10-de Wuzhen Internetconferentie krijgt er een museum bij

Dit jaar vindt gedurende 3 dagen te Wuzhen de tiende editie plaats van de World Internet Conference. Xi Jinping specificeerde in zijn openingstoespraak per video zijn eerdere Wuzhen oproep tot het opbouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst in cyberspace. Het 43.000 m² grote nieuw geopende World Internet Science and Technology Museum wordt een permanente locatie.

Zicht op Wuzhen Foto Peoples Daily, Xinhua Disclaimer

De World Internet Conference (WIC) in de waterstad Wuzhen is aan haar tiende jaargang toe en werd via video door president Xi Jinping geopend. Dit jaar komen vertegenwoordigers van meer dan 100 landen en regio’s bijeen op de driedaagse top met als thema ‘Het creëren van een inclusieve en veerkrachtige digitale wereld die nuttig is voor iedereen -Bouwen aan een gemeenschap met een gedeelde toekomst in cyberspace’. Bij de deelnemers zijn er niet enkel Chinese technologiegiganten zoals Baidu, Alibaba en Tencent, maar ook het Russische cyberbeveiligingsbedrijf Kaspersky, het Amerikaanse bedrijf IBM en het Indiase softwarebedrijf Infosys. Dit jaar zal de WIC 2023 twintig subfora organiseren over een breed scala aan actuele kwesties met onder meer brede nadruk op AI-ontwikkeling, aanverwante industrieën en samenwerking. Overigens verscheen ook een rapport over de ontwikkeling van een verantwoord generatief AI-ecosysteem. Woensdag werd tevens een blauwboek voor de WIC vrijgegeven waaruit bleek dat de Chinese internetontwikkeling na de VS op de tweede plaats in de wereld staat. Volgens het rapport lieten internettoepassingen in bepaalde minder ontwikkelde BRI-landen ook een relatief hoog groeipercentage zien. In China gebruiken 364 miljoen consumenten gezondheidsdiensten via Internet en vonden 68.000 personen met een beperking een baan via Internet.

Toespraak Xi

Openingstoespraak Xi Jinping Foto Peoples Daily, Xinhua Disclaimer

In zijn openingstoespraak vermeldde Xi Jinping zijn voorstel dat hij op de conferentie in 2015 lanceerde tot het opbouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst in cyberspace. ‘Te midden de verwevenheid van grote veranderingen en chaos in de wereld zijn het aanpakken van ontwikkelingstekorten, het oplossen van veiligheidsuitdagingen en het bevorderen van culturele uitwisselingen de gemeenschappelijke uitdagingen van onze tijd’, stelde de president vertrekkend vast. .’Het internet wordt steeds meer een nieuwe drijvende ontwikkelingskracht, een nieuw veiligheidsdomein en een nieuw platform voor culturele uitwisseling’ ging hij verder. Hij riep de internationale gemeenschap op om ‘de uitwisselingen en pragmatische samenwerking te verdiepen om samen een nieuwe fase in te gaan bij de opbouw van een gemeenschap met een gedeelde toekomst in cyberspace. ‘Wij pleiten ervoor om prioriteit te geven aan ontwikkeling en het opbouwen van een meer inclusieve en welvarende cyberspace’, aldus nog Xi.  ‘Dit omvat het verdiepen van internationale uitwisselingen en samenwerking in het digitale domein en het versnellen van de commerciële toepassing van wetenschappelijke en technologische resultaten’.

 Hij benadrukte de noodzaak om de beschikbaarheid van informatietechnologiediensten uit te breiden, de digitale kloof te verkleinen en het publieke welzijn door de internetontwikkeling beter te waarborgen om meer landen en mensen in staat te stellen de vruchten van deze ontwikkeling te delen. ‘Wij pleiten voor gedeelde veiligheid en vrede met als doel een vreedzamere en veiligere cyberruimte op te bouwen’ aldus nog de president. ‘Het is belangrijk om de cybersoevereiniteit te respecteren evenals de ontwikkelingspaden en bestuursmodellen van elk land, om de internationale regels voor cyberspace na te leven, de cyberhegemonie te verwerpen en zich te verzetten tegen cyberconfrontaties en een wapenwedloop in cyberspace’ zei hij.

Kunst door AI gemaakt Foto Xinhua Disclaimer

Xi deed een oproep aan verschillende partijen om de praktische samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging te verdiepen, cybercriminaliteit effectief te bestrijden, de gegevensbeveiliging en de bescherming van persoonlijke informatie te versterken en op de juiste manier om te gaan met regelconflicten, sociale risico’s en ethische uitdagingen die door de technologische ontwikkeling worden veroorzaakt. ‘China is bereid met alle partijen samen te werken om het Global AI Governance Initiative toe te passen en de veilige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te bevorderen. Wij pleiten voor culturele uitwisseling en wederzijds leren om een meer gelijkwaardige en inclusieve cyberspace op te bouwen. Dit omvat het verbeteren van de online communicatie en dialoog, het helpen van mensen uit verschillende landen om elkaar te begrijpen, het bevorderen van de inclusiviteit en het naast elkaar bestaan van verschillende beschavingen en het beter uitdragen van de gemeenschappelijke waarden van de mensheid’ voegde Xi er nog aan toe.

Museum

Dinsdag werd te Wuzhen het World Internet Science and Technology Museum geopend, naar verluidt ’s werelds eerste groot museum met het internet als thema. Het museum onthult de geschiedenis en ontwikkeling van internet en toont de belangrijkste prestaties en toepassingen op het gebied van internettechnologie. Het wordt een permanente locatie over 43.000 m² met 6 permanente expohallen. De zes zijn: Innovatie van een wereldwijd gedeeld platform; ondersteuning van digitale ontwikkeling; het vormgeven van menselijke beschavingen; de slimme koppeling van lucht, land en zee; bevordering van innovatie in digitale technologie-innovatie; een verenigde gedeelde toekomst voor de mensheid.

Binnenzicht museum Foto Xinhua Disclaimer

Bezoekers kunnen communiceren met ingewikkelde robots die handen kunnen schudden, dansen, zingen, koffie zetten en gidsdiensten verlenen en de grote expo verkennen die de kunst van de beroemde Chinese Mogao-grotten tentoonstelt met behulp van digitale technologie en mechanisch aangedreven muren. De bezoekers vinden niet enkel producten die zijn gemaakt door buitenlandse bedrijven zoals ‘s werelds eerste 2-nanometer-technologiechip van IBM en Tesla‘s mensachtige robot Optimus (de Tesla Bot) maar zullen ook 20  Ant technologieën zien die de digitale ontstekingsceremonie van de Aziatische Spelen te Hangzhou 2023 ondersteunden., Baidu‘s nieuwste AI-chatbot ERNIE Bot en WenXin Yige, een AI-platform voor artistieke en creatieve ondersteuning.

Bronnen: Global Times, Peoples Daily

Print Friendly, PDF & Email