Gezamenlijke persconferentie na de top Foto Peoples Daily Disclaimer

President Xi Jinping Xi deed tijdens zijn programmarede een voorstel van acht punten dat varieert van het uitbreiden van economische banden tot het versterken van culturele uitwisselingen en het waarborgen van regionale vrede in zijn toespraak. China is klaar om nauw samen te werken met de Centraal-Aziatische landen zodat de samenwerking tussen China en Centraal-Azië goed gepland, effectief geïmplementeerd en gestaag vordert, zei Xi. Om samenwerkingsmechanismen te versterken, stelt China voor om ontmoetings- en dialoogmechanismen in te stellen in de industrie en investeringen, landbouw, transport, noodbeheer, onderwijs en politieke partijzaken.

Er zullen meer handel bevorderende maatregelen worden uitgerold en bilaterale investeringsovereenkomsten zullen worden opgewaardeerd om het handelsvolume naar een nieuw hoogtepunt te brengen.. De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie heeft vrijdag met de verwante departementen van de vijf landen een voorakkoord ondertekend over samenwerking op het gebied van industrie en investeringen om verder te bouwen aan een consensus tussen China en Centraal-Aziatische landen over het bevorderen van regionale samenwerking op economisch, industrieel en investeringsgebied.

Wat de verbetering van de verbindingen betreft, zal China het grensoverschrijdende vrachtvolume stimuleren, de aanleg van een internationale transportcorridor over de Kaspische Zee ondersteunen, de modernisering van havens versnellen, goederentreinhubs tussen China en Europa ontwikkelen en bedrijven aanmoedigen om overzeese magazijnen te bouwen in Centraal-Aziatische landen. 

Op het gebied van energiesamenwerking stelt China voor om een energie ontwikkelings partnerschap tussen China en Centraal-Azië op te bouwen, de aanleg van de vierde aardgaspijpleiding tussen China en Centraal-Azië te versnellen, de handel in olie en gas te vergroten, energiesamenwerking in de hele industriële keten te ontwikkelen en samenwerking op het gebied van nieuwe energie en het vreedzame gebruik van kernenergie te stimuleren.  China is klaar om samenwerking op het gebied van groene innovatie met Centraal-Aziatische landen te bevorderen zei Xi, daarbij verwijzend naar bodemsanering, waterbesparende irrigatie en de oprichting van hightechbedrijven en informatietechnologieparken in Centraal-Azië.

Om de ontwikkelingscapaciteit te versterken, zal China plannen formuleren voor samenwerking met Centraal-Aziatische landen voor het terugdringen van armoede door middel van wetenschap en technologie,. Door China gefinancierde bedrijven zullen worden aangemoedigd om meer lokale banen te scheppen. China zal 26 miljard yuan financiële steun en gratis hulp bieden aan Centraal-Aziatische landen. Met betrekking tot culturele uitwisselingen zal China Centraal-Aziatische landen uitnodigen om deel te nemen aan het Culturele Zijderoute-programma, meer traditionele geneeskundecentra te bouwen en de lancering van speciale treinen voor cultureel toerisme te promoten.

De 6 presidenten Foto Xinhua Disclaimer

Xi benadrukte dat China bereid is om de Centraal-Aziatische landen te helpen hun wetshandhaving, veiligheid en defensiecapaciteit te verbeteren in een poging om de regionale vrede te waarborgen. Er moeten ook inspanningen worden geleverd om goed gebruik te maken van het coördinatiemechanisme tussen de buurlanden van Afghanistan en gezamenlijk vrede en wederopbouw in Afghanistan te bevorderen. China is bereid om de uitwisselingen met Centraal-Aziatische landen op het gebied van moderniseringsconcepten en -praktijken te versterken, ontwikkelingsstrategieën te synergiseren en gezamenlijke inspanningen te leveren om de modernisering van de zes landen te bevorderen.

De leiders kwamen vrijdag overeen een formeel mechanisme in te stellen om elke twee jaar een bijeenkomst tussen China en Centraal-Azië te houden, met Kazachstan als gastheer voor de volgende bijeenkomst in 2025. We kunnen tenslotte niet nalaten te vermelden wat de invloedrijke Financial Times van de top overhoudt namelijk de wens voor een samenwerkingsplan op defensiegebied. We durven te betwijfelen dat het hypen van de koude of warme oorlog tegen China in het Europees belang is nu duidelijk wordt dat we zo afhankelijk zijn van de Chinese bevoorradingsketens. Zonder Chinese groene technologie gaat de in Europa gewenste groene energieomslag gewoon niet door

Global Times, SCMP

Print Friendly, PDF & Email