Xi wil snellere verbetering van het leefmilieu

Tijdens de voorbije week waarin president Xi Jinping aandrong op een versnelling van de milieu inspanningen noteerden we drie groene concrete initiatieven. Een driejarenplan wil het gebruik van bamboe promoten om minder plastic te gebruiken, het Qinghaimeer natuurgebied voegt 10 nieuwe beschermde wilde dieren toe aan haar lijst en de State Grid is van plan om uiterst schaars bevolkte gebieden van stroom te voorzien door micronetwerken van zonnepanelen met opslagmogelijkheid.

Saihanba bosboerderij in Hebei Foto Xinhua Disclaimer

President Xi Jinping die ook directeur is van de Central Commission for Comprehensively Deepening Reform heeft uitleg verstrekt over de reeks documenten die de derde vergadering van deze Commissie heeft  besproken. Die omvatten onder meer het bevorderen van de opbouw van een Mooi China in alle opzichten, het verbeteren van het begrotingssysteem voor staatskapitaaloperaties, het verbeteren van het toezichtmechanisme voor natuurlijke monopoliesectoren, het versterken van het toezicht op deskundigen die deelnemen aan de publieke besluitvorming en het verbeteren van het regionaal beheer en controle van het leefmilieu.
Xi zei tijdens de bijeenkomst dat een mooi China een belangrijk doel is bij het opbouwen van een gemoderniseerd socialistisch land in alle opzichten. Hij benadrukte de noodzaak om voortdurende inspanningen te leveren om vervuiling te bestrijden, de diversiteit, stabiliteit en duurzaamheid van het biosysteem te vergroten en fundamentele verbeteringen in de ecologische omgeving tegen 2035 te bevorderen.
Xi merkte op dat staatskapitaaloperaties een belangrijk onderdeel vormen van het nationale begrotingssysteem en zei dat er inspanningen moeten worden geleverd om het begrotingssysteem van staatskapitaaloperaties te verbeteren, het beheer van de inkomsten en uitgaven van staatskapitaal te verbeteren en de efficiëntie van kapitaal te verbeteren. In termen van toezicht op natuurlijke monopoliesectoren, zoals elektriciteit, olie en gas, en spoorwegen, riep Xi op tot verbetering van de daarmee samenhangende regelgevingssystemen en -mechanismen om de controle van de staatseconomie over natuurlijke monopoliesectoren te vergroten en beter tegemoet te komen aan de behoeften van het opbouwen van een moderne economie. infrastructuursysteem en een betere waarborging van de nationale veiligheid.
Ook de andere aanwezigen wezen erop dat de natuurlijke monopoliesectoren sleutelgebieden zijn in de structuur van de Chinese staatseconomie. Er moeten inspanningen worden geleverd om het regelgevingssysteem te verbeteren, zich te concentreren op het toezicht op degenen die betrokken zijn bij natuurlijke monopoliesectoren bij het implementeren van belangrijke nationale strategieën en plannen, en te voldoen aan de nationale veiligheidsverantwoordelijkheden en sociale verantwoordelijkheden, zeiden ze.  Xi onderstreepte tenslotte ook het belang van het versterken van de deelname van deskundigen aan de publieke besluitvorming en het creëren van een gezonde omgeving waarin zij actief betrokken kunnen worden bij het proces.

Bamboe driejarenplan

Bamboemuis en klavier op CIFTIS Foto Xinhua Disclaimer

China heeft een driejarenplan gelanceerd om bamboe te promoten als milieuvriendelijke vervanger voor plastic. Het plan heeft tot doel een industrieel systeem op te bouwen om dit doel te bereiken, inclusief de teelt van bamboe, diepe verwerking en marktuitbreiding. Het doel is om de capaciteit en efficiëntie van het vervangen van plastic door bamboe effectief te vergroten om zo de plasticvervuiling te helpen verminderen.

In de komende drie jaar zal China vijf tot tien promotiebases voor toepassingen bouwen voor het ‘plastic vervanging door bamboe’ in gebieden met overvloedige bamboebronnen en een goede basis in de bamboe-industrie, zo vernam de Global Times van de National Forestry and Grassland Administration (NFGA). Deze bases zullen technologisch onderzoek en ontwikkeling, productstandaardformulering en merkopbouw uitvoeren om de lokale ontwikkelingsbasis voor het programma te verstevigen.

Tegen 2025 zal een voorlopig industrieel systeem voor het “vervanging van plastic door bamboe” worden opgezet, waardoor de productkwaliteit, de variëteit en de industriële schaal van de gebruikte bamboe verder zullen worden verbeterd. De uitgebreide toegevoegde waarde van de belangrijkste ‘plastic vervagende bamboe ’-producten zal 20 % toenemen vergeleken met 2022 en de benuttingsgraad van bamboematerialen zal tegen die tijd volgens de NFGA met 20 % toenemen.

Bamboe groeit niet alleen snel en rijpt vroeg, maar is ook milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar, waardoor het op minstens 80 procent van de velden een levensvatbaar alternatief is voor plastic. China beschikt over overvloedige bamboebronnen en een enorm potentieel voor industriële ontwikkeling. Er zijn 837 soorten bamboe, met een oppervlakte van 7,56 miljoen hectare en een totale jaarlijkse productie van 150 miljoen ton bamboematerialen.. Momenteel zijn er meer dan 10.000 bamboe verwerkende bedrijven en de productiewaarde van de bamboe-industrie is gestegen van 82 miljard yuan in 2010 naar 415 miljard yuan in 2022, een gemiddelde jaarlijks aangroei  van ruim 30 %. De totale productiewaarde van de sector zou in 2035 meer dan een biljoen yuan bedragen.

Natuurgebied Qinghai meer

Nyanpo Yutse in Golog prefectuur Foto China Daily/Xinhua Disclaimer

Het natuurgebied rond het Qinghai meer heeft zijn lijst met beschermde dieren in het wild bijgewerkt en 10 soorten toegevoegd aan het eerdere totaal van 72. Daarnaast heeft het aantal nationaal beschermde wilde planten 12 soorten bereikt. Het totaal aantal vogelsoorten verhoogde van 232 tot 281. De bijgewerkte lijst omvat nu 44 soorten zoogdieren, 281 soorten vogels, twee soorten amfibieën, drie soorten reptielen, tien soorten vissen, 457 soorten planten, 56 soorten waterplanten, 119 soorten fytoplankton, 187 soorten plankton, 161 soorten bodemdieren en 18 soorten grote algen, aldus de plaatselijke krant Qinghai Daily

Groene stroom in de bergen

Foto Peoples Daily Disclaimer

De State Grid Changde Power Supply Company heeft onlangs zijn eerste zonne-opslagstation, , in proefbedrijf genomen dat een onderdeel is van het nieuwe micronet-onderzoeksproject voor zonne-opslag van het bedrijf. Het bevindt zich in bergachtig gebied van het dorp Jiuling dat deel uitmaakt van Changde (Hunan). Daar leeft nog enkel de 87 jarige Guan Yin’e die van stroom wordt voorzien door een transformator en een elektriciteitslijn van 9 km die blijven. Daarbij komt nu energie uit zonnepanelen waarvan het overschot wordt opgeslagen.  De afdeling State Grid Hunan is van plan het micronet model in 25 gebieden in de provincie te gebruiken. Verwacht wordt dat de omvorming het stroomvoorzieningsprobleem zal oplossen van meer dan 100 gezinnen in bergachtige gebieden op grote hoogte en 11 miljoen yuan ($1,51 miljoen) aan kosten zal besparen

Bronnen: Peoples Daily, Global Times, China Daily

Print Friendly, PDF & Email