Zonne-energie in de lift

China plant in de toekomst meer elektriciteit op te wekken uit zonne-energie en het zal zelfs ruime toelagen uittrekken voor dergelijke projecten. Tegen 2011 zou 2 GW moeten opgewekt worden door zonne-energie, 15 keer meer dan de capaciteit van 140 Mw uit 2008. Onlangs werd ook het vooropgestelde cijfer voor 2020, dat 1,8 Gw bedroeg, bijgesteld tot 20 Gw. Zes provincies zijn het meest geschikt voor ‘Photovoltaic’-stations (PV) omdat ze veel zon kennen: Binnen-Mongolië, A.R. Xinjiang , Gansu, Ningxia, Qinghai en Shaanxi. De regering keurde in maart reeds een toelage goed van 20 yuan per watt voor PV-daksystemen van meer dan 50 Kw. Deze toelage is populair omdat ze toelaat de helft van de installatiekost te recupereren. Voor projecten die energie opwekken was er een toelage van 1,09 yuan per Kwh, waardoor de sector toch nog altijd niet concurrentieel was tegenover andere energiemodi. Deze week maakte het ministerie van Financiën echter bekend tot 70 % te willen betoelagen voor nieuwe energieopwekkingssystemen op basis van zonne-energie en dit ter bevordering van meer schone energievormen. Over twee tot drie jaar zou de overheid de helft betalen van de centrales van meer dan 500 Mw, vergelijkbaar met een steenkoolcentrale. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet elk project in de piekperiode minstens 300 Kw opwekken, de bouw moet beïndigd zijn op één jaar en de operaties moeten 20 jaar duren. Elke provincie mag maximaal voor 20 Mw dergelijke projecten hebben. Verwacht wordt dat de nieuwe maatregel 10 miljard $ aan privékapitaal aantrekt, waardoor China een leider zou kunnen worden in de markt. Hoewel China de grootste producent is van zonneverwarmers en derde inzake PV-panelen, ligt het ver achter qua energieopwekking. Dit jaar raakte echter de bouw van twee grootschalige zonnecentrales bekend: een Gigawattstation in Qinghai van één miljard yuan (grond was gratis) en een 166Mw-project in Yunnan, dat 9 miljard yuan zou kosten

Werkster aan PV-batterij

Werkster aan PV-batterij

Lees ook:

Energiedossier (9/2003)
Print Friendly, PDF & Email