Yellen bezoekt ook China (upd)

De Amerikaanse minister van Financiën Yellen is na haar collega Blinken vier dagen op bezoek in China. Veel wordt van het bezoek niet verwacht tenzij dat na discussies de relatie mogelijk minder snel zal ontaarden zoals tijdens het ballonincident en dat de communicatiekanalen open zullen blijven. .

Minister Janet Yellen kwam donderdagnamiddag aan in Beijing aan voor haar vierdaags bezoek. Het is vier jaar geleden dat nog een VS-minister van Financiën China bezocht. .Haar collega van Buitenlandse zaken Blinken was recentelijk eveneens in Beijing£ ook in het zoeken naar overeenkomsten, het bediscussiëren van problemen en het aanpakken van wereldwijde problemen. Bovendien plant VS-klimaatdiplomaat John Kerry volgens Bloomberg ook een China bezoek. Yellen wordt als een mindere havik tegenover China beschouwd met een pragmatische kijk op de economische betrekkingen en tegen bijkomende heffingen. Ze waarschuwde zelfs dat afkoppelen van China rampzalig zou zijn. China heeft ongeveer 30% van de VS-schatkistcertificaten en koopt de laatste tijd meer goud op.

De besprekingen omvatten de onderhandelingen over het macro-economisch en fiscaal beleid en de uitvoering er van op specifieke gebieden zoals het Amerikaanse schuldenprobleem. Als het gaat over handels- en investeringskwesties zijn Amerikaanse tarieven op Chinese goederen ook een onderwerp aldus Lü Xiang, onderzoeker aan de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen. Voeg daarbij dat China enkele dagen geleden tegen de westerse verplichting tot uitvoervergunningen voor geavanceerde chips(apparatuur) op zijn beurt heeft gerepliceerd met het verplicht aanvragen van  uitvoervergunningen voor de uitvoer van zeldzame aardmetalen waar China in domineert en die nodig zijn in diverse hightech. Naast de discussie  over de wederzijdse uitvoerbeperkingen zullen de discussies ook gaan over de vermindering van sommige invoerheffingen, het stoppen met het 301 onderzoek tegen China en over de beoordeling van de eerste fase van het China-VS handelsakkoord bereikt onder president Trump. ,    

Perspectief

Volgens  onderzoeker Dong Shaopeng van het Chongyang Institute for Financial Studies bij de Renmin University of China trekt China de kaart om uitvoer controle op te leggen op  sleutelgrondstoffen maar moet ook nagedacht worden over de VS-schuldpapieren en over de wisselvoeten tussen de VS en China. Volgens Dong betekent de verschuiving van ontkoppeling naar derisking  niet dat de VS haar strategie verandert om China in bedwang te houden. Van Amerikaanse kant zal worden gelamenteerd over staatssubsidies die China geeft, het feit dat Micronproducten niet meer mogen in overheidsinstellingen,  een harder optreden tegen consultancy bedrijven en uiteraard over de recentste maatregel over de zeldzame aardmetalen. Yellen zal argumenteren dat Amerikaanse maatregelen zoals de IRA over groene bevoorradingsketens niet gericht zijn op afkoppelen maar op diversifiëring. Yellen argumenteerde ook dat de exportcontrole eng gericht is op veiligheid zodat VS technologie niet militair ingezet wordt. Het wordt uitkijken of er vooruitgang geboekt wordt  of als de patsituatie voortduurt

Li Qiang

Janet Yellen bij premier Li Qiang Foto:Xinhua Disclaimer

Premier Li Qiang drong er op aan dat de VS een rationele en pragmatische houding aanneemt en de bilaterale relaties terug op het juiste spoor zet. Hij noemde de ontwikkeling van China eerder een opportuniteit dan een uitdaging. Li voegde eraan toe dat het politiseren van economische samenwerking of het overdrijven van het concept van veiligheid op dergelijke samenwerking niet goed is voor de economische ontwikkeling van de twee landen en de hele wereld. De Chinese premier merkte verder op dat de twee partijen de communicatie moeten versterken en consensus moeten zoeken door middel van openhartige, diepgaande en pragmatische uitwisselingen, om zo stabiliteit en positieve energie in te brengen in hun betrekkingen.

Yellen repliceerde ‘Ik hoop dat dit bezoek meer regelmatige communicatiekanalen tussen onze twee landen kan stimuleren.’ In overeenstemming met haar focus op economische banden herhaalde de minister dat ‘we streven naar gezonde economische concurrentie die niet met de winnaar neemt alles, maar die, met eerlijke regels, beide landen in de loop van de tijd ten goede kan komen.’ Ze zei nog dat de VS gezonde economische wedijver zoekt en meer communicatie en uitwisseling.

Toespraken

Tijdens een toespraak voor VS-zakenlui in China zei minister Yellen nog ‘Op economisch gebied kunnen regelmatige uitwisselingen met onze Chinese tegenhangers ons helpen de economische en financiële risico’s te bewaken en het kan helpen de voorwaarden te scheppen voor een gezonde economische relatie tussen onze twee landen.

Tot Chinese en internationale klimaatexperten sprekend verklaarde de ministerzaterdag dat ’s werelds twee grootste economieën moeten samenwerken tegen de klimaatopwarming. Als ‘s werelds twee grootste uitstoters van broeikasgassen en de grootste investeerders in hernieuwbare energie, hebben we zowel een gezamenlijke verantwoordelijkheid – als het vermogen – om het voortouw te nemen”, zei Yellen, eraan toevoegend dat klimaatverandering ‘bovenaan de lijst van globale uitdagingen’ staat. Beide regeringen willen opkomende markten en ontwikkelingslanden ondersteunen bij hun streven om hun klimaatdoelstellingen te halen, zei ze. Ze vroeg Beijing ook om multilaterale klimaatinstellingen zoals het Green Climate Fund en de Climate Investment Funds te steunen. De Amerikaanse klimaatgelastigde John Kerry zal in e nabije toekomt eveneens een bezoek brengen aan China

Bronnen: Global Times, FT

Print Friendly, PDF & Email