Xinjiang: Opleidingsprogramma voor radicale moslims afgewerkt

Op een persconferentie heeft de gouverneur van Xinjiang bekend gemaakt dat het verplicht opleidingsprogramma voor radicale moslims afgewerkt is. Dit programma ligt onder vuur in het Westen. Op de persconferentie werd ook de nadruk gelegd op de sociale vooruitgang in de regio. De kritische nieuwssite Nachdenkseite brengt intussen details over de twijfelachtige expertise van Adrian Zenz, de man die het aantal van één miljoen gevangen Oeigoeren lanceerde.

De gouverneur van de Autonome Oeigoerse Regio Xinjiang, heeft op een persconferentie van de regering in Beijing op 9 december nieuwe elementen over het opleidingsprogramma naar voren gebracht.

Shohrat Zakir verdedigde de door de regering gevoerde politiek van antiterroristische maatregelen en inspanningen voor deradicalisering. Die maken dat er sinds drie jaar geen aanslagen of incidenten meer geweest zijn. Volgens hem is een stevige basis gelegd voor stabiliteit en duurzame vrede.

Verplichte opleidingsprogramma’s afgewerkt

Specifiek over de verplichte opleidingsprogramma’s voor radicale moslims zei Shohrat Zakir dat alle betrokkenen intussen hun opleiding afgewerkt hebben. Ze verhoogden hun niveau van gesproken en geschreven Chinees, leerden hoe de wet ineen zit, leerden beroepsvaardigheden en kregen deradicaliseringscursussen. De meeste van hen hebben intussen door bemiddeling van de overheid ook een stabiele baan gevonden.

De opleidingsprogramma’s zullen nog verder lopen, als regelmatige en open lessen op vrijwillige basis voor dorpskaders, partijleden van het platteland, boeren, herders en werkloze schoolverlaters. Deelnemers kunnen instappen en uitstappen op elk moment, de programma’s kunnen individueel aangepast worden qua inhoud en duur.

Dat de verplichte opleidingen achter de rug liggen is nieuw, maar komt niet onverwacht. Op een persconferentie enkele maanden geleden werd al aangekondigd dat 90% van de deelnemers het programma afgewerkt hadden. Dit nieuws haalde toen de westerse media niet.

Belangrijke sociale vooruitgang

Op de persconferentie kwam ook de sociale vooruitgang in Xinjiang ter sprake. Die speelt een grote rol in de deradicalisering. Sinds 2014 zijn 2,38 miljoen mensen uit de armoede getild; de armoede in de regio daalde van 22,84% naar 6,51 %.
Meer dan 70% van het algemeen budget van de regio ging naar meer welzijn, in de vorm van tewerkstelling, onderwijs en gezondheidszorg.
Arbeidsbemiddelaars helpen zowel hooggeschoolden als stedelijke en plattelandswerkers; mensen worden aangemoedigd een eigen zaak op te starten.
De subsidies voor arme families zijn verhoogd om zeker te zijn dat hun kinderen van de verplichte negen jaar onderwijs kunnen genieten. In het zuiden van Xinjiang (de landelijke gebieden met veel arme Oeigoeren) kunnen nu alle kinderen ook drie jaar naar de kleuterklas vooraleer ze aan hun negen jaar verplichte opleiding beginnen.
Alle inwoners van Xinjiang hebben recht op gratis check-ups van hun gezondheid. Het basispensioen en de standaard ziekteverzekering zijn verbeterd. Alleen al dit jaar zijn 212.700 sociale woningen gebouwd op het platteland en is begonnen met de renovatie van 154.900 slechte woningen in de stad.

Uiteenlopende visies

China zegt dat repressie en deradicalisering in Xinjiang nodig zijn wegens terroristische aanslagen, separatistische bewegingen en verspreid religieus extremisme. In de westerse media worden die problemen geminimaliseerd, in sommige gevallen wordt zelfs gesuggereerd dat het geweld gerechtvaardigd is als reactie op de vermeende onderdrukking van de Oeigoeren door China.

De westerse media richten de schijnwerpers uitsluitend op de tegenmaatregelen van Beijing. De dooddoener is het miljoen (anderhalf miljoen, twee miljoen, miljoenen -naar keuze) Oeigoeren dat zou gevangen zitten. Dit aantal is uitsluitend gebaseerd op de schatting van ene Andreas Zenz. De man zelf had het overigens over ‘honderdduizenden tot misschien wel een miljoen’ en waarschuwde dat zijn schatting ver van wetenschappelijk precies was.

Internationaal expert of radertje in propagandanetwerk?

Maar wie is die Zenz die zo gretig door de media als expert geloofd wordt? De kritische website Nachdenkseite leert het ons. Zenz werkt voor de Duitse European School of Culture and Theology, een onderdeel van de Akademie für Weltmission, een evangelische missie die ook een afdeling ‘Chinese missies’ heeft. Hij noemt zich een ‘diepgelovig Christen’ met een ‘missie’. Hij is ook medewerker aan de Columbia International University, die geen universiteit is maar een obscure evangelische bijbelschool in South Carolina. Niet echt een overtuigend cv voor een Xinjiang expert.
Zijn reputatie komt echter uit een andere bron: hij is ook Senior Fellow voor de studie van China bij de denktank Victims of Communism Memorial Foundation. Die organisatie is in 1993 (na de val van het socialisme in Oost-Europa) gesticht door vier veteranen van de koude oorlog waaronder Zbignew Brzezinski. De huidige voorzitter Lee Edwards was destijds lid van het Comité voor een Vrij China van dictator Chiang Kai-shek en was stichter van de Amerikaanse afdeling van de Anticommunistische Wereldliga. Eén van de adviseurs van de Foundation is John K. Singlaub, 98 jaar en één van de oprichters van de CIA en wereldwijd gelinkt aan diverse ultra-reactionaire bewegingen. De Foundation leeft van giften van anonieme sponsors en wordt veel geciteerd door denktanks geliëerd aan de wapenindustrie, die argumenten tegen linkse regimes nodig hebben.

Bronnen: China Daily, Nachdenkseiten, China Global Television Network
https://www.nachdenkseiten.de/?p=56639
Twee interessante video’s met het Chinese standpunt:
https://news.cgtn.com/news/2019-12-05/Fighting-terrorism-in-Xinjiang-MaNLLDtnfq/index.html
https://news.cgtn.com/news/2019-12-07/The-black-hand-ETIM-and-terrorism-in-Xinjiang-MepKpOPAKA/index.html

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *